Kaupungin talous kuntoon

Share |

Maanantai 28.1.2019 klo 18:21 - Pekka


Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään tilinpäätösennustetta viime vuodelta. Ennusteen mukaan kaupungin talous olisi jäämässä peräti 68 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Luku on historiallinen. Koskaan aikaisemmin ei ole nähty tällaisia lukuja. Kaupunginvaltuutetut syyttelivät toinen toisiaan tilanteesta. En nähnyt keskustelua kovinkaan korkeatasoisena. Käytin puheenvuoron, jossa nostin ensin tärkeimmät syyt alijäämän syntymiselle, ja sen jälkeen esitin ratkaisukeinoja.

Alijäämän taustalla on kolme keskeistä syytä. Kaupungin tulopohja on romahtanut viime vuosina. Tuloverokertymä ei ole kasvanut kolmeen vuoteen. Eli kaupungin saamat verotulot ovat samalla tasolla nyt kuin vuonna 2016. Lisäksi poliittisesti eri väriset hallitukset ovat kaikessa viisaudessaan leikanneet kaupungin saamia valtiontukia 120 milj. euroa vuositasolla. Jos valtiontuesta ei olisi leikattu, olisi kaupungin talous tasapainossa.

Kaupungin kasvu on ollut huikea menestystarina. Tamperelaisia oli vuoden vaihteessa 40 000 ihmistä enemmän kuin vuonna 2000. Eli 18 vuoden aikana väkiluku on kasvanut pienen kaupungin verran. Uusille tamperelaisille on täytynyt järjestää niin koulu- kuin päivähoitopalvelut, rakentaa katuja ja puistoja sekä huolehtia ikääntyvistä ihmisistä. Kasvu maksaa. Se on tosiasia.

Viime vuosina olemme saaneet huomata, että 2009 finanssikriisin aikana syntyneen massatyöttömyyden laskut ovat vasta nyt todella tulleet pöytään. Lasten huostaanotot ovat kasvaneet, mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat kasvussa. Harkinnanvarainen toimeentulotuen menot ovat kasvaneet. Näiden sosiaalisien ongelmien ratkaisemiseen on pakko osoittaa voimavaroja. 

Tärkeintä tässä tilanteessa on kuitenkin katsoa eteenpäin. Aikaisemmin tehtyjen säästöpäätösten toimeenpano on ensisijaisen tärkeää. Ne alkavat puremaan kuluvana vuonna, mutta toimeenpanosta on huolehdittava. Kuluvana vuonna päätetyt säästöt tuovat 20 milj. euroa kaupungin kassaan.

Kuluvalle vuodelle on ennustettu pitkästä aikaa tuloverokertymän kasvua. Asiaa tulee seurata tarkkaan. Yhdessä parantuneen työllisyyden kanssa, verotulojen kasvu tuo huomatavaa helpotusta talouteen.

Huomiota on kiinnitettävä erityisesti ostopalveluihin, varsinkin sairaanhoitopiiriin ja erikoissairaanhoitoon. Kaupunki ostaa huomattavan paljon palveluita ulkopuolisilta toimijoilta. Pelkästään sairaanhoitopiiriltä ostetaan yli 300 miljoonalla eurolla palveluita. Ulkopuoliset toimijat pitää saada myös mukaan talkoisiin. Pelkästään kaupungin omaa organisaatiota rokottamalla ei tilanne korjaannu.

Jos sitten näilläkään toimenpiteillä ei tasapainoon päästä, en näe muuta mahdollisuutta kuin nostaa tuloveroa ensi vuodelle. Mikään itsetarkoitus veronkorotus ei ole. Mutta tamperelaisten palveluiden turvaamiseksi olen sen valmis tekemään.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini