Talousarviossa hyviä arvovalintoja

Share |

Maanantai 19.11.2018 klo 10:52 - Pekka


Ohessa kaupunginvaltuuston kokouksessa pitämäni puhe koskien kaupungin ensi vuoden talousarviota:

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kuntakenttää ja myös Tampereen kaupungin toimintaympäristöä määrittävät kansainväliset ja kansalliset muutosvoimat. Niistä merkittävimpiä ovat kaupungistuminen, globalisaatio, ilmaston muutos ja väestön ikääntyminen. Kaupungin talous kytkeytyy suoraa tai välillisesti näihin muutosvoimiin.

Talousarvioehdotus on alijäämäinen 30 miljoonaa euroa. Tämä kertoo tilanteen haasteellisuudesta. Kuluvan vuoden arvioitu alijäämä 70 miljoonaa euroa puolitetaan ensi vuonna, ja tasapainoon päästään vuonna 2020. Todennäköisesti edessä on silloin tuloveronkorotus. Kaupungin ja väestön määrän kasvu tarkoittavat merkittäviä lisäpanostuksia myös ensi vuonna niin koulutukseen, varhaiskasvatukseen kuin myös ikäihmisten hoivaan. Onkin vaikea nähdä, että talouden tasapainotus kasvavassa kaupungissa onnistuisi ilman tuloveron kiristämistä.

Pormestariohjelman linjausten mukaisesti painopiste on erityisesti työllisyysasteen nostamisessa. Kahden viime vuoden aikana merkittävästi parantunut työllisyysaste on erityisesti nopeasti parantuneen viennin ja kaupungin työllisyyspanostusten sekä työllisyyskokeilun ansiota. Investointihyödykkeet tekevät jälleen kauppansa maailmalla ja tamperelaisten konepajojen tilauskirjat ovat täyttyneet. Tätä yksityisen sektorin positiivista kehitystä tukevat kaupungin toimenpiteet. Kaupungin kasvu, korkea investointitaso ja isot kehityshankkeet kuten raitiotien ja Kansi-Areenan rakentaminen luovat omalta osaltaan paljon työpaikkoja rakennussektorille, teollisuuteen ja palveluihin. Pelkästään nämä kaksi suurhanketta tuovat tuhansia työpaikkoja alueelle tulevina vuosina. Kaupunkikehityksen hypetyksen rinnalla kaupungin on kuitenkin pidettävä huolta myös kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisesta ja eriarvoistumisen ehkäisemisestä. Asuinalueet on rakennettava mahdollisimman monipuolisiksi.

Isossa kuvassa erittäin iso arvovalinta on, ettei peruskoulun tai päivähoidon ryhmäkokoja nosteta. Kouluihin ja päiväkoteihin palkataan lisää opettajia ja muuta henkilökuntaa, kun oppilaiden ja lasten lukumäärä kasvavat. Myös subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa koulutukseen ja sivistykseen panostamisista. Ne ovat pienen kansakunnan tärkeimpiä investointikohteita, jotka takaavat menestyksen kansainvälisillä areenoilla myös tulevaisuudessa. Ryhmäkokojen ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen ovat myös tärkeitä pormestariohjelman ja SDP:n vaaliohjelman linjauksia. Näistä lupauksista pidetään kiinni.

Tampereella menee monella mittarilla mitattuna hyvin. Kuluneen vuoden uutiset mm. lasten suojelun palveluiden ruuhkautumisesta, nuorten päihteiden käytön kasvusta, mielenterveysongelmaisten sekä koulupudokkaiden määrän kasvusta kertovat kuitenkin, että monissa tamperelaisissa perheissä ei voida hyvin. Vuoden 2008 finanssikriisistä alkanut pitkä taantuma synnytti massatyöttömyyden, jonka satoa nyt korjataan. Monet kaupungin työntekijät ovat helisemässä kasvaneiden sosiaalisten ongelmien keskellä.

Talouden kasvu lisää mahdollisuuksia auttaa yhteiskunnan heikompiosaisia. Päättäjien onkin huolehdittava siitä, että kasvun hedelmiä käytetään myös niiden ihmisten tilanteen korjaamiseksi, jotka sinnittelevät erilaisten ongelmien keskellä. Pormestari Lylyn kädenjälki näkyykin siinä, että lisää voimavaroja suunnataan työllisyyden hoitoon, lasten suojeluun, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä perusterveydenhuoltoon. Lisäpanostukset tulevat enemmän kuin tarpeeseen.

Ilmaston muutoksen torjunnassa kaupungin suurin panostus on ehdottomasti raitiotien rakentaminen. Se on investointi, joka mahdollistaa vähäpäästöisemmän liikenteen ja toisaalta myös tiiviimmän ja sujuvamman kaupunkirakenteen. Ratikkatyömaat ovat aiheuttaneet isoja haasteita kaupunkilaisten arkeen. Ensi vuoden aikana ensimmäiset korttelit Hämeenkadulla kuitenkin valmistuvat, ja tamperelaiset alkavat nähdä konkreettisella tavalla, millaista uutta kaupunkia olemme rakentamassa. Kaavoitusta ohjataan ratikkareitin varrella ja kaupunkirakenteen sisälle, mikä tukee kaupungin ilmastotavoitteita.

Talousarvioehdotuksessa panostetaan myös liikuntapaikkoihin. Iso plussa tulee Tammelan stadionin uudistamisen käynnistämisestä. On hienoa, että lapio kaikkien hallintovalitusten ja vääntöjen jälkeen lyödään maahan ensi vuoden lopussa. Tamperelainen jalkapalloilu kiittää ja kumartaa. Muita tärkeitä liikunnan edistämisen hankkeita ovat Sorsapuiston tekojäärata ja Kaupin liikuntapuiston kehittäminen. Manse PP:n naiset ja miehet pääsevät kohta pelaaman kunnollisen katsomon edessä, kun pesäpallokenttä siirretään nykyisten tekonurmien tilalle ja tekonurmet puolestaan nykyisen pesäpallokentän paikalle. Myös hiihto hyötyy tästä siirrosta.

Ensi vuoden talousarviota leimaa lukuisat säästöt. Pormestari Lauri Lylyn johdolla on kuitenkin poistettu listalta monia turhia säästökohteita kuten Nekalan kirjasto ja Haiharan kulttuurikeskus. Niiden sulkeminen olisi säästänyt vain roposia, mutta haitat olivat olleet suuret. Talousarvioneuvotteluissa päätettiin poistaa myös hoitajamaksu, joka olisi todennäköisesti vain ohjannut ihmisiä Acutaan ja aiheuttanut enemmän kuluja kuin lisätuloja. Myös kulttuurilaitosten avustusten leikkausta vähennettiin ja Pispalan bussiyhteys päätettiin säilyttää. Näihin pieniin mutta tärkeisiin panostuksiin olemme varsin tyytyväisiä.

Ryhmämme kannalta vaikeinta on ollut erilaisten maksujen korotukset. Nyt erilaiset maksut ovatkin tapissa. Korotusvaraa ei enää ole. Talouden tasapainoa on haettava muuta kautta.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Tässä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemykset talousarvioon. Kannatan lämpimästi Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtajan Ilkka Sasin tekemiä muutosesityksiä. Haluan lausua myös kiitokseni koalition neuvottelijoille, pormestari Lauri Lylylle ja virkamiehille rakentavasta yhteistyöstä niin kuluneen vuoden kuin talousarvioneuvotteluiden osalta. Kiitos!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini