Kaupungin talous historiallisen hyvä

Maanantai 16.5.2022 klo 16.03 - Pekka

Tänään käsiteltiin historiallisen hyvä tilinpäätös vuodelta 2021. Tässä kaupunginvaltuustossa käyttämäni puheenvuoro:

”Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Täytyy heti alkuun todeta, että nyt käsittelyssä oleva vuoden 2021 tilinpäätös on paras tilinpäätös, jonka Tampereen kaupunki on tehnyt sinä aikana, kun itse olen ollut kaupunginvaltuuston jäsenenä vuodesta 2009 alkaen. Vuosi 2020 oli jo ylijäämäinen ja nyt teimme toisen ylijäämäisen tilinpäätöksen peräkkäisinä vuosina. Erityisesti tilinpäätöksessä huomio kiinnittyy muhkeaan 76 miljoonan euron ylijäämään ja vahvaan 181 miljoonan euron vuosikatteeseen. On myös hyvin poikkeuksellista, että lainamäärä pieneni 23,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kaupunki kuitenkin investoi 228 miljoonalla eurolla. Kaikki mittarit ovat siis oikean suuntaisia.

Hyvän talouskehityksen taustalla on useita tekijöitä. Ensinnäkin ex-pormestari Lauri Lylyn johdolla tehtiin laajassa yhteistyössä vaikuttava säästöohjelma, joka tasapainotti kaupungin talouden. Valtio on tukenut merkittävästi kuntien ponnisteluja koronan negatiivisia vaikutuksia vastaan, ja saimme viime vuonna 12,6 miljoonaa euroa ylimääräistä kompensaatiota koronasta aiheutuneiden menojen kasvun vuoksi. Kiinteistötoimen myyntitulot olivat poikkeuksellisen suuret. Lisäksi verotulojen kasvu oli suotuisaa ja nettomenot kasvoivat vain 2,3 prosenttia. Useista kertaluonteisista tuloeristä huolimatta talous olisi ollut ylijäämäinen ilman niitäkin.

Viime vuosi oli jälleen voimakkaan kasvun aikaa. Tampereen väestö kasvoi 3 306 asukkaalla vuoden 2021 aikana (1,4%). Kun ottaa huomioon kaupungin kasvun ja investointitason, ovat edellä mainitsemani talousluvut erinomaisia.

Myönteinen kehityssuunta oli myös työttömyysasteen osalta. Työttömyysaste oli laskenut joulukuussa 2021 Tampereella 11,4 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana työttömyysaste oli Tampereella 15,3 %Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä laski 35 % verrattuna joulukuuhun 2020, myös ulkomaalaisten työllisyystilanne parani merkittävästi ja uusia avoimia työpaikkoja oli kaksinkertainen määrä vuoden 2020 joulukuuhun verrattuna. Hyvä työllisyyskehitys on jatkunut vuoden 2022 puolella, ja työttömyysaste hipoo jo maagista 10 prosentin tasoa. Uskon, että tältä sektorilta on odotettavissa lisää hyviä uutisia kevään aikana.

Jälleen kerran suuret kiitokset tarkastuslautakunnalle hyvästä työstä. Lautakunnalla hyviä huomioita mm. henkilöstön mielenterveysongelmien kasvusta, esteettömyyden huomioimisesta, lasten ja nuorten hyvinvointieroista ja mittareiden sekä tavoitteiden paremmasta muotoilusta

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kuntatalous, talous

Talousarviossa paljon hyvää

Maanantai 15.11.2021 klo 10.15 - Pekka

Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee tänään vuoden 2022 talousarviota. Ohessa kokouksessa pitämäni ryhmäpuhe:

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kuntakenttää ja myös Tampereen kaupungin toimintaympäristöä määrittävät kansainväliset ja kansalliset muutosvoimat. Aikaisemmin niistä ovat olleet merkittävimmät kaupungistuminen, globalisaatio, ilmaston muutos ja väestön ikääntyminen. Viime vuosina meitä on puolestaan ravistellut maailmanlaajuinen koronaepidemian. Ensi vuonna sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille muuttaa kuntakenttää ja kuntien roolia merkittävästi. Kaupungin talous kytkeytyy suoraa tai välillisesti näihin muutosvoimiin.

Kaupungin talouden kuva kääntynyt viime vuoden aikana positiiviseen suuntaan. Kuluvasta vuodesta on tulossa jo toinen peräkkäinen ylijäämäinen vuosi. Viime kaudella tehdyt vaikeat päätökset nostivat kaupungin talouden tasapainoon. Myös maan hallituksen toimilla on ollut positiivinen vaikutus. Koronan aiheuttamat kustannukset on korvattu kunnille.

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen talousarvioehdotus on Sosialidemokraattien näkökulmasta kannatettava. Alijäämä on siedettävällä tasolla, peruspalvelut saadaan turvattua, kaupungin kasvuun satsataan ja viedään eteenpäin useita sosialidemokraateille tärkeitä tavoitteita. Verotus säilyy ennallaan. Talousarvioehdotuksen keskeisin viesti on, että kaikki pidetään mukana ja palvelulupauksista pidetään kiinni. Talousarvio vie myös strategian tavoitteita eteenpäin.

Vuosi 2022 on viimeinen vuosi, kun Tampereen kaupunki vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Vuoden 2023 alusta sote-palvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Kysymys on historian suurimmasta hallintouudistuksesta Suomessa. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Ensi vuoden aikana tehtävässä valmistautumisessa tehtävien siirtoon on onnistuttava. Kuntalaisille muutoksen ei tule näkyä, vaan palveluiden on pelattava. Henkilöstölle uudistus on iso muutos. Työntekijämäärämme vähenee merkittävästi. Johtamiseen, tiedon kulkuun ja vuorovaikutukseen on panostettava aikaisempaa enemmän.

Keskeinen talousarvion lähtökohta on, että kaupunki varautuu 3000 asukkaan kasvuvauhtiin. Tämä tarkoittaa panostuksia mm. palveluihin, kaavoittamiseen ja infraan. Nettoinvestoinnit ovat 234 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 96 miljoonaa euroa, menee talonrakentamiseen siis ennen kaikkea koulujen ja päiväkotien korjaamiseen sekä rakentamiseen.

Kasvun kannalta keskeistä on varmistaa hyvä työllisyyskehitys. Työttömyysaste on laskenut nopeasti yhteiskunnan avauduttua koronarajoitusten purkamisen jälkeen, mutta on edelleen liian korkea noin 11 prosenttia. Kaupungin suurimmat haasteet liittyvät kohtaanto-ongelman ratkaisuun ja työllisyydenhoidon kehittämiseen. Monet yritykset valittavat työntekijäpulasta, mutta samaan aikaan Tampereella on yli 13 700 työtöntä työnhakijaa. Avoimia työpaikkoja on 6000 kpl. Selvästi työt ja niiden tekijät eivät kohtaa. Jatkuva hakeutuminen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen on joustava tapa vastata haasteeseen, mutta tärkeää on lisätä työvoimapulasta kärsivien alojen houkuttelevuutta.

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu pääsee ensi vuonna täyteen vauhtiin, ja saamme aiempaa paremmat työkalut pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Tampereella on kaikesta vetovoimasta ja kasvusta huolimatta laaja rakennetyöttömyys, joka ei ole sulanut edes talouden hyvinä vuosina. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noin 5000 henkeä eli 36 prosenttia kaikista työttömistä. Keinovalikoima on laaja. Itse painotan koulutuksen merkitystä ja räätälöityjä ratkaisuita ihmisen tarpeista lähtien.

Kaupunki jatkaa vahvoja panostuksiaan koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Ensi vuoden talousarvio mahdollistaa usean huonosta sisäilmasta kärsivän koulurakennuksen ja päiväkodin korjaamisen. Nämä ovat todella odotettuja ja toivottuja investointeja, jotka merkitsevät paljon kullakin asuinalueella. Ahvenisjärven kokonaan uusi koulurakennus on SDP:n näkökulmasta erittäin hieno asia ja olemmekin tehneet tämän asian eteen paljon vaikuttamistyötä. Jätimme mm. tammikuun valtuuston kokouksessa ryhmäaloitteen uudesta koulurakennuksesta. Mm. Hyhkyn koulun ja Pyynikintie 2:n korjausten toteutukset ovat käynnissä ja jatkuvat ensi vuonna. Tammelan koulun korjaushanke lähtee liikkeelle. Lisäksi Kämmenniemen koulun peruskorjausta on aikaistettu. Suunnittelu käynnistyy vuonna 2024 ja hanke toteutetaan vuonna 2025. Myös Lamminpään koulun uudisrakennus etenee ja yhteensä neljä päiväkotirakennusta saa talousarviossa suunnittelurahoituksen.

SDP:n pitkään ajama oppivelvollisuus laajentuu edelleen n. 1200 opiskelijalla syksyllä 2022. Uudistuksen vaikutukset alkavat näkyä keskeytysten vähenemisenä. On erittäin tärkeää, että koko ikäluokka saa jatkossa vähintään toisen asteen tutkinnon. Tämän päivän työelämässä ei pelkällä peruskoulun käymisellä pitkälle pötkitä. Lukiopaikkojen määrää nostetaan viidellä paikalla per lukio. Lisäksi tehdään suunnitelma lukiopaikkojen vaiheittaisesta kasvattamisesta tuleville vuosille.

Varhaiskasvatuksessa panostetaan henkilöstöresursseihin ja vahvistetaan alueellista tasa-arvoa. Perusopetuksessa varaudutaan oppilasmäärän kasvuun ja ryhmäkoot eivät kasva. Lisäksi tehdään lisäpanostuksia oppimisen tukeen ja tasa-arvorahaan. Näitä panostuksia on tarpeen jatkaa myös tulevina vuosina. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa koulutukseen ja sivistykseen panostamisista. Ne ovat pienen kansakunnan tärkeimpiä investointeja, jotka takaavat menestyksen myös tulevaisuudessa.

Sosialidemokraatit ovat olleet merkittävässä roolissa vaikuttamassa iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksen kirjaamisesta lakiin. Sitova 0,7 henkilöstömitoitus säädettiinkin laissa porrastaen. 1.1.2022 alkaen mitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden ja tähän myös Tampere valmistautuu tulevassa talousarviossa. Vaikeasta hoitajapulasta ja rekrytointivaikeuksista huolimatta, meistä oli ehdottoman tärkeää, että tulevaan talousarvioon tehdään varaus hoitajien palkkaamista varten.

SDP:lle on ollut tärkeää huolehtia talousarviossa mielenterveyspalveluiden vahvistamisesta ja koronan aiheuttamien hoitojonojen purkamisesta. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ja lastensuojelussa lisäämme henkilöstöä ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa käynnistämme nuorten terapiatakuun Tampereen mallin. Aikuisten mielenterveyspalveluissa parannetaan terveysasemien matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja lisätään ehkäisevää päihdetyötä ja yksilöllisiä huumehoitoja.

SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen myös siihen, että liikuntapaikkamaksujen korotukset saatiin torjuttua. Jatkossa liikuntapaikkojen rahoitusta pitäisi nostaa kattamaan nykyiset kulut, jotta vältytään korotuksilta tulevaisuudessa sekä päästään pormestariohjelman tavoitteiseen, jossa alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksuja madalletaan. Liikuntapaikkarakentamisessa Tammelan stadion ja Kaupin urheilupuisto etenevät. Lisäksi Hervannan vapaa-aikakeskus saa suunnittelurahoituksen. Skeittauksen ja skeittilukion olosuhteet paranevat, kun uudet streetin tilat Hiedanrannan muovitehtaalla saadaan käyttöön.

Ilmastobudjetti on mukana talousarviossa kolmatta kertaa. Ilmaston muutoksen torjunnassa kaupungin suurin panostus on energian tuotannon suuntaaminen yhä enemmän uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Sähkölaitoksen Naistenlahden voimalaitoksen investointi mahdollistaa biopohjaisen polttoaineen aikaisempaa suuremman käytön. Kaupungin CO2-päästöt tulevatkin laskemaan merkittävästi saneerauksen myötä.

Tesoman seisakkeen valmistumisen myötä lähijunaliikenteestä on tullut kiinteä osa Tampereen joukkoliikennettä. Toivottavasti lähivuosina saadaan avattua useita uusia seisakkeita. Lähijunaliikenteen kehittämiselle on laaja tuki Tampereella.  Muut merkittävät panostuksia hiilineutraaliuden lisäämiseen liittyvät mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, luonnonmukaisiin hulevesiratkaisuihin, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen rakentamisessa sekä ulkovalaistuksen LED-vaihtoihin. Hiilineutraaleja tekoja kehitysohjelma käynnistyy ensi vuonna. Ohjelman avulla pyritään vaikuttamaan asukkaiden kulutus- ja liikkumistottumusten muutokseen, edistetään yritysten kiertotalousliiketoimintaa ja viedään eteenpäin luonnon monimuotoisuus -ohjelmaa.
Erittäin iso arvovalinta on, ettei peruskoulun tai päivähoidon ryhmäkokoja nostettu. Myös subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy. Nämä ovat tärkeitä pormestariohjelman ja SDP:n vaaliohjelman linjauksia. Niistä lupauksista pidetään kiinni.

Sitten muutama sana vielä strategiasta. Strategia on kaupungin johtamisjärjestelmän tärkein osa. Strategia antaa toiminnalle suunnan ja tarkoituksen sekä auttaa priorisoimaan. Se luo toiminnalle määrätietoisuutta ja tehokkuutta. Oleellista on, että strategiassa linjatut tavoitteet näkyvät konkreettisina toimina. Strategiaa tarvitaan toiminnan uudistamiseen, haasteiden ratkaisemiseen ja varmistamaan myönteinen kehitys.

Strategian visio on ”Tekemisen kaupunki”. Se kuvaa hyvin Tampereen kuuluisaa brändiä tekemisestä. Tampereella osataan tehdä päätöksiä, ja yleensä aina oikeita. Olemme olleet aina rohkeasti etukenossa ja valmiita kokeilemaan uusia asioita. Näistä esimerkkeinä mm. pormestarimalli ja allianssimalli. Strategian tavoitteita ja mittareita on valmisteltu laajassa yhteistyössä poliittisten ryhmien ja virkamiesten kesken. Sosialidemokraatit ovat tyytyväisiä strategian painopisteisiin, jotka tukevat meille tärkeitä teemoja.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta esityksen sisältöön ovat vaikuttaneet kuluneen vuoden ikävät uutiset mm. lasten suojelun palveluiden ruuhkautumisesta, nuorten päihteiden käytön kasvusta, mielenterveysongelmaisten sekä koulupudokkaiden määrän kasvusta. Monet kaupungin työntekijät ovat helisemässä kasvaneiden sosiaalisten ongelmien keskellä. Olenkin tyytyväinen, että Lyly esittää lisää voimavaroja työllisyyden hoitoon, lasten suojeluun, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä perusterveydenhuoltoon. Lisäpanostukset tulevat enemmän kuin tarpeeseen.

Iso plussa tulee myös Tammelan stadionin uudistamisen käynnistämisestä. Olen ollut viemässä hanketta eteen päin useamman vuoden ajan, ja on hienoa, että lapio kaikkien hallintovalitusten ja vääntöjen jälkeen lyödään maahan ensi vuoden lopussa. Tamperelainen jalkapalloilu kiittää ja kumartaa.

Muita tärkeitä liikunnan edistämisen hankkeita ovat Sorsapuiston tekojäärata ja Kaupin liikuntapuiston kehittäminen. Mansen naiset ja miehet pääsevät kohta pelaaman kunnollisen katsomon edessä, kun pesäpallokenttä siirretään nykyisten tekonurmien tilalle ja tekonurmet puolestaan nykyisen pesäpallokentän paikalle. Myös hiihto hyötyy tästä siirrosta.

Isoin miinus tulee erilaisten maksujen korotuksista niin sote kuin vapaa-ajan puolella. Ne on nyt viety tappiin. Muun muassa joukkoliikenteen taksoja korotetaan ensi vuonna 5,5 %. Toinen vaikea asia minulle on kulttuurilaitoksille kohdistetut säästöt. Niitä tulee kahta kautta. Ensinnäkin kaupungin avustuksia leikataan jälleen kerran ja toiseksi yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa korotetaan. Tällaista tuplaleikkuria en voi hyväksyä.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Tässä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemykset talousarvioon ja strategiaan. Kannatan lämpimästi pormestari Anna-Kaisa Ikosen tekemiä muutosesityksiä ja talousarvioesityksen hyväksymistä. Haluan lausua myös kiitokseni ryhmien neuvottelijoille, pormestari Anna-Kaisa Ikoselle ja virkamiehille rakentavasta yhteistyöstä niin kuluneen vuoden kuin talousarvioneuvotteluiden osalta. Kiitos!"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, työllisyys, koulutus

Kaupungin talous on tasapainossa

Maanantai 17.5.2021 klo 18.36 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tilinpäätöstä ja tarkastulautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2020. Käytin oheisen puheenvuoron kokouksessa:

Kaupungin talouden kuva on ollut viimeisen 10 vuotta epävakaa. Taustalla on ollut tulopohjan heikko kehitys, ja toisaalta palvelutarpeen voimakas kasvu kaupungin kasvaessa aikaisempaa nopeampaa tahtia. Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyt vaikeat päätökset nostivat kuitenkin kaupungin talouden tasapainoon. Taustalla oli valtuustokauden aikana tehdyt 60 miljoonan euron säästöt ja 30 miljoonan euron tulopohjan laajentamiset mm. kuntaveron korotus. Koronaepidemian rantautuminen Suomeen viime maaliskuussa haastoi kuitenkin talouden tasapainottamisen.

Saamme pitkälti kiittää Sanna Marinin johtamaa hallitusta siitä, että kuntatalous on näin hyvässä tilassa. Hallituksen vastaantulo oli erittäin merkittävää. On kuitenkin hyvä todeta, että taloutemme olisi ylijäämäinen myös ilman valtion koronatukia. Kaupunki tekee ylijäämää siis noin 63 miljoonaa euroa, mikä on loistava suoritus.

Taustalla on ollut siis vahva työ talouden sopeuttamiseksi. Siitä kiitokset kaikille vastuullisille valtuustoryhmille ja etenkin pormestari Lauri Lylylle. Onneksemme meillä on ollut pätevät ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisella päätöksenteon tasolla.

Haluan kiittää myös kaupungin henkilöstöä, joka on poikkeuksellisissa olosuhteissa venynyt hienoon suoritukseen. Onneksi lomautuksiin ei menty, vaikka toisenlaisia mielipiteitä asiasta oli.

Kiitokset on ansainnut myös tarkastuslautakunta, joka on jälleen kerran tehnyt hyvää työtä. Yhdyn lämpimin mielin edesmenneen lautakunnan puheenjohtajan Peter Löfbergin sanoihin, kun hän toivoi kaupungin panostavan koronaepidemiasta seuranneiden ongelmien hoitamiseen tulevina vuosina. Tässä on meillä selkeä agenda tuleviksi vuosiksi. Koronan kokonaisvaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta työttömyys, syrjäytyminen ja nuorten mielenterveysongelmien kasvu ovat ainakin jo näkyvissä. Kaupunginhallitus onkin laittanut valmistelun liikkeelle nuorten mielenterveysongelmien vähentämiseksi. Päätöksiä on tulossa pikapuoliin.

Työttömyys saadaan laskuun, kun koronarajoitukset puretaan, ja kun palvelu- ja tapahtumateollisuus saadaan uudelleen jaloilleen. Laitan paljon toiveita myös työllisyyskokeilun onnistumiselle. Olen mielissäni siitä, että vientiteollisuutemme on selvinnyt verrattain hyvin koronaepidemiasta. Teollisia työpaikkoja olisi paljon vaikeampi saada syntymään uudelleen. Teollisen perintömme varaan on hyvä rakentaa tervettä taloutta myös jatkossa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, Tampere

Talous nousee ylijäämäiseksi

Maanantai 25.1.2021 klo 17.45 - Pekka

Ohessa kaupunginvaltuustossa käyttämäni puheenvuoro liittyen kaupungin tilinpäätösennusteeseen:

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Viime vuoden talous oli varsinaista vuoristorataa.

Viime vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyt vaikeat päätökset nostivat kaupungin talouden monien vuosien alijäämien jälkeen tasapainoon. Talous oli tasapainossa myös alkuvuonna. Taustalla oli valtuustokauden aikana tehdyt 60 miljoonan euron säästöt ja 30 miljoonan euron tulopohjan laajentamiset mm. kuntaveron korotus.

Koronaepidemian rantautuminen Suomeen viime maaliskuussa vei kuitenkin pohjan tehdyltä työltä.

Tilanne kuitenkin muuttui syksyn aikana. Saamme pitkälti kiittää Sanna Marinin johtamaa hallitusta siitä, että kuntatalous on näin hyvässä tilassa. Hallituksen tekemät ratkaisut ovat lievittäneet ahdinkoamme merkittävästi. Kuluvan vuoden ennuste osoittaakin, että olemme pääsemässä selvästi positiiviseen tulokseen. Tämä on enemmän kuin loistava asia tässä tilanteessa ja helpottaa myös kuluvan vuoden taloutta.

Onneksemme meillä on ollut pätevät ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisella päätöksenteon tasolla.

Haluan tässä yhteydessä lausua myös omat ja ryhmäni kiitokset kaupungin henkilöstölle, joka on venynyt ja joustanut erinomaisella tavalla tässä vaikeassa tilanteessa. Kaupunki on onnistunut välttämään lomautukset, mikä on ollut tässä tilanteessa oikea ratkaisu."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, Tampere

Talousarvioesitys tukee työllisyyttä

Maanantai 16.11.2020 klo 11.24 - Pekka

Ohessa talousarviovaltuustossa pitämäni ryhmäpuheenvuoro:

 

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kuntakenttää ja myös Tampereen kaupungin toimintaympäristöä määrittävät kansainväliset ja kansalliset muutosvoimat. Aikaisemmin niistä ovat olleet merkittävimmät kaupungistuminen, globalisaatio, ilmaston muutos ja väestön ikääntyminen. Kuluvana vuonna kohtasimme uuden muutosvoiman: maailmanlaajuisen koronaepidemian. Kaupungin talous kytkeytyy suoraa tai välillisesti näihin muutosvoimiin.

Kaupungin talouden kuva on ollut viimeisen 10 vuotta epävakaa. Taustalla on ollut tulopohjan heikko kehitys, ja toisaalta palvelutarpeen voimakas kasvu kaupungin kasvaessa aikaisempaa nopeampaa tahtia. Viime vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyt vaikeat päätökset nostivat kuitenkin kaupungin talouden tasapainoon. Taustalla oli valtuustokauden aikana tehdyt 60 miljoonan euron säästöt ja 30 miljoonan euron tulopohjan laajentamiset mm. kuntaveron korotus. Koronaepidemian rantautuminen Suomeen viime maaliskuussa vei kuitenkin pohjan tehdyltä työltä.

Saamme pitkälti kiittää Sanna Marinin johtamaa hallitusta siitä, että kuntatalous on näinkin hyvässä tilassa. Hallituksen tekemät ratkaisut ovat lievittäneet ahdinkoamme noin 70 miljoonalla euroilla. Kuluvan vuoden ennuste osoittaakin, että olemme pääsemässä positiiviseen tulokseen. Tämä on enemmän kuin loistava asia tässä tilanteessa ja helpottaa myös ensi vuoden talouden suunnittelua. Pitää kuitenkin muistaa, että hienon tilanteen taustalla on myös vahva työ talouden sopeuttamiseksi. Siitä kiitokset kaikille vastuullisille valtuustoryhmille ja etenkin pormestari Lauri Lylylle. Onneksemme meillä on ollut pätevät ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisella päätöksenteon tasolla.

Haluan tässä yhteydessä lausua myös omat ja ryhmäni kiitokset kaupungin henkilöstölle, joka on venynyt ja joustanut erinomaisella tavalla tässä vaikeassa tilanteessa. Kaupunki on onnistunut välttämään lomautukset, mikä on ollut tässä tilanteessa oikea ratkaisu. Kiitos teille kaikille, teette arvokasta työtä!

Pormestari Lauri Lylyn talousarvioehdotus on Sosialidemokraattien näkökulmasta erinomainen. Se on sosiaalinen ja elvyttävä. Se luo juuri sellaista talouspolitiikkaa, jota tässä hetkessä tarvitaan. Alijäämä on siedettävällä tasolla, peruspalvelut saadaan turvattua, kaupungin kasvuun satsataan ja viedään eteenpäin useita sosialidemokraateille tärkeitä tavoitteita. Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi noin 17 miljoonan alijäämäinen esitys on hyvä suoritus. Moni muu suuri kaupunki on paljon enemmän pakkasen puolella tai yrittävät sinnitellä epärealistisen menoennusteen kanssa.

