Huomio lasten ja nuorten hyvinvointiin

Maanantai 17.5.2021 klo 13.46 - Pekka

Tamperelainen julkaisi viikonloppuna kolumnini lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tässä kirjoitukseni:

"Lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema. Koronaepidemia on vaikuttanut erityisesti nuoriin. Monen nuoren arki on muuttunut, ja erilaiset mielekkäät harrastukset ja kanssakäymiset kavereiden kanssa ovat vähentyneet.

Onneksi kouluissa on palattu lähiopetukseen. Korkealaatuinen koulutus ja varhaiskasvatus antavat hyvät eväät elämälle. Ryhmäkokojen säilyttäminen kohtuullisella tasolla on tärkeää myös seuraavalla valtuustokaudella.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on akuutti ongelma. Voidaan puhua jo kroonisesta ongelmasta. Jonot palveluihin ovat pitkiä, ja harvoin ongelmat paranevat itsekseen. Palveluiden piiriin pitäisi päästä nopeammin. Kaupunki onkin reagoimassa asiaan, ja valmistelee parhaillaan lisäpanostuksia mielenterveyspalveluihin. Mutta meidän pitäisi myös miettiä, mistä ongelmat kumpuavat, ja voidaanko juurisyihin vaikuttaa.

Harrastusten merkitys lapsille ja nuorille on merkittävä. Harrastukset ennaltaehkäisevät syrjäytymistä, rakentavat tervettä itsetuntoa ja antavat sisältöä elämään. Jokaisella lapsella pitäisikin olla mahdollisuus harrastaa perheen taustasta ja tulotasosta riippumatta. Kaupungin käynnistämässä Junior-hankkeessa on kokeiltu Nuorisopassia, jossa ilmaisia harrastusmahdollisuuksia on suunnattu 7-luokkalaisille. Tulokset ovat toistaiseksi vähäisiä, mutta suunta on oikea. Jatkossa kokeiluun on saatava enemmän vaikuttavuutta, ja kohdentaa ilmaiset harrastusmahdollisuudet kaikille yläasteikäisille.

Kolmanneksi nostan perheiden tukemisen. Kun puhumme lasten hyvinvoinnista, pitäisi puhua myös perheiden tukemisesta ja vanhemmuuden tukemisesta. Jos halutaan auttaa lapsia, pitää auttaa myös vanhempia. Jos vanhemmat voivat hyvin, usein myös lapset voivat hyvin. Ja mikäli vanhemmat voivat pahoin, heijastuu se myös lapsiin. Perheitä pitäisikin käsitellä kokonaisuutena. Tällöin huomio kiinnittyy myös työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan, päihde- ja mielenterveystyöhön sekä aikuisten sosiaalityöhön.

 

Pekka Salmi (sd)
Kirjoittaja on Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lapset, nuoret, hyvinvointi, mielenterveys, koulutus

Lasten hyvinvointi ajankohtainen teema

Maanantai 22.3.2021 klo 18.25 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Käytin oheisen puheenvuoron:

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema. Korona vaikuttanut erityisesti nuoriin. Monen nuoren arki on muuttunut, ja erilaiset miehekkäät sisällöt ja kanssakäymiset kavereiden kanssa ovat vähentyneet. Toki lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema, koska heissä on tulevaisuutemme.

Hyvinvointisuunnitelma on laaja kokonaisuus, ja siihen liittyy useita tärkeitä asioita. Tässä kolme nostoa.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on akuutti ongelma. Voidaan puhua jo kroonisesta ongelmasta. Palvelujen saatavuus on keskeinen ongelma tällä hetkellä. Jonot ovat pitkiä, ja harvoin ongelmat paranevat jonossa. Palveluiden piiriin pitäisi päästä nopeammin. Pitäisi miettiä myös, mistä ongelmat kumpuavat, ja voidaanko juurisyihin vaikuttaa. Eli mitä yhteiskunnassamme on vialla, että lapsemme voivat henkisesti huonosti?

Toinen teema on harrastusmahdollisuudet. Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa perheen taustasta ja tulotasosta riippumatta. Junior hankkeessa on pilotoitu Nuorisopassia, jossa ilmaisia harrastusmahdollisuuksia on suunnattu 7-luokkalaisille. Tulokset toistaiseksi ovat vähäisiä, mutta suunta on oikea. Jatkossa pitää saada enemmän vaikuttavuutta ja pilottia kohdetaa kaikille yläasteikäisille. Harrastukset ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. On tärkeää, että lapset saavat onnistumisen elämyksiä ja sisältöjä elämäänsä.

Kolmanneksi nostan perheiden tukemisen. Kun puhumme lasten hyvinvoinnista, pitäisi puhua myös perheiden tukemisesta ja vanhemmuuden tukemisesta. Jos halutaan auttaa lapsia, pitää auttaa myös vanhempia. Jos vanhemmat voivat hyvin, usein myös lapset voivat hyvin. Ja mikäli vanhemmat voivat pahoin, heijastuu se myös lapsiin. Tunnistaako suunnitelma tämän puolen? Perheitä pitäisi käsitellä kokonaisuutena. Pormestari Lyly puhui hyvin tästä samasta asiasta.

Junior hanke on erittäin hyvä työkalu lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. SDP valtuustoryhmä mielellään tukee tätä hanketta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lasten hyvinvointi, mielenterveys