Demokratia on osa yliopistoaTampereella valmistellaan kahden yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdistymistä. Tampere3-nimellä valmisteltava kokonaisuus on merkittävin koulutuspoliittinen hanke Tampereella vuosikymmeniin. Korkeakoulujen yhdistäminen voimavarojen kokoamiseksi on tärkeää, jotta korkeakoulutuksemme pysyisi kehityksessä mukana ja pystyisi myös
jatkossa houkuttelemaan opiskelijoita, tutkijoita ja rahoitusta sekä
tavoittelemaan korkeaa kansainvälistä tasoa.

Toteutuessaan Tampere3 luo Tampereelle vuotuiselta liikevaihdoltaan yli 400 milj. euron korkeakouluyhteisön, jossa on 35.000 opiskelijaa. Opiskelijamäärältään uusi korkeakoulu on samaa suuruusluokkaa kuin Helsingin yliopisto ja yli kaksi kertaa suurempi kuin esim. Turun ja Oulun yliopistot. Aluetalouden näkökulmasta hanke on vaikutuksiltaan erittäin merkittävä.

Tampereella on tuhannen taalan paikka näyttää, miten vaikeita ja merkittäviä hankkeita viedään eteenpäin. Olenkin ollut huolissani viime aikoina esiin nousseista henkilökunnan ja opiskelijoiden kannanotoista. Jos he kokevat olevansa yhden historian merkittävämmän koulutuspoliittisen hankkeen ulkokehällä, voiko lopputuloksena syntyä mitään hyvää ja pysyvää.

Monialaisuus ja -tieteisyys on välttämätöntä, jotta hanke voi luoda jotain uutta ja innovatiivista. Jotta Tampereen uudesta yliopistosta voi tulla menestys, on johtamisjärjestelmän tuettava yliopiston autonomiaa ja tiedeyhteisön toimintaedellytyksiä. On välttämätöntä, että henkilöstön ja opiskelijoiden osaaminen pääsee vaikuttamaan yliopiston toimintaan aina korkeimpiin hallinnollisiin elimiin saakka. Mahdollisimman laajaa demokratiaa ei pidä nähdä hidasteena vaan mahdollisuutena.


Pekka Salmi
Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja