Lapset eriarvoisessa asemassa

Share |

Lauantai 7.4.2018 klo 12:56 - Pekka


Todella hyvä kirjoitus lapsiasiamies Tuomas Kurttilalta tämänpäiväisessä Aamulehdessä. Kurttilan mukaan suomalaisten koulutusaste on laskussa. Hänen mukaansa 12 vuoden päästä suomalaisten korkeasti koulutettujen osuus työikäisistä laskee alle OECD-maisen keskiarvon. Köyhillä lapsiperheillä ei ole varaa kouluttaa lapsiaan, koska lukio- ja ammatillilisesasa koulutuksessa välineet ja oppikirjat maksavat niin paljon. Köyhien perheiden lapsien terveydentila on myös huonompi kuin muiden, ja heitä kiusataan koulussa enemmän kuin muiden perheiden lapsia.

Suomi on pieni maa. Meillä ei ole varaa 100 000 köyhyyden vuoksi syrjäytyneeseen lapseen. Jokaisen lapsen potentilaali tulisi pystyä hyödyntämään. Ikäihmisten osuuden kasvaessa työssäkäyvien maksu- ja verorasitus vain kasvaa, jos osa syrjäytyy jo lapsuudesta koulutuksesta ja sitä kautta työelämästä. Ilman koulutusta on todella vaikea työllistyä tämän päivän työelämässä, jossa työntekijöiltä odotetaan korkeaa osaamista ja tuottavuutta.

Tasa-arvon mallimaan peruspilarit ovat siis alkaneet rapistua. Mielestäni aivan keskeisimpiä toimenpiteitä tulisi olla toisen asteen koulutuksen (lukio ja ammattikoulu) maksuttomuus ja oppivelviollisuuden nostaminen 18 vuoden ikään. Nämä toimenpiteet takaisivat sen, että jokaisella perheella olisi varaa kouluttaa lapsensa tulo- tai varallisuustasoon katsomatta. Oppivelvollisuuden pidentämisellä taattaisiin se, ettei koulupudokkaita tulisi niin paljoa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 noin 10 proasenttia toisen asteen opiskelijoista keskeytti opintonsa, eikä jatkanut muuhun koulutukseen.

Kolmas tärkeä satsaus olisi varhaiskarvatuksen maksuttomuus yli 3-vuotiaille. Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista. Näiden seikkojen vuoksi olisi tärkeää, että kaikki lapset olisivat varhaiskasvatuksen piirissä.

Tässä pohdittavaa maan hallitukselle.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini