Hyvinvointi paranee sekä heikkenee yhtä aikaa Tampereella

Maanantai 31.1.2022 klo 18.40 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Ohessa puheenvuoroni aiheesta:

"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Hyvinvointikertomus antaa todella hyvän ja kattavan kuvan tamperelaisten hyvinvoinnista. Kertomus rakentuu loogisesti kahdeksan hyvinvointivarannon varaan, joista kustakin on valittu keskeiset huomioitavat asiat.

Voidaan sanoa, että hyvinvointikertomus kertoo sekä hyvinvoinnin lisääntymisestä, että heikkenemisestä. Joissakin osa-alueilla on päästy eteenpäin. Jotkin osa-alueet herättävät huolta negatiivisen kehityssuunnan vuoksi. Tässä muutama poiminta:

Myönteistä:

 • Ennenaikaisten kuolemien kehitys on ollut tasainen aleneva ja menetettyjen elinvuosien määrä on ollut laskussa viimeiset 10 vuotta.
 • Vähintään tunnin päivässä liikkuvien lasten ja nuorten osuudet ovat hieman kasvaneet vuoteen 2019 verrattuna lukuun ottamatta ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden tuloksia, mutta luvut ovat silti edelleen alhaiset kaikissa ikäryhmissä.
 • Koronasta huolimatta vähintään kerran viikossa harrastavien osuus on pysynyt korkealla. Useimmilla lapsilla ja nuorilla on harrastus. Lukiolaisista jopa 98 prosentilla.
 • Nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö on vähentynyt, ja myös humalahakuinen juominen on vähentynyt.
 • Tampereen luonnonsuojeluohjelman myötä luonnonsuojelualueiden ja -aluevarausten määrä on kolminkertaistunut 10 vuodessa ja osuus kaupungin maa-alasta ylitti 2 % vuonna 2020.

Kielteistä:

 • Psyykkinen kuormittuminen on tamperelaisten keskuudessa yleisempää verrattuna koko maan väestöön. Huolta aiheuttavat erityisesti lisääntyneet nuorten kokemat mielenterveyden haasteet, kuten ahdistuneisuus. Mielenterveysongelmista on tullut jo krooninen kansansairaus.
 • Huumeiden käyttö näkyy valitettavasti katukuvassa ja myös hyvinvointikertomuksen tilastoissa. Amfetamiinimäärät ovat olleet jätevesitutkimuksissa suurempia kuin koskaan aikaisemmin mitatut. Myös kannabis on suosittu huumausaine.
 • Nuorten kokemukset vaikuttamismahdollisuuksistaan ovat vähentyneet esim. lukiolaisista vain 10 % kokee voivansa vaikuttaa oppilaitoksensa asioihin. Myös aikuisten kokemukset ovat melko alhaiset. Vain 29 % kokee voivansa vaikuttaa asuinalueensa asioihin. Ei ole siis ihme, että äänestysaktiivisuus on jäänyt kahdessa viime vaalissa niin alhaiseksi.
 • Lasten ja nuorten keskuudessa itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on kasvanut kaikilla kouluasteilla. Nuorten tyttöjen osalta yksinäisyyden tunteen kasvu on merkittävää ollen kaikissa luokkaasteissa yli 20 %. Myös aikuisten kokema yksinäisyys on kasvussa.
 • Vuonna 2019 Tampereen kaupungin yleinen pienituloisuusaste oli 17,1 %, joka on suurempi kuin koko maassa keskimäärin.​ Tampereen lukema on myös korkeampi kuin edellisenä vuonna. Myös lasten pienituloisuusaste oli koko maan keskiarvoa suurempi vuonna 2019. Lapsiperheköyhyys koskee 5 300 alle 18-vuotiasta lasta.
 • Tyttöjen kokemukset häiritsevästä seksuaalisesta ehdottelusta tai ahdistelusta ovat hälyttävän yleisiä. Yli puolet toisen asteen koulutuksessa olevista tytöistä on kokenut seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua.

Hyvinvointisuunnitelmassa on mielestäni löydetty paljon hyviä toimenpiteitä edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Toimenpiteitä on vietävä määrätietoisesti eteenpäin. Mutta toki täytyy tunnustaa, että kaupungin vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset moniin ongelmiin esimerkiksi huumeiden käyttöön tai vaikkapa yksinäisyyteen. Kiitos!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinvointi

Huomio lasten ja nuorten hyvinvointiin

Maanantai 17.5.2021 klo 13.46 - Pekka

Tamperelainen julkaisi viikonloppuna kolumnini lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tässä kirjoitukseni:

"Lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema. Koronaepidemia on vaikuttanut erityisesti nuoriin. Monen nuoren arki on muuttunut, ja erilaiset mielekkäät harrastukset ja kanssakäymiset kavereiden kanssa ovat vähentyneet.

Onneksi kouluissa on palattu lähiopetukseen. Korkealaatuinen koulutus ja varhaiskasvatus antavat hyvät eväät elämälle. Ryhmäkokojen säilyttäminen kohtuullisella tasolla on tärkeää myös seuraavalla valtuustokaudella.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on akuutti ongelma. Voidaan puhua jo kroonisesta ongelmasta. Jonot palveluihin ovat pitkiä, ja harvoin ongelmat paranevat itsekseen. Palveluiden piiriin pitäisi päästä nopeammin. Kaupunki onkin reagoimassa asiaan, ja valmistelee parhaillaan lisäpanostuksia mielenterveyspalveluihin. Mutta meidän pitäisi myös miettiä, mistä ongelmat kumpuavat, ja voidaanko juurisyihin vaikuttaa.

Harrastusten merkitys lapsille ja nuorille on merkittävä. Harrastukset ennaltaehkäisevät syrjäytymistä, rakentavat tervettä itsetuntoa ja antavat sisältöä elämään. Jokaisella lapsella pitäisikin olla mahdollisuus harrastaa perheen taustasta ja tulotasosta riippumatta. Kaupungin käynnistämässä Junior-hankkeessa on kokeiltu Nuorisopassia, jossa ilmaisia harrastusmahdollisuuksia on suunnattu 7-luokkalaisille. Tulokset ovat toistaiseksi vähäisiä, mutta suunta on oikea. Jatkossa kokeiluun on saatava enemmän vaikuttavuutta, ja kohdentaa ilmaiset harrastusmahdollisuudet kaikille yläasteikäisille.

Kolmanneksi nostan perheiden tukemisen. Kun puhumme lasten hyvinvoinnista, pitäisi puhua myös perheiden tukemisesta ja vanhemmuuden tukemisesta. Jos halutaan auttaa lapsia, pitää auttaa myös vanhempia. Jos vanhemmat voivat hyvin, usein myös lapset voivat hyvin. Ja mikäli vanhemmat voivat pahoin, heijastuu se myös lapsiin. Perheitä pitäisikin käsitellä kokonaisuutena. Tällöin huomio kiinnittyy myös työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan, päihde- ja mielenterveystyöhön sekä aikuisten sosiaalityöhön.

 

Pekka Salmi (sd)
Kirjoittaja on Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lapset, nuoret, hyvinvointi, mielenterveys, koulutus

Lasten hyvinvointi ajankohtainen teema

Maanantai 22.3.2021 klo 18.25 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Käytin oheisen puheenvuoron:

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema. Korona vaikuttanut erityisesti nuoriin. Monen nuoren arki on muuttunut, ja erilaiset miehekkäät sisällöt ja kanssakäymiset kavereiden kanssa ovat vähentyneet. Toki lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema, koska heissä on tulevaisuutemme.

Hyvinvointisuunnitelma on laaja kokonaisuus, ja siihen liittyy useita tärkeitä asioita. Tässä kolme nostoa.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on akuutti ongelma. Voidaan puhua jo kroonisesta ongelmasta. Palvelujen saatavuus on keskeinen ongelma tällä hetkellä. Jonot ovat pitkiä, ja harvoin ongelmat paranevat jonossa. Palveluiden piiriin pitäisi päästä nopeammin. Pitäisi miettiä myös, mistä ongelmat kumpuavat, ja voidaanko juurisyihin vaikuttaa. Eli mitä yhteiskunnassamme on vialla, että lapsemme voivat henkisesti huonosti?

Toinen teema on harrastusmahdollisuudet. Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa perheen taustasta ja tulotasosta riippumatta. Junior hankkeessa on pilotoitu Nuorisopassia, jossa ilmaisia harrastusmahdollisuuksia on suunnattu 7-luokkalaisille. Tulokset toistaiseksi ovat vähäisiä, mutta suunta on oikea. Jatkossa pitää saada enemmän vaikuttavuutta ja pilottia kohdetaa kaikille yläasteikäisille. Harrastukset ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. On tärkeää, että lapset saavat onnistumisen elämyksiä ja sisältöjä elämäänsä.

Kolmanneksi nostan perheiden tukemisen. Kun puhumme lasten hyvinvoinnista, pitäisi puhua myös perheiden tukemisesta ja vanhemmuuden tukemisesta. Jos halutaan auttaa lapsia, pitää auttaa myös vanhempia. Jos vanhemmat voivat hyvin, usein myös lapset voivat hyvin. Ja mikäli vanhemmat voivat pahoin, heijastuu se myös lapsiin. Tunnistaako suunnitelma tämän puolen? Perheitä pitäisi käsitellä kokonaisuutena. Pormestari Lyly puhui hyvin tästä samasta asiasta.

Junior hanke on erittäin hyvä työkalu lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. SDP valtuustoryhmä mielellään tukee tätä hanketta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lasten hyvinvointi, mielenterveys