Talousarvioehdotuksen keskeisin viesti on, että myös vaikeina aikoina kaupunki huolehtii niin ikäihmisistään, lapsistaan ja nuoristaan. Kaikki pidetään mukana ja palvelulupauksista pidetään kiinni.

Lylyn esityksensä on huomioitu sivistys- ja kulttuurilautakunnan toivomusponnet, jotka koskivat esimerkiksi ryhmäkokoja, kesäkerhoja, alimpien luokkien opetuksen ja liikuntapaikkojen maksujen tason säilyttämistä. Perusopetuksessa kaupunki varautuu opetuksen järjestämiseen 450 uudelle oppilaalle. Näin ollen perusopetuksen ryhmäkoot säilyvät ennallaan, eikä opetuksen laadusta tingitä. Varhaiskasvatuksessa laatutasosta pidetään kiinni. Sosialidemokraateille on ollut kunnia asia, että koulutuksesta ei leikata tällä kaudella. Tämä linja on ollut johdonmukainen. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa koulutukseen ja sivistykseen panostamisista. Ne ovat pienen kansakunnan tärkeimpiä investointeja, jotka takaavat menestyksen myös tulevaisuudessa.

Koulutuksen osalta panostetaan myös seiniin. Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan ja peruskorjataan poikkeuksellisen paljon kouluja ja päiväkoteja. Ensi vuonna kouluihin ja päiväkoteihin satsataan peräti 80 miljoonaa euroa. Iso osa tästä rahasta menee nimeen omaan sisäilmaongelmien poistamiseen. Lapsille ja nuorille taataan turvalliset, nykyaikaiset ja terveelliset oppimis- ja työskentelytilat.

Talousarvioesityksen vahva sosiaalinen pohjavire näkyy myös sosiaali- terveydenhoitopalveluissa. Myös sosiaali- ja terveyslautakunnan toivomusponnet on huomioitu esityksessä hyvin. Lisärahoitusta kohdennetaan muun muassa vastaanottopalveluihin, ikäihmisten palveluihin sekä psykososiaalisen tuen palveluihin sekä lisää ruokajakeluun 100 000 euroa. Esimerkiksi ikäihmisten palveluihin satsataan miljoona euroa lisää rahaa jo lautakunnan päättämien rahojen lisäksi. Nämä rahat tulevat todelliseen tarpeeseen, koska huolenpitoa ja hoivaa tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa jatkuvasti.

Talousarvioneuvotteluissa koalition valtuustoryhmiltä ja Vasemmistoliitolta tuli erittäin tärkeitä esityksiä, jotka pormestari Lyly esitti omassa puheenvuorossaan. Kannatan lämpimästi lisäpanostuksia päihdehuoltoon, mielenterveyspalveluihin, kotouttamispalveluihin ja lasten suojeluun. Näistä asioista on puhuttu hyvin paljon menneen vuoden aikana, ja on hyvä, että puheet muuttuvat myös euroiksi talousarviossa. Emme saa ummistaa silmiämme niiltä moninaisilta ongelmilta, joita tamperelaiset kohtaavat päivittäin.

Kaupungin työllisyysaste on vaihdellut voimakkaasti vaalikauden aikana. Koronaepidemian aiheuttama työttömyysaalto on onneksi tasaantunut, mutta tilanne jatkuu edelleen vakavana. On äärimmäisen tärkeää, että työllisyydenhoidon kuntakokeilu tekee paluun ja saamme tilanteen jälleen paremmin haltuun. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistämiseen sekä aktivointiin kannattaa panostaa. Pormestari Lylyn ehdotus tukee myös vahvasti työllisyyttä: investoinnit ovat korkealla tasolla ja työllisyyden hoitoon panostetaan lisää rahaa. Käsittääkseni investointitaso, 271 miljoonaa euroa, on ennätyksellisen korkea. On selvää, ettei investointitaso voi olla jatkossa näin korkea, mutta tässä taloustilanteessa se on oikeaa politiikkaa. Korkotaso on edelleen äärimmäisen alhainen, ja kaupunki saa lainaa lähes nolla koroilla. Lisäksi rakennussektorilta on vapautumassa kapasiteettia ensi vuonna, kun rakentamisen arvioidaan laskevan. Jos nyt ei ole uskallusta investoida, niin koska sitten?

