Pysäköinnin helpottaminen kaupungin kotihoidon työntekijöille

Ikäihmisten hoitaminen laadukkaasti mahdollisimman pitkään kotonaan on kaupungin keskeinen tavoite. Se on inhimillinen kysymys, ja säästää myös kaupungin varoja.

Pysäköinti varsinkin keskustan alueella hankaloittaa kotihoidon sujuvaa arkea huomattavasti. Pysäköintipaikan etsintään tuhraantuu paljon tärkeää työaikaa.

Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on pyritty lisäämään yhteistyötä kiinteistöjen omistajien kanssa. Yhteistyössä ikäihmisten palveluiden ja pysäköinnin valvonnan kanssa suunniteltiin tuulilasiin kiinnitettävä Kotihoito -lappu. Kiinteistöliitto on suositellut kaikille jäsenilleen, että ne suhtautuisivat myönteisesti menettelyyn, jossa kaupungin kotihoidon työntekijät voisivat pysäköidä lyhytaikaisesti kiinteistön pihalla lupalapun turvin ilman sakon uhkaa.

Kiinteistöliiton myötävaikutuksesta huolimatta ainoastaan neljä asunto-osakeyhtiötä koko kaupungissa on ilmoittanut sallivansa pysäköinnin kotihoidolle. Ongelman ratkaisussa onkin etsittävä muita keinoja. Esitänkin, että kaupungin palveluksessa oleville työntekijöille, jotka palvelevat kuntalaisia näiden kotona, mahdollistettaisiin pysäköinti maksullisilla katujen varsilla ja kaupungin hallinnassa olevilla pysäköintialueilla.

Asukaspysäköintiin tarkoitetuilla pysäköintipaikoilla voisi kaupungin työntekijöille räätälöidä oman lupalapun, jonka turvin pysäköinti olisi sallittua työaikana. Maksullisilla paikoilla työntekijät voisivat käyttää mobiilisovelluksia pysäköintimaksujen hoitamiseksi. Kaupunkihan kerää kadunvarsipysäköinnin tulot itselleen, joten merkittäviä kustannuksia ei synny. Mahdolliset transaktiokustannukset katetaan paremmalla työn tuottavuudella, kun työaikaa ei kulu pysäköintipaikan etsintään.

Ikäihmisten kotihoidon työntekijöiden lisäksi pysäköintiongelma koskettaa myös muita kaupungin työntekijöitä, jotka palvelevat kuntalaisia näiden kotona. Kotiin annettavia palveluita on mm. mielenterveys-, päihde- ja terveydenhuollon palveluissa. Uudet, mahdolliset pysäköintiä helpottavat toimenpiteet tulisi koskettaa myös heitä Keskustan alueella kävelyä ja pyöräilyä on hyvä suosia kaupungin työntekijöiden keskuudessa, mikäli se vain olosuhteet huomioiden on mahdollista.


Tampereella 11.9.2017Pekka Salmi