Tampere lisää lukion aloituspaikkoja


Hanni-Tuulia Hovila kirjoitti 28.4. Aamulehdessä, että Tampereelle tarvitaan uusia lukioita, koska keskiarvorajat ovat nousseet liian korkeiksi. Lukio-opetuksesta vastaavana apulaispormestarina olen Hovilan kanssa samaa mieltä siitä, että aloituspaikkoja on lisättävä.

Kaupunkimme kasvaa noin 3000 asukkaalla vuosittain. Tampereen vetovoima näkyy myös lukiokoulutuksen kiinnostuksessa. Noin 40 prosenttia lukion aloittavista opiskelijoista tulee Tampereen ulkopuolelta, koska toisen asteen koulutuksen vapaa hakeutumisoikeus sen mahdollistaa.

Lukion aloituspaikoista onkin kova pula ja sisäänpääsykeskiarvot ovat nousseet liian korkeiksi. Varsinkin monilla pojilla opinnot tamperelaisessa lukiossa ovat jääneet haaveeksi korkeiden keskiarvorajojen vuoksi. Pormestariohjelmassa poliittiset puolueet asettivat tavoitteeksi lukion aloituspaikkojen lisäämisen. Tähän on pystytty vastaamaan lisäämällä aloituspaikkojen määrää 85:llä kaupungin ylläpitämissä lukioissa ensi elokuusta alkaen. Olemme tehneet suunnitelmat tuleville vuosille, ja pystymme kasvattamaan aloituspaikkoja noin 175–235 nykytilanteeseen verrattuna. Iso mahdollisuus avautuu vuonna 2025, kun Hatanpään lukio siirtyy Pyynikintie 2:n koulukiinteistöön, ja aloituspaikkoja voidaan lisätä reippaasti.

Nuorten ikäluokkien kasvu kaupunkiseudulla aina 2030-luvun alkupuolelle saakka tarkoittaa, että aloituspaikkoja tarvitaan vieläkin enemmän, jotta keskiarvorajat pysyisivät kohtuullisina. Yksityisten lukioiden panos aloituspaikkojen lisäämisessä on myös tärkeää. Samoin Tampereen ympäristökuntien on tunnettava vastuunsa lukion aloituspaikkojen määrän kasvattamisessa. Ympäristökuntien lukioiden sisällöllinen kehittäminen ja vetovoiman parantaminen olisi myös tamperelaisten etu, koska tällöin nuoret kävisivät lukionsa kotikunnassaan Tampereen sijaan, ja paikkoja Tampereen lukioissa vapautuisi tamperelaisille nuorille.

Hovilan esitys uuden lukion perustamisesta Tampereelle on arvioitava tarkkaan. Jos ikäluokkien koko lähtee laskemaan 2030-luvun alun jälkeen, voi uuden lukion rakentaminen johtaa ylikapasiteettiin. Asiaa pitää kuitenkin seurata, ja arvioida uudelleen vuoden 2025 jälkeen.


Pekka Salmi (sd)
Apulaispormestari