Ensi vuosi tulee olemaan liikunta- ja kulttuuripalveluiden osalta merkittävä vuosi. Talousarvioehdotuksessa liikuntaolosuhteita parannetaan. Sorsapuiston tekojäärata valmistuu ja toimii liikuntakenttänä myös kesäisin. Kaupin uusi huoltorakennus valmistuu. Tammelan stadionin rakentaminen alkaa, ja lähivuosina saamme vihdoin jalkapalloilun olosuhteet kuntoon. Kansi-Areena valmistuu loppuvuodessa, ja uusi monitoimiareena palvelee niin Tapparan ja Ilveksen otteluiden kuin lukuisten tapahtumien pitopaikkana. Myös skeittauksen olosuhteista pidetään kiinni, kun talousarvioehdotuksessa varataan rahat Hiedanrannan skeittihallille. Tämä satsaus varmistaa myös skeittilukion toimintaedellytykset. Kauan odotettu ja toivottu Tampereen taidemuseon laajennus ja perusparannus saa ensi vuonna suunnittelurahansa. Hanke on äärimmäisen tärkeä paitsi taiteen edistämisen niin myös läntisen keskustan kehittämisen osalta.

Lisäksi liikuntapaikkojen maksut pidetään ennallaan, mikä on tärkeää seurojen talouden kannalta. Lisäksi koalition sopimassa ja SDP:n valtuustoryhmän esittämässä ponsiesityksessä luvataan, että mikäli korona epidemia edelleen ensi vuonna vaikuttaa merkittävästi

järjestöjen esim. urheiluseurojen toimintaedellytyksiin, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia heikentäen niin valtuusto päättää tarvittavista tukitoimista lisätalousarviossa. Tämä on tärkeä viesti seurojen ja järjestöjen suuntaan.

Toinen merkittävä sosialidemokraattien esittämä toivomusponsi koskee asumista. Yksi keskeinen Tampereen vetovoimatekijä suhteessa pääkaupunkiseutuun on edullisempi asuminen. Monipuolinen asuntotuotanto ja viihtyisät asuinalueet ovat tärkeitä tekijöitä. Tällä saralla on tosin paljon tehtävää. Viimeisimmässä omakotitalojen tonttihaussa oli peräti 18 hakijaa yhtä tonttia kohti. Tampereen pitää pystyä parempaan. Myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. On hyvin erikoista, että kaupunki on asettanut kovia tavoitteita omille asuntoyhteisöilleen, muttei kuitenkaan tonttipolitiikallaan varmista tavoitteiden toteutumista. Kaupungin omille asuntoyhteisöille on yksinkertaisesti luovutettava enemmän tontteja.

Lähiöiden kehittäminen on edennyt Tampereella hyvin. Hervanta ja Tesoma ovat kokeneet muodonmuutoksen. Seuraavaksi on Peltolammi-Multisillan vuoro. Lähiöiden kehittäminen on äärimmäisen tärkeää segregaation torjunnassa.

Ilmastobudjetti on mukana talousarviossa toista kertaa. Ilmaston muutoksen torjunnassa kaupungin suurin panostus on panostus joukkoliikenteeseen. Ensi vuosi tulee jäämään historiaan, kun raitiotien liikennöinti alkaa. Ratikka on investointi, joka mahdollistaa vähäpäästöisemmän liikenteen ja toisaalta myös tiiviimmän ja sujuvamman kaupunkirakenteen. Joukkoliikenteen vetovoimasta on huolehdittava myös lipunhintojen osalta. On hyvä, että pormestarin esityksessä lipunhintojen korotusta leikattiin. Tulevina vuosina olisi tärkeää pidättäytyä hintojen korotuksista kokonaan. Tesoman seisakkeen valmistumisen myötä lähijunaliikenteestä tulee kiinteä osa myös Tampereen joukkoliikennettä. Toivottavasti lähivuosina saadaan avattua useita muitakin seisakkeita. Lähijunaliikenteen kehittämiselle on laaja tuki Tampereella.

Toinen ilmaston näkökulmasta äärimmäisen tärkeä investointi etenee ensi vuonna, kun Sähkölaitos käynnistää Naistenlahden voimalaitoksen saneerauksen. Arviolta noin 160 miljoonan euron investointi mahdollistaa biopohjaisen polttoaineen aikaisempaa suuremman käytön. Sähkölaitoksen CO2-päästöt tulevatkin laskemaan merkittävästi saneerauksen myötä.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Tässä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemykset talousarvioon. Kannatan lämpimästi pormestari Lauri Lylyn tekemiä muutosesityksiä ja talousarvioesityksen hyväksymistä. Haluan lausua myös kiitokseni ryhmien neuvottelijoille, pormestari Lauri Lylylle ja virkamiehille rakentavasta yhteistyöstä niin kuluneen vuoden kuin talousarvioneuvotteluiden osalta. Kiitos!"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, työllisyys, kasvu, peruspalvelut, perusopetus, ikäihmiset, asuminen

Oikeudenmukainen ulostulo kriisistä

Torstai 4.6.2020 klo 13.29 - Pekka

Tamperelainen julkaisi eilen kolumnini koronaepidemian ulostulosta:

"OIKEUDENMUKAINEN ULOSTULO KRIISISTÄ

Tällä hetkellä näyttää hyvältä. Koronaepidemia alkaa laantua Suomessa, ja yhteiskunta palata kohti normaalia. Katseet kohdistuvat tulevaisuuteen. Jo nyt on selvää, että tie kriisistä ulos on pitkä.

Aikaisempien epidemiakriisien kokemukset osoittavat, että taloudelliset vaikutuksen ulottuvat useiden vuosien päähän. Parhaiten elpyivät maat, joissa elvytettiin voimakkaasti.

Muutama viikko sitten julkistetussa talousasiantuntijatyöryhmän raportissa esitettiin toimenpiteitä, joilla palautetaan Suomi kestävän talouden uralle. Ensi vaiheessa, jota nyt elämme, on tuettava yrityksiä selviytymään pahimman yli. Toisessa vaiheessa taloutta on elvytettävä mm. infrainvestointien avulla. Kolmannessa vaiheessa, kun talous on saatu kasvuun, on edessä julkisen talouden sopeuttaminen menojen leikkausten ja verojen korottamisen kautta. Sopeuttaminen on välttämätöntä, jotta valtion velka ei kasvaisi hallitsemattomalle tasolle.

Vihriälän työryhmän johtopäätösten kanssa voi olla pääosin samaa mieltä. Pidän kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, että talouden sopeuttaminen toteutetaan oikeudenmukaisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Talouden pelastusoperaation lasku on jaettava oikeudenmukaisesti ihmisten ja yritysten maksukyvyn mukaan.

Kulutusverojen korottaminen nostaisi pienituloisten verotusta, koska heidän tuloistaan suuri osa menee kulutukseen. Lisäksi kulutusverot ovat tasaveroja, jotka eivät huomioi tulotasoa. Pääomaverotus ja yritysverotus tulisikin ottaa tarkempaan tarkasteluun. Kannatan pääomaverotuksen jyrkempää progressiota. Myös erilaisia yritystukia tulisi vähentää, ja suunnata yhteiskunnan panostuksia enemmän koulutukseen ja tutkimukseen.

Työryhmän näkemys oppivelvollisuuden pidentämisestä oli tervetullut tuki sosialidemokraattien ajamalle politiikalle. Sen sijaan lukukausimaksujen käyttöönottoa en kannata. Ne heikentäisivät pieni- keskituloisten perheiden lasten koulutusmahdollisuuksia.

 

Pekka Salmi
Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: korona, talous, sdp, oikeudenmukaisuus

Taloudessa hyvää ja huonoa

Maanantai 18.5.2020 klo 18.05 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään kaupungin viime vuoden tilinpäätöstä. Ohessa puheenvuoroni:

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Muutama poiminta isosta kokonaisuudesta.

Vuoden 2019 tilinpäätöksestä nousee kolme keskeistä asiaa esiin, kun tarkastellaan tavoitettamme talouden tasapainottamisesta.

Ensinnäkin talouden alijäämä oli viime vuonna vain 18 miljoonaa euroa. Käytin sanaa vain, koska alijäämä vuonna 2018 oli aivan toista luokkaa. Lisäksi alijäämä oli 9 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna talousarvioon. Olemme siis olleet oikealla tiellä kohti tasapainoista kuntataloutta. Suurin ongelma on ollut ostopalveluiden kustannusten voimakas kasvu erikoissairaanhoidossa, vammaispalveluissa ja lasten suojelussa. Oma organisaatio on pysynyt varsin hyvin taloussuunnitelmassa.

Toiseksi verorahoitus kehittyi erittäin suotuisasti eli verorahoitusta kertyi 5,9 prosenttia vuotta 2018 enemmän. Tämä on erittäin hyvä uutinen, sillä nimenomaan verotulojen heikko kehitys viime vuosina on ollut keskeinen syy talouden alijäämälle.

Kolmanneksi talousohjelmalla saavutettiin noin 29,2 milj. euron taloudelliset vaikutukset, mikä oli 2,5 milj. euroa tavoitetta enemmän. Tämä osoittaa, että valtuuston tekemät säästöpäätökset ovat oikeasti toteutuneet ja organisaatio on kyennyt laittamaan ne toimeen. Nettomenojen kasvu oli 2,7 prosenttia, joka oli prosentin vähemmän kuin vuonna 2018. Eli tältä osin varsin hyvä tilanne.

SDP on nostanut työllisyysasteen merkitystä esiin niin talouden tasapainottamisen, että ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Tampereen työllisyystilanteessa tapahtui vuoden aikana lievää negatiivista kehitystä. Työttömyysaste nousi viime vuoden lopussa 11,6 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 11,2 prosenttia. Lyhyen nousukauden aikana emme siis päässeet edelleenkään alle 10 prosentin työttömyysasteen. Myöskään vuonna 2007 ennen finanssikriisin puhkeamista jäimme tuon maagisen 10 prosentin yläpuolelle.

Palvelupuolella oli paljon onnistumisia. Mm. pitkäaikaisasunnottomien määrä laski ja lastensuojelun tavoitteita saavutettiin.

Valitettavaa on tietenkin se, että kaikista näistä myönteisistä edistysaskeleista huolimatta, käsillä oleva koronaepidemia on asettanut meidät taas takaisin lähtöruutuun. Alijäämä kasvaa, verotulot supistuvat ja työttömyys laukkaa ylöspäin. Edessä on vaikeat ajat."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, työllisyys, palvelut