Vastinetta verorahoille

Kaupungin talousarvio kuluvalle vuodelle hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa viime marraskuussa. Talousarvioinnin uutisoinnissa päähuomio kohdistui tuloveron korotukseen, joka oli välttämätöntä tehdä talouden tasapainottamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi. Vähemmälle huomiolle jäi, mitä verorahoilla saadaan aikaiseksi.

Ensinnäkin merkittäviä lisäpanostuksia tehdään ensi vuonna peruspalveluihin. Ikäihmisten hoivaanpanostetaan 7,5 miljoonaa euroa lisää ja esimerkiksi kotihoitoon palkataan yli 30 uutta hoitajaa. Tämä on välttämätöntä, koska apua ja hoivaa tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa kaiken aikaa. Myös perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto ja päihdehuolto saavat lisää voimavaroja.

Perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen panostetaan ensi vuonna 12 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta kaupunki kykenee järjestämään opetusta 500 uudelle oppilaalle ja 300 lapselle päivähoitopaikan. Jo aikaisempina vuosina kaupunginvaltuusto linjasi, ettei ryhmäkokoja kasvateta peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa koulutukseen ja sivistykseen panostamisesta. Ne ovat pienen kansakunnan tärkeimpiä investointeja, jotka takaavat menestyksen myös tulevaisuudessa.

Toiseksi esitys sisältää useita tärkeitä panostuksia kaupunkimme heikko-osaisten aseman parantamiseen. Köyhyysohjelman toimenpide-ehdotuksia viedään eteenpäin Huoltsun aukioloaikoja parantamalla sekä tukemalla vähävaraisten lasten harrastusmahdollisuuksia. Alueellisten oppimiserojen kaventamiseen panostetaan 0,7 miljoonaa euroa. Tällä rahalla voidaan palkata esimerkiksi lisää erityisopettajia tai koulunkäyntiavustajia, vahvistaa ppilashuoltoa tai lisätä tukiopetusta.

Verojen keruu tai korottaminen ei ole koskaan itsetarkoitus. Veroilla rahoitetaan iso osa hyvinvointiyhteiskunnasta. Ilmaisia palveluita ei ole olemassa.

Politiikassa on kyse myös valinnoista. Enemmistö valitsi palveluiden kehittämisen ja velanoton pienentämisen palveluiden supistamisen ja velanoton lisäämiseen sijasta. Mielestäni se oli oikea arvovalinta.Pekka Salmi
Kirjoittaja on SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja