Talousarvioesitys tukee työllisyyttä

Maanantai 16.11.2020 klo 11.24 - Pekka

Ohessa talousarviovaltuustossa pitämäni ryhmäpuheenvuoro:

 

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kuntakenttää ja myös Tampereen kaupungin toimintaympäristöä määrittävät kansainväliset ja kansalliset muutosvoimat. Aikaisemmin niistä ovat olleet merkittävimmät kaupungistuminen, globalisaatio, ilmaston muutos ja väestön ikääntyminen. Kuluvana vuonna kohtasimme uuden muutosvoiman: maailmanlaajuisen koronaepidemian. Kaupungin talous kytkeytyy suoraa tai välillisesti näihin muutosvoimiin.

Kaupungin talouden kuva on ollut viimeisen 10 vuotta epävakaa. Taustalla on ollut tulopohjan heikko kehitys, ja toisaalta palvelutarpeen voimakas kasvu kaupungin kasvaessa aikaisempaa nopeampaa tahtia. Viime vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyt vaikeat päätökset nostivat kuitenkin kaupungin talouden tasapainoon. Taustalla oli valtuustokauden aikana tehdyt 60 miljoonan euron säästöt ja 30 miljoonan euron tulopohjan laajentamiset mm. kuntaveron korotus. Koronaepidemian rantautuminen Suomeen viime maaliskuussa vei kuitenkin pohjan tehdyltä työltä.

Saamme pitkälti kiittää Sanna Marinin johtamaa hallitusta siitä, että kuntatalous on näinkin hyvässä tilassa. Hallituksen tekemät ratkaisut ovat lievittäneet ahdinkoamme noin 70 miljoonalla euroilla. Kuluvan vuoden ennuste osoittaakin, että olemme pääsemässä positiiviseen tulokseen. Tämä on enemmän kuin loistava asia tässä tilanteessa ja helpottaa myös ensi vuoden talouden suunnittelua. Pitää kuitenkin muistaa, että hienon tilanteen taustalla on myös vahva työ talouden sopeuttamiseksi. Siitä kiitokset kaikille vastuullisille valtuustoryhmille ja etenkin pormestari Lauri Lylylle. Onneksemme meillä on ollut pätevät ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisella päätöksenteon tasolla.

Haluan tässä yhteydessä lausua myös omat ja ryhmäni kiitokset kaupungin henkilöstölle, joka on venynyt ja joustanut erinomaisella tavalla tässä vaikeassa tilanteessa. Kaupunki on onnistunut välttämään lomautukset, mikä on ollut tässä tilanteessa oikea ratkaisu. Kiitos teille kaikille, teette arvokasta työtä!

Pormestari Lauri Lylyn talousarvioehdotus on Sosialidemokraattien näkökulmasta erinomainen. Se on sosiaalinen ja elvyttävä. Se luo juuri sellaista talouspolitiikkaa, jota tässä hetkessä tarvitaan. Alijäämä on siedettävällä tasolla, peruspalvelut saadaan turvattua, kaupungin kasvuun satsataan ja viedään eteenpäin useita sosialidemokraateille tärkeitä tavoitteita. Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi noin 17 miljoonan alijäämäinen esitys on hyvä suoritus. Moni muu suuri kaupunki on paljon enemmän pakkasen puolella tai yrittävät sinnitellä epärealistisen menoennusteen kanssa.

Talousarvioehdotuksen keskeisin viesti on, että myös vaikeina aikoina kaupunki huolehtii niin ikäihmisistään, lapsistaan ja nuoristaan. Kaikki pidetään mukana ja palvelulupauksista pidetään kiinni.

Lylyn esityksensä on huomioitu sivistys- ja kulttuurilautakunnan toivomusponnet, jotka koskivat esimerkiksi ryhmäkokoja, kesäkerhoja, alimpien luokkien opetuksen ja liikuntapaikkojen maksujen tason säilyttämistä. Perusopetuksessa kaupunki varautuu opetuksen järjestämiseen 450 uudelle oppilaalle. Näin ollen perusopetuksen ryhmäkoot säilyvät ennallaan, eikä opetuksen laadusta tingitä. Varhaiskasvatuksessa laatutasosta pidetään kiinni. Sosialidemokraateille on ollut kunnia asia, että koulutuksesta ei leikata tällä kaudella. Tämä linja on ollut johdonmukainen. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa koulutukseen ja sivistykseen panostamisista. Ne ovat pienen kansakunnan tärkeimpiä investointeja, jotka takaavat menestyksen myös tulevaisuudessa.

Koulutuksen osalta panostetaan myös seiniin. Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan ja peruskorjataan poikkeuksellisen paljon kouluja ja päiväkoteja. Ensi vuonna kouluihin ja päiväkoteihin satsataan peräti 80 miljoonaa euroa. Iso osa tästä rahasta menee nimeen omaan sisäilmaongelmien poistamiseen. Lapsille ja nuorille taataan turvalliset, nykyaikaiset ja terveelliset oppimis- ja työskentelytilat.

Talousarvioesityksen vahva sosiaalinen pohjavire näkyy myös sosiaali- terveydenhoitopalveluissa. Myös sosiaali- ja terveyslautakunnan toivomusponnet on huomioitu esityksessä hyvin. Lisärahoitusta kohdennetaan muun muassa vastaanottopalveluihin, ikäihmisten palveluihin sekä psykososiaalisen tuen palveluihin sekä lisää ruokajakeluun 100 000 euroa. Esimerkiksi ikäihmisten palveluihin satsataan miljoona euroa lisää rahaa jo lautakunnan päättämien rahojen lisäksi. Nämä rahat tulevat todelliseen tarpeeseen, koska huolenpitoa ja hoivaa tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa jatkuvasti.

Talousarvioneuvotteluissa koalition valtuustoryhmiltä ja Vasemmistoliitolta tuli erittäin tärkeitä esityksiä, jotka pormestari Lyly esitti omassa puheenvuorossaan. Kannatan lämpimästi lisäpanostuksia päihdehuoltoon, mielenterveyspalveluihin, kotouttamispalveluihin ja lasten suojeluun. Näistä asioista on puhuttu hyvin paljon menneen vuoden aikana, ja on hyvä, että puheet muuttuvat myös euroiksi talousarviossa. Emme saa ummistaa silmiämme niiltä moninaisilta ongelmilta, joita tamperelaiset kohtaavat päivittäin.

Kaupungin työllisyysaste on vaihdellut voimakkaasti vaalikauden aikana. Koronaepidemian aiheuttama työttömyysaalto on onneksi tasaantunut, mutta tilanne jatkuu edelleen vakavana. On äärimmäisen tärkeää, että työllisyydenhoidon kuntakokeilu tekee paluun ja saamme tilanteen jälleen paremmin haltuun. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistämiseen sekä aktivointiin kannattaa panostaa. Pormestari Lylyn ehdotus tukee myös vahvasti työllisyyttä: investoinnit ovat korkealla tasolla ja työllisyyden hoitoon panostetaan lisää rahaa. Käsittääkseni investointitaso, 271 miljoonaa euroa, on ennätyksellisen korkea. On selvää, ettei investointitaso voi olla jatkossa näin korkea, mutta tässä taloustilanteessa se on oikeaa politiikkaa. Korkotaso on edelleen äärimmäisen alhainen, ja kaupunki saa lainaa lähes nolla koroilla. Lisäksi rakennussektorilta on vapautumassa kapasiteettia ensi vuonna, kun rakentamisen arvioidaan laskevan. Jos nyt ei ole uskallusta investoida, niin koska sitten?

Ensi vuosi tulee olemaan liikunta- ja kulttuuripalveluiden osalta merkittävä vuosi. Talousarvioehdotuksessa liikuntaolosuhteita parannetaan. Sorsapuiston tekojäärata valmistuu ja toimii liikuntakenttänä myös kesäisin. Kaupin uusi huoltorakennus valmistuu. Tammelan stadionin rakentaminen alkaa, ja lähivuosina saamme vihdoin jalkapalloilun olosuhteet kuntoon. Kansi-Areena valmistuu loppuvuodessa, ja uusi monitoimiareena palvelee niin Tapparan ja Ilveksen otteluiden kuin lukuisten tapahtumien pitopaikkana. Myös skeittauksen olosuhteista pidetään kiinni, kun talousarvioehdotuksessa varataan rahat Hiedanrannan skeittihallille. Tämä satsaus varmistaa myös skeittilukion toimintaedellytykset. Kauan odotettu ja toivottu Tampereen taidemuseon laajennus ja perusparannus saa ensi vuonna suunnittelurahansa. Hanke on äärimmäisen tärkeä paitsi taiteen edistämisen niin myös läntisen keskustan kehittämisen osalta.

Lisäksi liikuntapaikkojen maksut pidetään ennallaan, mikä on tärkeää seurojen talouden kannalta. Lisäksi koalition sopimassa ja SDP:n valtuustoryhmän esittämässä ponsiesityksessä luvataan, että mikäli korona epidemia edelleen ensi vuonna vaikuttaa merkittävästi

järjestöjen esim. urheiluseurojen toimintaedellytyksiin, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia heikentäen niin valtuusto päättää tarvittavista tukitoimista lisätalousarviossa. Tämä on tärkeä viesti seurojen ja järjestöjen suuntaan.

Toinen merkittävä sosialidemokraattien esittämä toivomusponsi koskee asumista. Yksi keskeinen Tampereen vetovoimatekijä suhteessa pääkaupunkiseutuun on edullisempi asuminen. Monipuolinen asuntotuotanto ja viihtyisät asuinalueet ovat tärkeitä tekijöitä. Tällä saralla on tosin paljon tehtävää. Viimeisimmässä omakotitalojen tonttihaussa oli peräti 18 hakijaa yhtä tonttia kohti. Tampereen pitää pystyä parempaan. Myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. On hyvin erikoista, että kaupunki on asettanut kovia tavoitteita omille asuntoyhteisöilleen, muttei kuitenkaan tonttipolitiikallaan varmista tavoitteiden toteutumista. Kaupungin omille asuntoyhteisöille on yksinkertaisesti luovutettava enemmän tontteja.

Lähiöiden kehittäminen on edennyt Tampereella hyvin. Hervanta ja Tesoma ovat kokeneet muodonmuutoksen. Seuraavaksi on Peltolammi-Multisillan vuoro. Lähiöiden kehittäminen on äärimmäisen tärkeää segregaation torjunnassa.

Ilmastobudjetti on mukana talousarviossa toista kertaa. Ilmaston muutoksen torjunnassa kaupungin suurin panostus on panostus joukkoliikenteeseen. Ensi vuosi tulee jäämään historiaan, kun raitiotien liikennöinti alkaa. Ratikka on investointi, joka mahdollistaa vähäpäästöisemmän liikenteen ja toisaalta myös tiiviimmän ja sujuvamman kaupunkirakenteen. Joukkoliikenteen vetovoimasta on huolehdittava myös lipunhintojen osalta. On hyvä, että pormestarin esityksessä lipunhintojen korotusta leikattiin. Tulevina vuosina olisi tärkeää pidättäytyä hintojen korotuksista kokonaan. Tesoman seisakkeen valmistumisen myötä lähijunaliikenteestä tulee kiinteä osa myös Tampereen joukkoliikennettä. Toivottavasti lähivuosina saadaan avattua useita muitakin seisakkeita. Lähijunaliikenteen kehittämiselle on laaja tuki Tampereella.

Toinen ilmaston näkökulmasta äärimmäisen tärkeä investointi etenee ensi vuonna, kun Sähkölaitos käynnistää Naistenlahden voimalaitoksen saneerauksen. Arviolta noin 160 miljoonan euron investointi mahdollistaa biopohjaisen polttoaineen aikaisempaa suuremman käytön. Sähkölaitoksen CO2-päästöt tulevatkin laskemaan merkittävästi saneerauksen myötä.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Tässä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemykset talousarvioon. Kannatan lämpimästi pormestari Lauri Lylyn tekemiä muutosesityksiä ja talousarvioesityksen hyväksymistä. Haluan lausua myös kiitokseni ryhmien neuvottelijoille, pormestari Lauri Lylylle ja virkamiehille rakentavasta yhteistyöstä niin kuluneen vuoden kuin talousarvioneuvotteluiden osalta. Kiitos!"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, työllisyys, kasvu, peruspalvelut, perusopetus, ikäihmiset, asuminen

Tampereesta perheystävällinen kaupunki

Keskiviikko 4.11.2020 klo 13.52 - Pekka

Tamperelainen julkaisi tänään kolumnini:

"Tampereen kaupunki on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Olemme yksi eniten maan sisäistä muuttoa vastaanottava kunta. Tampereen vetovoima on vahvaa erityisesti opiskelijoiden ja työn perässä muuttavien keskuudessa. Kuluvana vuonna kasvu ylittää jälleen 3000 asukkaan rajan.

Kaupungin kasvun heikkous on kuitenkin parhaassa työiässä olevat ja lapsiperheet. Heistä monet suuntaavat pääkaupunkiseudulle ja ympäristökuntiin. Miten voisimme olla heidän näkökulmastaan vetovoimaisempi? Vastaus löytyy työpaikkojen, asumisen, palveluiden ja saavutettavuuden muodostamasta kokonaisuudesta.

Työpaikan sijaito on usein painava peruste asuinkunnan valinnalle. Tampereen elinkeinorakenne on monipuolinen, muttei vedä vertoja pääkaupunkiseudulle. Meidän tulisi houkutella yhä enemmän suurten yritysten ja valtion hallinnon toimintoja kaupunkiimme.

Jatkossa työpaikan sijainnin merkitys tosin vähenee. Tunnin junayhteys Tampereen ja Helsingin välillä merkitsisi käytännössä työssäkäyntialueen yhtenäistymistä. Lisäksi etätyön suosion kasvu vaikuttaa asiaan. Perheiden suosiosta kilpaillaankin muilla tekijöillä.

Yksi keskeinen Tampereen vetovoimatekijä suhteessa pääkaupunkiseutuun on edullisempi asuminen. Monipuolinen asuntotuotanto ja viihtyisät asuinalueet ovat tärkeitä tekijöitä. Viimeisimmässä omakotitalojen tonttihaussa oli peräti 18 hakijaa yhtä tonttia kohti.

Tampereen pitää pystyä parempaan. Myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

Lähiöiden kehittäminen on edennyt Tampereella hyvin. Hervanta, Kaukajärvi ja Tesoma ovat kokeneet muodonmuutoksen. Seuraavaksi on Peltolammi-Multisillan vuoro. Lapsiperheiden näkökulmasta vetovoimaiset asuinalueet nousevat vaihtoehdoksi edullisen hintatason vuoksi.

SDP:n keskeinen tavoite kuluvalla valtuustokaudella on ollut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatutason säilyttäminen. Taloudellisesti vaikeista ajoista huolimatta olemme onnistuneet pitämään kiinni kohtuullisista ryhmäkoista. Lisäksi koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja korjaamiseen on ohjattu merkittävästi rahaa. Laadukas perusopetus ja varhaiskasvatus ovat keskeinen osa kaupungin vetovoimaa.

Pekka Salmi

kirjoittaja on Tampereen SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lapsiperheet, perhe, asuminen, omakotitalotontti, perusopetus, varhaiskasvatus