Tampere ei ole kohta teatteripääkaupunki


Tampereen työväenteatterin (TTT) toiminta on suuressa vaarassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama esittävän taiteen ja museoiden
valtionosuusuudistuksia pohtiva työryhmä on esittänyt TTT:n siirtämistä pois kansallisnäyttämöiden erityisasemasta.

Esitys sellaisenaan olisi erittäin vahingollinen, jos kulttuuriministeri Sampo Terho sen hyväksyy. Se tarkoittaisi jopa kahden miljoonan euron leikkausta TTT:n toimintaan, joka johtaisi todennäköisesti suuren näyttämön sulkemiseen, lastenteatteritoiminnan merkittävään supistamiseen sekä laajoihin irtisanomisiin.

Valtionosuusjärjestelmä on uudistettava. Järjestelmä on tällä hetkellä liian jäykkä, ja uusien toimijoiden on vaikea päästä valtiontuen piiriin. Mutta uudistusta ei saa tehdä TTT:n ja Tampereen alueen teatteriklusterin kustannuksella. Toimivan ja laadukkaan kokonaisuuden alasajoon ei ole mitään perusteita.

Erityisen vahingollinen uudistus on yhdistettynä istuvan hallituksen kulttuuripuolen leikkauksiin, joissa hallitus on jäädyttänyt teattereiden vuosittaiset indeksikorotukset. Hallitukselta ei ole odotettavissa mitään lisärahoitusta kulttuurin tukemiseen, eikä tällaisia avauksia hallitukselta ei ole nyt luvattu.

Jos ministeri Terho ja hallitus sekä eduskunta hyväksyvät uudistuksen, saisi Suomessa harkinnanvaraista tukea enää Kansallisteatteri sekä Kansallisooppera Helsingissä. Erityisen harmillista tämä olisi siksi, että yksi työryhmän teeseistä oli nimenomaan turvata taiteen alueellinen saavutettavuus. Työryhmän kokoonpanon pääkaupunkikeskeisyys näkyy konkreettisella tavalla nyt kulttuuripolitiikan suunnassa.

Kulttuurilaitoksia ei tule asettaa vastakkain ja kritiikin kärki on suunnattava opetus- ja kulttuuriministeriöön. Tampere on Suomen teatteripääkaupunki ja työryhmän esitys ampuisi paikallista kulttuurielämää, kaupungin elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämää, imagoa sekä Euroopan kulttuuripääkaupunkitavoitettamme nilkkaan. Pelkät elinkeinoelämän tulovirtojen menetykset olisivat useita miljoonia. Pirkanmaa menettäisi 24 % teattereiden valtionavustuksista. Raha valuisi käytännössä pääkaupunkiseudulle.

Hallituksen tulee varmistaa tavalla tai toisella TTT:n rahoitus. Mitään muita vaihtoehtoja ei mielestämme voi olla. Nyt kaikkien Pirkanmaan päättäjien ja teatterialan toimijoiden on noustava puolustamaan työväenteatteria.Pekka Salmi,
kaupunginvaltuutettu (sd)

Jaakko Mustakallio
kaupunginvaltuutettu (vihr)