Hyvinvointi paranee sekä heikkenee yhtä aikaa Tampereella

Share |

Maanantai 31.1.2022 klo 18:40 - Pekka


Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Ohessa puheenvuoroni aiheesta:

"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Hyvinvointikertomus antaa todella hyvän ja kattavan kuvan tamperelaisten hyvinvoinnista. Kertomus rakentuu loogisesti kahdeksan hyvinvointivarannon varaan, joista kustakin on valittu keskeiset huomioitavat asiat.

Voidaan sanoa, että hyvinvointikertomus kertoo sekä hyvinvoinnin lisääntymisestä, että heikkenemisestä. Joissakin osa-alueilla on päästy eteenpäin. Jotkin osa-alueet herättävät huolta negatiivisen kehityssuunnan vuoksi. Tässä muutama poiminta:

Myönteistä:

 • Ennenaikaisten kuolemien kehitys on ollut tasainen aleneva ja menetettyjen elinvuosien määrä on ollut laskussa viimeiset 10 vuotta.
 • Vähintään tunnin päivässä liikkuvien lasten ja nuorten osuudet ovat hieman kasvaneet vuoteen 2019 verrattuna lukuun ottamatta ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden tuloksia, mutta luvut ovat silti edelleen alhaiset kaikissa ikäryhmissä.
 • Koronasta huolimatta vähintään kerran viikossa harrastavien osuus on pysynyt korkealla. Useimmilla lapsilla ja nuorilla on harrastus. Lukiolaisista jopa 98 prosentilla.
 • Nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö on vähentynyt, ja myös humalahakuinen juominen on vähentynyt.
 • Tampereen luonnonsuojeluohjelman myötä luonnonsuojelualueiden ja -aluevarausten määrä on kolminkertaistunut 10 vuodessa ja osuus kaupungin maa-alasta ylitti 2 % vuonna 2020.

Kielteistä:

 • Psyykkinen kuormittuminen on tamperelaisten keskuudessa yleisempää verrattuna koko maan väestöön. Huolta aiheuttavat erityisesti lisääntyneet nuorten kokemat mielenterveyden haasteet, kuten ahdistuneisuus. Mielenterveysongelmista on tullut jo krooninen kansansairaus.
 • Huumeiden käyttö näkyy valitettavasti katukuvassa ja myös hyvinvointikertomuksen tilastoissa. Amfetamiinimäärät ovat olleet jätevesitutkimuksissa suurempia kuin koskaan aikaisemmin mitatut. Myös kannabis on suosittu huumausaine.
 • Nuorten kokemukset vaikuttamismahdollisuuksistaan ovat vähentyneet esim. lukiolaisista vain 10 % kokee voivansa vaikuttaa oppilaitoksensa asioihin. Myös aikuisten kokemukset ovat melko alhaiset. Vain 29 % kokee voivansa vaikuttaa asuinalueensa asioihin. Ei ole siis ihme, että äänestysaktiivisuus on jäänyt kahdessa viime vaalissa niin alhaiseksi.
 • Lasten ja nuorten keskuudessa itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on kasvanut kaikilla kouluasteilla. Nuorten tyttöjen osalta yksinäisyyden tunteen kasvu on merkittävää ollen kaikissa luokkaasteissa yli 20 %. Myös aikuisten kokema yksinäisyys on kasvussa.
 • Vuonna 2019 Tampereen kaupungin yleinen pienituloisuusaste oli 17,1 %, joka on suurempi kuin koko maassa keskimäärin.​ Tampereen lukema on myös korkeampi kuin edellisenä vuonna. Myös lasten pienituloisuusaste oli koko maan keskiarvoa suurempi vuonna 2019. Lapsiperheköyhyys koskee 5 300 alle 18-vuotiasta lasta.
 • Tyttöjen kokemukset häiritsevästä seksuaalisesta ehdottelusta tai ahdistelusta ovat hälyttävän yleisiä. Yli puolet toisen asteen koulutuksessa olevista tytöistä on kokenut seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua.

Hyvinvointisuunnitelmassa on mielestäni löydetty paljon hyviä toimenpiteitä edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Toimenpiteitä on vietävä määrätietoisesti eteenpäin. Mutta toki täytyy tunnustaa, että kaupungin vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset moniin ongelmiin esimerkiksi huumeiden käyttöön tai vaikkapa yksinäisyyteen. Kiitos!

Avainsanat: hyvinvointi


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini