Lähiöiden kehittämistä jatketaan


Tampereen kaupungin tavoitteiden mukaan asuinalueiden eriytymistä
eli segregaatiota on ehkäistävä aktiivisesti. Tampereella onkin onnistuttu
segregaation torjunnassa hyvin. Meillä on hyviä kokemuksia Hervannan, Tesoman ja parhaillaan käynnissä olevan Peltolammi-Multisillan kehittämisestä.

Tampereella ei ole ns. huonoja asuinalueita. Meillä on toki alueita, joissa on enemmän sosiaalisia ongelmia kuin kaupungissa keskimäärin. Mutta haasteet ovat hallittavissa aktiivisella lähiökehittämisellä, asuntopolitiikalla ja mm. satsaamalla ns. aluerahaa niihin peruskouluihin, joissa on haastavaa oppilasainesta. Tärkeää on myös aktiivinen ote pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa, mielenterveys- ja päihdetyössä sekä kotouttamisessa.

Seuraamme tiiviisti muiden kaupunkien kokemuksia kotimaassa ja maailmalla. Uutiset Ruotsista ovat olleet hälyttäviä. Rikollisuuden ja huono-osaisuuden kasautuminen tietyille kaupunkialueille ovat johtaneet voimakkaaseen segregaatiokehitykseen, jota on vaikea pysäyttää. Monipuolisen asuntopolitiikan ja lähikouluperiaatteen hylkääminen ovat tulleet Ruotsille todella kalliiksi. Pidetään niistä kiinni Suomessa. Meidän on otettava oppia Ruotsin tekemistä virheistä.

Julkisuudessa on käyty keskustelua maahanmuuton vaikutuksista asuinalueiden eriytymiskehitykseen. Vieraskielisyys ei sinänsä aiheuta segregaatiota. Segregaatiota aiheuttaa se, että tietylle asuinalueelle kasaantuu ihmisiä, joilla on huono-osaisuutta ja sosiaalisia ongelmia. Huono-osaisuus koskee niin kantasuomalaisia kuin vieraskielisiä. Asuinalueiden leimaaminen ei edistä asiaa.

Tampereen esimerkillistä työtä asuinalueiden eriytymisen ehkäisemiseksi on jatkettava. Kun Peltolammi-Multisillan lähiöohjelma loppuu, olisi perusteltua jatkaa työtä Kaukajärvi-Annalan alueella. Hyvinvointi-indikaattorien perusteella alue kaipaa panostuksia. Lähiöiden kehittämisestä on myös luotava pysyvä toimintamalli. Projektimaisesta työskentelytavasta on siirryttävä pitkäjänteiseen ja vakiintuneeseen toimintatapaan.


Pekka Salmi (sd.)
Kirjoittaja on Tampereen kaupungin apulaispormestari