SDP:n olisi muututtava säilyttäjästä uudistajaksi


SDP:n kannatus on palannut galluppien perusteella yli 20 prosenttiin. Kannatuksen kasvu perustuu kuitenkin pääosin hallituksen tylyn oikeistolaiseen politiikkaan ja perussuomalaisten äänestäjien pettymykseen.

Puoluekokoukseen valmistautuvan puolueen on ymmärrettävä, että pelkästään hallituksen politiikan vastustaminen ei kanna eduskuntavaaleihin asti. Mikäli SDP haluaa nousta takaisin Suomen suurimmaksi puolueeksi, on sen otettava takaisin yhteiskunnallisen uudistajan rooli, joka sillä vielä oli 2000-luvun alussa.

SDP:n kannattamissa arvoissa ei ole mitään vikaa. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, vapaus ja yhteisvastuu edustavat suomalaisten arvomaailman valtavirtaa. Haaste on siinä, että varsinkin nuoremman sukupolven keskuudessa SDP nähdään liiaksi vanhoillisena säilyttäjänä, ei uudistajana. SDP on jäänyt nykyisten toimimattomien rakenteiden vangiksi. Erilaiset järjestelmät ja rakenteet ovat kuitenkin vain työkaluja, eivät itseisarvoja. Uudistuksia on tehtävä niin työelämän kuin hyvinvointivaltionkin suhteen.

Työllisyyden parantaminen ja työelämän kehittäminen ovat Suomen tulevaisuuden kannalta avainasioita. Ilman työtä ja siitä saatavaa toimeentuloa sekä verotuloja, ei ole myöskään hyvinvointivaltiota. SDP:n
työllisyyslinjauksissa on paljon hyvää. Panostaminen pk-sektorin kasvuun,
kansainvälistymiseen ja rahoitusratkaisuihin on viisasta politiikkaa. Samoin
tässä ajassa tarvitaan julkisia investointeja sekä tutkimukseen ja koulutukseen panostamista. Työmarkkina-asioissa SDP:lla on puolestaan kovin vähän kannanottoja.

Kannatan lämpimästi puolueen ja palkansaajaliikkeen välistä yhteistyötä. Mutta poliittisena liikkeenä, joka hakee kannatusta kaikista
ihmisryhmistä, SDP ei voi piileskellä ammattiyhdistysliikkeen selän takana. Äänestäjät odottavat SDP:lta avauksia työelämän kehittämiseksi. Työnteko on muuttunut, pätkätyöt ovat arkipäivää ja työajan käsitys on vanhentunut asiantuntijatyössä. Työmarkkinoilla tarvitaan toisaalta joustavuutta, mutta myös turvaa heikommassa asemassa oleville.

Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen, sosiaalinen oikeus työhön. Pitkäaikaistyöttömienja vajaakuntoisten työllistämiseksi tulisi etsiä uusia keinoja. Nykyiset keinoteivät riitä, mikä on nähtävissä pitkäaikaistyöttömyyden valtavana kasvuna. On luotava uusi malli, joka mahdollistaa pitkäaikaiset työllisyysjaksot. Tekemätöntä työtä on paljon.

Byrokratian rattaissa tarpovat köyhät kaipaavat kipeästi sosiaaliturvan uudistamista. Nykyinen järjestelmä on liian monimutkainen ja
epätasa-arvoinen. Haastajaksi on noussut perustulo. Perustulon idea on hieno, mutta sen toteuttaminen voi olla liian kallista. SDP:n on luotava oma
vaihtoehtonsa sosiaaliturvan uudistamiseksi, mikäli perustulon toteuttaminen nähdään mahdottomana. Uuden järjestelmän tulee olla selkeä ja yksinkertainen, tasa-arvoinen, työn tekoon kannustava ja asiakaslähtöinen.

Vahva julkinen talous on tärkeä vastapaino markkinoille. Järkevää sääntelyä tarvitaan, jotta yhteiskunta toimii. Mutta joissain asioissa sääntely ja hallinnointi ovat menneet liian pitkälle. Erilaiset lupaprosessit kestävät
liian kauan ja hallinto on kankeaa. Julkisen sektorin toimintaa pitää uudistaa jatkuvasti, jotta se vastaisi nykyhetken haasteisiin mahdollisimman hyvin. Hallinto on vain väline, ja senkin uudistamisessa SDP:n on näytettävä kyntensä.

Saavuttaakseen nuorempien sukupolvien kannatusta SDP:n tulisi nostaa nykyistä enemmän kestävän kehityksen teemoja esiin. SDP:lla on vahvat
näytöt tällä saralla. Olihan puolue keskeinen toimija ympäristöministeriön
perustamisessa ja ympäristölainsäädännön kirjoittamisessa. Uusia avauksia kaivataan mm. kestävässä liikkumisessa, energiahuollossa ja kiertotaloudessa. Tätä sektoria ei saa jättää pelkästään Vihreiden temmellyskentäksi.


Pekka Salmi (sd)
Kaupunginvaltuutettu ja puoluekokousedustaja, Tampere