Terveyden edistäminen jäämässä taka-alalle

Sosiaali- jaterveyspalveluiden uudistuksen piti vähentää ihmisten välisiä terveyseroja,lisätä palveluiden saatavuutta ja tuoda kustannussäätöjä. Mikään näistätavoitteista ei ole toteutumassa maan hallituksen esitysten pohjalta. Sen sijaanKeskustan ajama ylimitoitettu maakuntahallinto ja Kokoomuksen ajama julkisten palveluiden pakkoyhtiöittäminen sekä -ulkoistaminen ovat toteutumassa.

Terveydenhuollossa 20 % ihmisistä käyttää 80 % rahoista. Hallituksen esittämässä mallissa ei ole ainuttakaan elementtiä, joka muuttaisi tätä faktaa. Mallissa ei ole kannusteita esim. sairauksien ennaltaehkäisyyn tai terveyden edistämiseen. Kun erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto erotetaan toisistaan eri organisaatioihin, ei synny keinoja, joilla voitaisiin varmistaa sujuvat palveluketjut ja hoidon oikea-aikaisuus. Valinnanvapausmalli tekee mahdottomaksi palveluiden integroimisen. Lisäksi markkinoilla toimivien yritysten etuna on siirtää paljon hoitoa vaativat ihmiset julkisen sektorin kontolle erikoissairaanhoitoon.

Varsinkin ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat, päihdehuollon asiakkaat ja kehitysvammaiset asetetaan kohtuuttoman vaatimuksen eteen. Heidän pitäisi osata valita itselleen paras mahdollinen palvelu. Kuinka moni siihen oikeasti pystyy?

Hallitus ei ole kyennyt arvioimaan uudistuksen taloudellisia vaikutuksia. Ulkomaisten kokemusten pohjalta voidaan todeta, että valinnanvapaus lisää myös kustannuksia. Kilpailu kasvattaa niin sanottuja transaktiokustannuksia. Niitä ovat markkinointiin ja mainontaan, sopimiseen, laadun määrittelyyn ja valvontaan sekä seurantaan liittyvät kustannukset. Pelkästään tietotekniikan yhtenäistäminen maksaa arviolta miljardi euroa. Hallituksen kolmen miljardin säästötavoite jää siis toteutumatta.

Tuoreitten kansainvälisten vertailujen mukaan suomalainen terveysjärjestelmä on kilpailukykyinen. Ei kannata ottaa taka-askelia pelkästään valtapolitiikan tai markkinoita ihannoivan ideologian vuoksi. Nykyistä järjestelmää tulisi pikemminkin kehittää entistä paremmaksi, ja lisätä valinnanvapautta esimerkiksi palveluseteleitä käyttämällä. SOTE-uudistus pitää tehdä, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.


Pekka Salmi

SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja