Pormestariohjelma julkaistiin

Perjantai 13.8.2021 klo 19:23 - Pekka

SDP:n, Kokoomuksen ja RKP:n, Vihreiden, Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien laatima pormestariohjelma julkaistiin tänään. Ohjelmaa olivat sorvaamassa myös Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset, vaikka ne jäivätkin pois koalitiosta loppumetreillä.

Käytin ohjelman julkistamistilaisuudessa lyhyen puheenvuoron, jossa kommentoin ohjelmaa seuraavasti:

SDP:n kädenjälki näkyy vahvasti pormestariohjelmassa. Olemme saaneet sinne paljon tavoitteitamme ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Meille tärkeää oli turvata kaupungin kasvu sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Ohjelma on laaja ja sisältöä on paljon. Nostan esiin muutaman teeman, jotka ovat meille olleet erityisen tärkeitä.

Ensinnäkin talous ja työllisyys linjaukset ovat kannatettavia. SDP:lle tärkeä talouden tasapaino toteutuu viimeistään SOTE-uudistuksen jälkeen valtuustokauden lopussa. Silloin arvioidaan kaupungin tulot ja menot. Työllisyyden parantaminen on aivan keskeisessä roolissa niin talouden kuin sosiaalisen kehityksen näkökulmasta. Pidämme erittäin tärkeänä, että työllisyysastetta nostetaan, ja kaupunki mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn. Uusia avauksia ovat mm. teollisuuden vihreän siirtymän tukeminen ja uudet elinkeinopoliittiset kehitysohjelmat: elämystalouden kasvuohjelma ja kehitysohjelma tekoälyn sekä datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Työllisyydenhoidon kuntakokeilu antaa meille välineitä erityisesti rakennetyöttömyyden torjuntaan ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin.

Toiseksi pormestariohjelmassa luvataan tehdä merkittävät panostukset koulutukseen. Huomiota kiinnitetään niin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen kuin toisen asteen koulutukseen. SDP:n pitkään tavoittelema oppivelvollisuuden pidentäminen etenee portaittain, ja on tärkeää turvata riittävät voimavarat uudistuksen käytännön toteutukseen. Opiskelupaikkojen riittävyyteen ja oppilaanohjaukseen sekä -tukeen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kolmanneksi ohjelmasta löytyy useita tavoitteitamme kaupungin sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden edistämiseksi. Sosiaalista kestävyyttä edistetään mm. torjumalla asuinalueiden eriytymistä, rakentamalla lisää kohtuuhintaisia asuntoja, panostamalla mielenterveyspalveluihin ja poistamalla pitkäaikaistyöttömyys. Kaikista tamperelaisista on pidettävä huolta niin vauvasta vaariin. Ekologista kestävyyttä edistetään mm. pitämällä kiinni kaupungin hiilineutraaliustavoitteesta vuoteen 2030 mennessä, tukemalla energiatuotannon CO2-päästöjen vähentämistä ja panostamalla kestäviin liikkumismuotoihin kuten raideliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen.

Neljänneksi vapaa-ajan palvelut ovat vahvasti esillä ohjelmassa. SDP:lle tärkeä harrastustakuu etenee. Jatkossa myös pienituloisten perheiden lapsilla on varaa harrastaa. Liikuntapaikkoihin satsataan rakentamalla mm. frisbeegolf ratoja, skeittiparkkeja ja tekonurmikenttiä eri puolille kaupunkia. Kulttuuripuolella Tampereen taidemuseon laajennus ja saneeraus etenee, Sara Hildenin taidemuseo saa uudet tilat sekä Tampereen Työväen teatterin ja Tampereen teatterin päänäyttämöiden saneerausta tuetaan.

Nyt täytyy keskittyä ohjelman toteuttamiseen ja tehdä paperista todellisuutta.

Kommentoi kirjoitusta.

Uusi koalitio on syntynyt

Tiistai 6.7.2021 klo 17:38 - Pekka

Tampereen kaupunginvaltuuston puolueiden väliset neuvottelut ovat päättyneet pormestarikoalition, pormestariohjelman ja luottamuspaikkojen jaon osalta.

Pormestarikoalition 2021-2025 muodostavat Kokoomuksen ja RKP:n, SDP:n, Vihreiden, Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät. Ryhmien välinen pormestariohjelma on lähes valmis ja se julkistetaan elokuussa. Luottamuspaikat on jaettu eri puolueille kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston, apulaispormestarien, kaupunginhallituksen jäsenten/varajäsenten, lautakuntien ja johtokuntien sekä joidenkin muiden paikkojen osalta.

SDP:lle tulee kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus, kaksi apulaispormestaria, konsernijaoston puheenjohtajuus, kolme kaupunginhallituksen jäsenyyttä/varajäsenyyttä sekä lukuisia muita paikkoja. Apulaispormestareista toinen on Kokoomuksen kanssa jaettu 2+2 vuoden elinvoima-kilpailukyvyn ja kaupunkiympäristön apulaispormestari sekä toinen on kahden vuoden sosiaali-terveyspuolen apulaispormestari.

SDP Tampereen osalta kunnallispoliittisen ohjeen mukaisesti henkilöistä edellä mainittuihin tehtäviin päätetään kunnallisjärjestön edustajiston kokouksessa torstaina 5.8.2021. Edustajiston ja valtuustoryhmän yhteiskokous päättää pormestariohjelmaan sitoutumisesta.

Monen sosiaalidemokraatin näkemys vaalien jälkeen oli, että olisimme halunneet tietenkin Lauri Lylyn jatkavan pormestarina. Se oli oikeastaan meidän ykköstavoite, mutta toki SDP halusi kunnioittaa puolueiden kesken laadittua menettelytapasopimusta. Näin ollen Kokoomuksen ja RKP:n ryhmällä oli ne kuuluisat 15 ääntä enemmän kuin SDP:llä, ja se ratkaisi käytännössä pormestarin paikan menon Kokoomukselle.

Tappio tuli niukasti jääkiekkotermein jatkoajalla, ja se kirveltää. Mutta tässä tilanteessa olemme tyytyväisiä käytyihin neuvotteluihin niin ohjelman kuin paikkajaon osalta. Meidän lähtökohtana on ollut se, että SDP:n asema suurimpana puolueena näkyy niin pormestariohjelmassa kuin paikkajaossa. Ja näin on tapahtunut.

SDP:n näkökulmasta pormestariohjelman sisältöä voi luonnehtia hyväksi kokonaisuudeksi, joka sisältää kaikki SDP:n keskeiset kunnallispoliittiset tavoitteet. Hyviä tavoitteita on niin talouden ja työllisyyden, palveluiden kehittämisen kuin kestävän kehityksen edistämisen osalta. Pormestarikoalition suhteen SDP kannatti Vasemmistoliiton ottamista mukaan koalitioon mutta se ei toteutunut. Luottamuspaikkojen osalta pormestarin paikka jäi saavuttamatta, mutta muilta osin paikkajako toteutui laajempana kuin aiemmin. 

Kokonaisuuteen voi siis olla tyytyväinen. Pormestariohjelma vastaa hyvin SDP:n tavoitteita ja paikkajaon kautta puolueella on edelleen vahva asema tamperelaisessa kuntapolitiikassa.

Kommentoi kirjoitusta.

Vaaleja on liikaa

Tiistai 6.7.2021 klo 16:59 - Pekka

Tamperelainen julkaisi kolumnini viikonlopun lehdessä:

"Vaaleja on liikaa

Sinänsä tarpeellisen SOTE-uudistuksen myötä syntyy Suomeen uusi hallinnontaso eli hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden päättäjät valitaan aluevaaleilla, joten saamme viidennet valtakunnalliset vaalit kunta-, eduskunta-, EU- ja presidentinvaalien lisäksi. Nämä kaikki vaalit käydään eri aikoina.

Jatkossa Suomen vaaliaikataulu näyttääkin tältä: Vuonna 2022 aluevaalit, vuonna 2023 eduskuntavaalit, vuonna 2024 kaksi kierrosta presidentinvaaleja ja EU-vaalit. Vuonna 2025 on jälleen kuntavaalit, 2026 aluevaalit ja 2027 eduskuntavaalit.

Viime kuntavaalien äänestysaktiivisuus laski 55 prosenttiin. Alhaista äänestysaktiivisuutta voidaan selitellä koronalla ja kesällä, mutta tosiasiassa melkein puolet jätti äänestämättä. Kuntien asiat eivät ihmisiä näköjään kiinnostaneet. Mutta mikähän mahtaa olla kuntavaalien äänestysaktiivisuus jatkossa, kun kuntien tehtäväkenttä supistuu sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille? Samoin on hyvä pohtia, kuinka moni vaivautuu vaaliuurnille aluevaaleissa. Veikkaan, että alle puolet. Näin on käynyt EU-vaaleissa, joissa äänestysaktiivisuus on ollut 40 prosentin paikkeilla.

Kun lähes puolet äänioikeutetuista jättää käyttämättä äänioikeuttaan, on syytä olla huolissaan demokratian tilasta. Tilannetta ei paranna se, että suomalaisia vaivataan ääniuurnille lähes joka vuosi. Lisäksi moni ei hahmota, mistä asioista päätetään milläkin tasolla. Hyvinvointialueiden tulo sekoittaa tilannetta entisestään. Lisäksi puolueista on tullut lähes pelkkiä vaaliorganisaatioita, kun aina on jokin vaali tulossa. Panostukset ohjelmatyöhön ja järjestölliseen kehittämiseen ovat jäänyt liian vähälle huomiolla.

Nyt olisi otettava järki käteen. Vaaleja kannattaisi niputtaa yhteen, jolloin äänestäjät ottaisivat kantaa yleisellä tasolla, millaista politiikkaa halutaan tehtävän.  Ruotsissa on iät ja ajat pidetty kunta-, alue- ja valtiopäivävaalit aina samaan aikaan. Äänestysaktiivisuus onkin Ruotsissa huomattavasti korkeampi kuin Suomessa. Tässä tapauksessa Ruotsin tie olisi myös Suomen tie.

 

Pekka Salmi
Kirjoittaja on Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta.

SDP on paras vaihtoehto

Lauantai 12.6.2021 klo 16:01 - Pekka

Vaalikampanjointi on osaltani päättynyt. Kiersin eilen useita asuinalueita. Olimme liikkeellä Tesomalla, Lielahdessa, Koilliskeskuksessa ja Hervannassa. Tänään olimme Tammelantorilla kunnes alkoi kunnolla satamaan, ja oli pakko lähteä pois sateesta.

Huomenna on vaalipäivä ja moni miettii äänestyspäätöstään. Tässä muutama perustelu, miksi kannattaa äänestää SDP:n ehdokkaita:

Tampereen tulevaisuus ratkaistaan äänestämällä kuntavaaleissa. Vain äänestämällä voit vaikuttaa. Älä anna muiden päättää puolestasi, miten kaupunkiamme kehitetään. Jos haluat inhimillistä, tamperelaisten hyvinvointia puolustavaa, arvopohjaista politiikkaa, äänestä sosialidemokraatteja. Olemme vastavoima suvaitsemattomuudelle, populismille ja taloudelliselle itsekkyydelle. Yksikin ääni voi ratkaista kaupungin suunnan.

Viisi hyvää syytä äänestää Sosialidemokraatteja:

  1. Kannatamme ja ajamme reiluja työelämän pelisääntöjä.
  2. Rakennamme ja kehitämme hyvinvointiyhteiskuntaa sinun parhaaksesi.
  3. Vahvistamme taloutta ja työllisyyttä, koska ne luovat edellytykset hyvinvoinnille.
  4. Torjumme eriarvoisuutta ja kannatamme ihmisten välistä tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta.
  5. Edistämme kestävää kehitystä ja ilmaston muutoksen hallintaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Tampereelle pitovoimaa liikunta- ja kulttuuripalveluista

Sunnuntai 30.5.2021 klo 11:52 - Pekka

Aamulehti julkaisi tänään mielipidekirjoitukseni Tampereen pitovoimatekijöistä:

"Tampereelle pitovoimaa liikunta- kulttuuripalveluista

Ensi elokuussa aloittava uusi kaupunginvaltuusto pääsee kehittämään kaupunkia tilanteessa, jossa Tampere on maan vetovoimaisin kaupunki. Viime vuonna väestökasvu oli 3251 ja alkuvuodesta 388 asukasta. Alkuvuoden kasvuvauhti on kovempaa kuin pääkaupunkiseudulla.

Tampereen kasvun heikkoutena on, että menetämme naapurikuntiin ja pääkaupunkiseudulle 25-44-vuotiaita vastavalmistuneita, koulutettuja ja perheen perustajia. Mistä löytyy pitovoimaa, joka pitää heidät Tampereella? Vastaus löytyy työpaikkojen, asumisen ja palveluiden muodostamasta kokonaisuudesta.

Kaikkiin näistä tekijöistä ei valtuustosta käsin voida vaikuttaa, mutta osaan pystytään. Yksi keskeinen syy, miksi varsinkin lapsiperheet muuttavat naapurikuntiin, on omakotitalotontit. Niitä ei ole riittävästi tarjolla Tampereella. Viime syksyn omakotitalojen tonttihaussa oli peräti 18 hakijaa yhtä tonttia kohti. Tampereen pitää pystyä parempaan.

Kaavoituksen ja asuntopolitiikan ohella pystymme lisäämään pitovoimaa tarjoamalla paremmat palvelut lapsiperheille. Sosialidemokraattien keskeinen tavoite kuluvalla valtuustokaudella on ollut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatutason säilyttäminen ja kehittäminen. Lisäksi koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja korjaamiseen on ohjattu merkittävästi rahaa.

Liian vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt liikunta- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen. Lapsille ja myös aikuisille harrastukset ja vapaa-aika ovat keskeinen osa elämää. Harrastusmahdollisuuksia onkin kehitettävä ja tarjottava olosuhteita, joihin naapurikunnat eivät pysty. Esimerkiksi Tesoman palloiluhalli nosti sisäpalloilulajien harrastusmahdollisuudet Länsi-Tampereella aivan uudelle tasolle. Samoin Tammelan stadion tulee olemaan valmistuttuaan tamperelaisen jalkapalloilun keskus. Kulttuuripuolella infra on valmiimpaa, mutta isoja investointeja on tulossa erityisesti kuvataidepuolelle, kun Tampereen taidemuseon laajennus ja saneeraus käynnistyy lähivuosina ja Sara Hildenin taidemuseo saa uudet tilat Finlaysonin alueelle.

Nämä ovat hyviä esimerkkejä kaupungin panostuksista liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Panostuksia on jatkettava myös seuraavalla valtuustokaudella ja huolehdittava kaupungin pitovoimasta.

 

Pekka Salmi (sd)
Kaupunginvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pitovoima, liikunta, kulttuuri, omakotitalotontit

Teot puhuvat puolestaan

Maanantai 24.5.2021 klo 20:54 - Pekka

Viikonloppuna julkaistiin Tamperelaisen välissä SDP Tampereen vaalilehti. Lehdessä oli kirjoitukseni, jossa kävin lyhyesti läpi Sosialidemokraattien saavutuksia Tampereella viimeisen nlejän vuoden aikana. Tässä kirjoitukseni:

"Teot puhuvat puolestaan

Koronaepidemia on koetellut niin Suomea kuin Tamperettakin monella tapaa. Vaikeina aikoina punnitaan päättäjiä ja heidän johtajuuttaan. Onneksemme meillä on ollut pätevät ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisella päätöksenteon tasolla. Sanna Marin pääministerinä ja Lauri Lyly pormestarina ovat tehneet erinomaista työtä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa.

Sosialidemokraatit lähtevät tuleviin vaaleihin luottavaisina. Voimme hyvillä mielin katsoa tamperelaisia silmästä silmään ja todeta, että teot puhuvat puolestaan. Politiikassa kyllä riittää aina puhetta, mutta teoista on niukkuutta.

Vahva talous ja työllisyys luovat edellytykset hyvinvoinnille ja julkisten palveluiden kehittämiselle. Sosialidemokraattien johtamalla sinnikkäällä työllä talous on saatu tasapainoon. Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaakin yli 60 miljoonan euron ylijäämää. Taustalla on vaikeita päätöksiä. On tehty lukuisia säästöjä ja tulopuolta on vahvistettu. Säästöistä huolimatta peruspalveluiden laatu ja saatavuus on kuitenkin pidetty hyvällä tasolla. Valtio on myös kompensoinut koronan aiheuttamia lisämenoja sekä tulonmenetyksiä.

Olemme halunneet, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei nosteta. Ryhmäkoot vaikuttavat suoraan palvelun laatuun. Vaalikauden aikana yli 2500 uudelle oppilaalle ja lapselle on järjestetty koulu- tai hoitopaikka. Lisäksi vaalikauden aikana yhteensä 12 sisäilmaongelmaista koulua tai -päiväkotia on korjattu tai ollaan korjaamassa.

Tampereen on oltava hyvä paikka ikääntyä. Ikäihmisemme ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. SDP:n tavoitteena on, että jokainen saa tarvitsemansa palvelut tulo- ja varallisuustasosta riippumatta. Ikäihmisten palveluihin onkin satsattu 27 miljoonaa euroa lisää rahaa vaalikauden aikana. Ympärivuorokautisia hoitopaikkoja on lisätty 260 ja kotihoitoon on palkattu 100 hoitajaa lisää.

Yksi kuntalaisia eniten huolestuttava asia on eriarvoisuuden kasvu. Köyhyysrajan alapuolella asuu noin 30 000 tamperelaista. Sosialidemokraatit eivät ole sulkeneet silmiään tältä kehitykseltä. Sosialidemokraattien aloitteesta Tampereella on laadittu köyhyysohjelma, jonka toimenpiteitä on viety aktiivisesti eteenpäin.

Asuinalueiden eriarvoistumista on torjuttu Tampereella hyvällä menestyksellä. Lähiöprojekti aloitettiin aikanaan Hervannasta ja jatkettiin Tesomalla. Seuraavaksi on vuorossa Peltolammi-Multisilta, jonka lähiöprojekti käynnistettiin syksyllä 2020. Asuinalueiden kehittäminen vaatii kaupungilta panostuksia mm. uusien koulujen, päiväkotien ja terveysasemien rakentamiseen.

Sosialidemokraatit haluavat, että Tampere on entistä parempi paikka asua, opiskella, tehdä työtä, kasvattaa perhettä, viettää eläkepäiviä ja elää kaikin puolin hyvää elämää.

Pekka Salmi
SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen 3. varapuheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta.

Kaupungin talous on tasapainossa

Maanantai 17.5.2021 klo 18:36 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tilinpäätöstä ja tarkastulautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2020. Käytin oheisen puheenvuoron kokouksessa:

Kaupungin talouden kuva on ollut viimeisen 10 vuotta epävakaa. Taustalla on ollut tulopohjan heikko kehitys, ja toisaalta palvelutarpeen voimakas kasvu kaupungin kasvaessa aikaisempaa nopeampaa tahtia. Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyt vaikeat päätökset nostivat kuitenkin kaupungin talouden tasapainoon. Taustalla oli valtuustokauden aikana tehdyt 60 miljoonan euron säästöt ja 30 miljoonan euron tulopohjan laajentamiset mm. kuntaveron korotus. Koronaepidemian rantautuminen Suomeen viime maaliskuussa haastoi kuitenkin talouden tasapainottamisen.

Saamme pitkälti kiittää Sanna Marinin johtamaa hallitusta siitä, että kuntatalous on näin hyvässä tilassa. Hallituksen vastaantulo oli erittäin merkittävää. On kuitenkin hyvä todeta, että taloutemme olisi ylijäämäinen myös ilman valtion koronatukia. Kaupunki tekee ylijäämää siis noin 63 miljoonaa euroa, mikä on loistava suoritus.

Taustalla on ollut siis vahva työ talouden sopeuttamiseksi. Siitä kiitokset kaikille vastuullisille valtuustoryhmille ja etenkin pormestari Lauri Lylylle. Onneksemme meillä on ollut pätevät ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisella päätöksenteon tasolla.

Haluan kiittää myös kaupungin henkilöstöä, joka on poikkeuksellisissa olosuhteissa venynyt hienoon suoritukseen. Onneksi lomautuksiin ei menty, vaikka toisenlaisia mielipiteitä asiasta oli.

Kiitokset on ansainnut myös tarkastuslautakunta, joka on jälleen kerran tehnyt hyvää työtä. Yhdyn lämpimin mielin edesmenneen lautakunnan puheenjohtajan Peter Löfbergin sanoihin, kun hän toivoi kaupungin panostavan koronaepidemiasta seuranneiden ongelmien hoitamiseen tulevina vuosina. Tässä on meillä selkeä agenda tuleviksi vuosiksi. Koronan kokonaisvaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta työttömyys, syrjäytyminen ja nuorten mielenterveysongelmien kasvu ovat ainakin jo näkyvissä. Kaupunginhallitus onkin laittanut valmistelun liikkeelle nuorten mielenterveysongelmien vähentämiseksi. Päätöksiä on tulossa pikapuoliin.

Työttömyys saadaan laskuun, kun koronarajoitukset puretaan, ja kun palvelu- ja tapahtumateollisuus saadaan uudelleen jaloilleen. Laitan paljon toiveita myös työllisyyskokeilun onnistumiselle. Olen mielissäni siitä, että vientiteollisuutemme on selvinnyt verrattain hyvin koronaepidemiasta. Teollisia työpaikkoja olisi paljon vaikeampi saada syntymään uudelleen. Teollisen perintömme varaan on hyvä rakentaa tervettä taloutta myös jatkossa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, Tampere

Huomio lasten ja nuorten hyvinvointiin

Maanantai 17.5.2021 klo 13:46 - Pekka

Tamperelainen julkaisi viikonloppuna kolumnini lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tässä kirjoitukseni:

"Lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema. Koronaepidemia on vaikuttanut erityisesti nuoriin. Monen nuoren arki on muuttunut, ja erilaiset mielekkäät harrastukset ja kanssakäymiset kavereiden kanssa ovat vähentyneet.

Onneksi kouluissa on palattu lähiopetukseen. Korkealaatuinen koulutus ja varhaiskasvatus antavat hyvät eväät elämälle. Ryhmäkokojen säilyttäminen kohtuullisella tasolla on tärkeää myös seuraavalla valtuustokaudella.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on akuutti ongelma. Voidaan puhua jo kroonisesta ongelmasta. Jonot palveluihin ovat pitkiä, ja harvoin ongelmat paranevat itsekseen. Palveluiden piiriin pitäisi päästä nopeammin. Kaupunki onkin reagoimassa asiaan, ja valmistelee parhaillaan lisäpanostuksia mielenterveyspalveluihin. Mutta meidän pitäisi myös miettiä, mistä ongelmat kumpuavat, ja voidaanko juurisyihin vaikuttaa.

Harrastusten merkitys lapsille ja nuorille on merkittävä. Harrastukset ennaltaehkäisevät syrjäytymistä, rakentavat tervettä itsetuntoa ja antavat sisältöä elämään. Jokaisella lapsella pitäisikin olla mahdollisuus harrastaa perheen taustasta ja tulotasosta riippumatta. Kaupungin käynnistämässä Junior-hankkeessa on kokeiltu Nuorisopassia, jossa ilmaisia harrastusmahdollisuuksia on suunnattu 7-luokkalaisille. Tulokset ovat toistaiseksi vähäisiä, mutta suunta on oikea. Jatkossa kokeiluun on saatava enemmän vaikuttavuutta, ja kohdentaa ilmaiset harrastusmahdollisuudet kaikille yläasteikäisille.

Kolmanneksi nostan perheiden tukemisen. Kun puhumme lasten hyvinvoinnista, pitäisi puhua myös perheiden tukemisesta ja vanhemmuuden tukemisesta. Jos halutaan auttaa lapsia, pitää auttaa myös vanhempia. Jos vanhemmat voivat hyvin, usein myös lapset voivat hyvin. Ja mikäli vanhemmat voivat pahoin, heijastuu se myös lapsiin. Perheitä pitäisikin käsitellä kokonaisuutena. Tällöin huomio kiinnittyy myös työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan, päihde- ja mielenterveystyöhön sekä aikuisten sosiaalityöhön.

 

Pekka Salmi (sd)
Kirjoittaja on Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lapset, nuoret, hyvinvointi, mielenterveys, koulutus

Ikurin Virelää kehitettävä

Keskiviikko 21.4.2021 klo 9:59 - Pekka

Jätin maanantaina valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen Ikurin Virelän liikuntapaikan kehittämisestä. Ohessa aloitteen teksti:

"VALTUUSTOALOITE

 

Valtuustoaloite Ikurin Virelän liikuntapaikan kehittämiseksi

Ikurilaisten talkoovoimin rakentama juhla- ja kerhohuoneisto Virelä valmistui vuonna 1966. Tampereen kaupunki lahjoitti rakennusmateriaalit, ja osoitti rakennukselle tontin. Virelän rakentaminen talkoovoimin oli hieno osoitus alueen talkoohengestä ja alueen toimijoiden yhteistyöstä, joka on vireää myös nykypäivänä. Virelä on ollut siitä lähtien Ikurin harrastustoiminnan keskus, jossa on järjestetty kaikenlaisia tilaisuuksia aina tanhu- ja näytelmäkerhoista lumenveistotapahtumiin. Virelän liikuntasali on aktiivisessa liikuntakäytössä, ja siellä järjestetään mm. jumppa- ja tanssitunteja.

Virelän toimintaa pyörittää urheiluseura Ikurin Vire, vaikka Virelä on kaupungin virallinen liikuntapaikka. Vire järjestää toimintaa Virelässä ja vuokraa liikuntasalia muille tahoille. Vuokratuloilla Vire maksaa mm. kiinteistön sähkö- ja lämmityskulut. Kaupunki omistaa rakennuksen ja vastaa kiinteistön muista kuluista. Kaupungin ja Vireen välillä vallitseekin ainutlaatuinen kumppanuus, joka keventää kaupungin taloudellisia vastuita. Virelän toimintamalli vastaa hyvin kaupungin strategisia tavoitteita mm. yhdessä tekemisestä ja yhteistyöstä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Virelän välittömässä läheisyydessä on useita ulkoliikuntaan soveltuvia aktiviteettejä. Varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn pallokenttä on ahkerassa jalkapallokäytössä. Talvella kenttä jäädytetään luistelijoiden iloksi talkoovoimin. Kenttää jäädytetään syksyllä heti kun säät sallivat. Virelän jää on usein yksi ensimmäisistä luistelukelpoisista kentistä. Kaupunki maksaa jäädyttämisestä ja aurauksesta pientä korvausta Vireelle.

Pihapiirin ulkokuntoilulaitteet ovat ympärivuotisessa käytössä. Laitteiden kunnossapidosta vastaa Tampereen kaupunki. Lisäksi pihassa on lapsille leikkipuisto, jossa on mm. keinut, liukumäki ja kiipeilyteline. Eripituiset kuntoilupolut lähtevät aivan Virelän takaa ulkokuntoilulaitteiden vierestä. Reittien opasteiden mukaan on helppo edetä. Vire avustaa kaupunkia latuverkon ylläpidossa Virelään, josta on hyvät yhteydet mm. Lamminpään ulkoilumajalle ja Nokian Koukkujärvelle.

Virelän kiinteistö alkaa olla peruskunnostuksen tarpeessa. Kiinteistön rakenteille ja taloteknisille järjestelmille ei ole tehty saneerausta kiinteistön elinkaaren aikana. Ikkunat ja ovet ovat alkuperäiset. Samoin käyttövesiputket ja viemärit. Monet pinnat ovat kuluneet, vaikka liikuntasalia onkin ehostettu vuosien varrella. Virelä on perusteellisen remontin tarpeessa. Saneerauksen yhteydessä Virelään olisi hyvä rakentaa myös erillinen huoltorakennus ja katettu ulkotila, jota voidaan käyttää ulkoilmatapahtumissa. Lisäksi parkkipaikka on usein huonossa kunnossa. Se olisi hyvää päällystää asfaltilla.

Alueen asukkailta ja urheiluseura Vireeltä on tullut toiveita alueen liikuntapalveluiden kehittämiseksi. Alueelle mahtuu nykyisten toimintojen lisäksi uusiakin toimintoja. Ikurin Vire on esittänyt, että alueelle rakennettaisiin miniareena, joka mahdollistaisi koripallon ja salibandyn pelaamisen. Alueen asukkailta on tullut toiveita frisbeegolf -radan, minigolfin ja petankkikentän rakentamisesta. Leikkipuistoa olisi hyvä päivittää kiipeilyseinällä. Lisäksi pallokentän pinnan alle voitaisiin asentaa jäähdytysputket, jolloin luistinkenttä saataisiin käyttöön paljon varhaisemmassa vaiheessa syksyä, ja kausi jatkuisi pitkälle kevääseen.

Pate Mustajärven Ikuri -kulttuuriraitti vihittiin käyttöön vuonna 2008. Virelä on yksi raitin kohteista. Yksi raitin haasteista on, ettei raittia ole merkitty mitenkään maastoon. Virelän saneerauksen yhteydessä kulttuuriraitin kohteista olisi hyvä tehdä infotaulut, jotka kertoisivat Ikurin ja Pate Mustajärven tarinan. Infotaulut lisäisivät raitin kiinnostusta ja käyttöä.

Esitänkin että, Tampereen kaupunki aloittaa Virelän liikuntatilan saneerauksen suunnittelun ja ryhtyy toimenpiteisiin Virelän alueen kehittämiseksi monipuoliseksi ulkoliikuntapaikaksi.

 

Tampereella 19.4.2021


Pekka Salmi
Kaupunginvaltuutettu"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikuntapaikat, urheilu

Joko voidaan huokaista?

Sunnuntai 11.4.2021 klo 21:08 - Pekka

Pääsiäinen näyttää olleen taitekohta koronaepidemian kehityksessä. Pääsiäisen jälkeen uusia tartuntoja on tullut noin puolet maaliskuun päivittäisistä määristä. Viime päivinä Suomessa on ollut 300-400 tartuntaa päivässä, kun maaliskuussa tartuntoja oli noin 500-900 päivittäin. Suunta on siis alaspäin. Samoin sairaalahoidossa olevien määrä on tippunut 10 päivän aikana lähes neljänneksellä.

Rokotukset ovat vihdoin alkaneet edetä. Tällä hetkellä 1,1 miljoonaa suomalaista on saanut rokotteen, joka vastaa noin 20 prosenttia rokotettavien määrästä. THL:n arvion mukaan rokotteita pitäisi saapua lähiviikkoina yli 200 000 kpl viikossa. Näin ollen kesäkuuhun mennessä rokotettujen määrä nousee jo lähelle kolmea miljoonaa.

Taudille on ollut tyypillistä vaikea ennustettavuus. Epidemian kehityksessä on ollut kiihtymisvaiheita ja suvantovaiheita. Mitä tahansa voi siis vielä tapahtua. Mutta optimistin on pakkoa kysyä, voitaisiinko nyt jo huokaista. Pahin näyttäisi olevan ohi. Lisäksi kesän lähestyminen ja UV-säteilyn määrän kasvu heikentää viruksen luontaista leviämistä.

Nyt täytyy vain sinnitellä muutama kuukausi ja noudattaa viranomaisten ohjeita. Kesän aikana, elämä alkaa palata raiteilleen. Ensi syksy näyttää sitten totuuden viruksen kannalta. Onko se voitettu, vai palaako se kolmannen kerran keskuuteemme. Toivottavasti ei.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: korona

Lasten hyvinvointi ajankohtainen teema

Maanantai 22.3.2021 klo 18:25 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Käytin oheisen puheenvuoron:

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema. Korona vaikuttanut erityisesti nuoriin. Monen nuoren arki on muuttunut, ja erilaiset miehekkäät sisällöt ja kanssakäymiset kavereiden kanssa ovat vähentyneet. Toki lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema, koska heissä on tulevaisuutemme.

Hyvinvointisuunnitelma on laaja kokonaisuus, ja siihen liittyy useita tärkeitä asioita. Tässä kolme nostoa.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on akuutti ongelma. Voidaan puhua jo kroonisesta ongelmasta. Palvelujen saatavuus on keskeinen ongelma tällä hetkellä. Jonot ovat pitkiä, ja harvoin ongelmat paranevat jonossa. Palveluiden piiriin pitäisi päästä nopeammin. Pitäisi miettiä myös, mistä ongelmat kumpuavat, ja voidaanko juurisyihin vaikuttaa. Eli mitä yhteiskunnassamme on vialla, että lapsemme voivat henkisesti huonosti?

Toinen teema on harrastusmahdollisuudet. Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa perheen taustasta ja tulotasosta riippumatta. Junior hankkeessa on pilotoitu Nuorisopassia, jossa ilmaisia harrastusmahdollisuuksia on suunnattu 7-luokkalaisille. Tulokset toistaiseksi ovat vähäisiä, mutta suunta on oikea. Jatkossa pitää saada enemmän vaikuttavuutta ja pilottia kohdetaa kaikille yläasteikäisille. Harrastukset ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. On tärkeää, että lapset saavat onnistumisen elämyksiä ja sisältöjä elämäänsä.

Kolmanneksi nostan perheiden tukemisen. Kun puhumme lasten hyvinvoinnista, pitäisi puhua myös perheiden tukemisesta ja vanhemmuuden tukemisesta. Jos halutaan auttaa lapsia, pitää auttaa myös vanhempia. Jos vanhemmat voivat hyvin, usein myös lapset voivat hyvin. Ja mikäli vanhemmat voivat pahoin, heijastuu se myös lapsiin. Tunnistaako suunnitelma tämän puolen? Perheitä pitäisi käsitellä kokonaisuutena. Pormestari Lyly puhui hyvin tästä samasta asiasta.

Junior hanke on erittäin hyvä työkalu lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. SDP valtuustoryhmä mielellään tukee tätä hanketta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lasten hyvinvointi, mielenterveys

Lääkeyhtiöiden röykeys ihmetyttää

Perjantai 5.3.2021 klo 18:19 - Pekka

Eilen uutisointiin Italian pysäyttäneen Astra Zenecan koronarokotteiden viennin Australiaan. Kyseessä oli peräti 250 000 annoksen erä, joka oli peräisin Italiassa sijaitsevalta lääketehtaalta. Perusteena Italian hallituksen päätökseen oli, ettei Astra Zeneca ollut täyttänyt sopimusvelvoitteitaan Euroopan Unionissa.

Tämä uutinen pysäytti taasen miettimään, etteikö lääkeyrityksillä ole todellakaan mistään muusta väliä kuin rahan tekemisestä. Koko viime vuosi odotettiin rokotteiden valmistumista käyttöön ja niiden saapumista Suomeen. Pettymys oli kuitenkin suuri, kun sovittua määrä rokotteita ei tullutkaan Suomeen eikä muihinkaan EU-maihin. Sopimukset ovat olleet ilmeisesti liian väljiä, ja lääkeyhtiöt ovat myyneet rokotteita eniten tarjoaville. Ainakin Israel, Iso-Britannia ja USA ovat lyöneet isomman tukun rahaa pöytään ja saaneet EU:ta enemmän rokotteita.

Ilmeisesti tästä oli myös Australian tapauksessa kyse. Australia oli valmis maksamaan enemmän kuin EU, ja vain sillä oli Astra Zenecalle merkitystä. Vaikka rokotteet oli valmistettu Euroopassa, ja vaikka sopimusvelvoitteita ei oltu täytetty, niin näistä seikoista huolimatta lääketehdas päätti viedä rokotteet Australiaan. Vain rahalla oli merkitystä.

Kun koronarokotteista on huutava pula koko maapallolla, pitäisi ongelmaa lähestyä järkevästi. Nopein ratkaisu tilanteeseen olisi se, että lääkeyhtiöt myisivät lisenssejä kaikille halukkaille valtioille, jotka voisivat organisoida rokotteiden valmistuksen omassa maassaan. Siten saataisiin vauhtia rokotteiden valmistukseen ja riittävästi volyymia rokottamiseen.

Tampereen kaupunki on tehnyt suunnitelmat kaikkien tamperelaisten rokottamisesta. Suunnitelmien mukaan koko väestö olisi rokotettu neljässä kuukaudessa, jos vain rokotetta saataisiin. Täm suunnitelma oli valmis helmikuussa, joten tamperelaiset olisi saatu rokotettua kesään mennessä. Mutta kun ei näköjään saada tarpeeksi rokotteita niin rokottaminen venyy syksyyn asti. Lisenssit olisivat tarjonneet ratkaisun rokotepulaan.

Mutta taitaa olla toiveunta tällainen ajattelu. Lääkeyhtiöt tekevät kaikkensa maksimoidakseen voittonsa, eikä niille taida löytyä pysäyttäjää. Missä on lääketehtaiden yhteiskuntavastuu?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: korona, lääkeyhtiöt, rokotukset

Matkaketjut avainasemassa

Keskiviikko 24.2.2021 klo 12:54 - Pekka

Viime maanantain kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen valtion hallinnon kanssa asemakeskuksen kehittämisestä ja kustannusten jaosta. Sopimus koski Itsenäisyydenkadun tunnelin saneerausta, ja ratikkapysäkin yhdistämistä rautatieasemaan.

Käytin valtuuston kokouksessa puheenvuoron, että asemakeskuksen kehittäminen on monella tapaa tärkeää kaupungille. Se on kaupunkikehityshanke ja tuo lisää täydennysrakentamista ydinkeskustaan. Ratapihalla on iso estevaikutus ihmisten kulkuyhteyksiin, ja jatkossa uusien kulkureittien avautumisen myötä tilanne helpottuu.

Tamperelaisten näkökulmasta suurin hyöty asemakeskuksen kehittämisestä liittyy kuitenkin matkaketjune sujuvuuteen. Uusi asemakeskus yhdistää tulavaisuudessa kaukoliikenteen junat ja bussit, lähiliikenteen junat ja bussit, ratikan, taksit, polkupyörät ja autot samaan solmukohtaan. Erilaisten matkojen yhdistäminen on jatkossa helpompaa ja sujuvampaa.

Matkaketjujen kehittäminen on mielestäni keskeinen tapa parantaa joukkoliikeneteen vetovoimaa. Jos ajatellaan oman auton käyttäjää, niin periaatteessa omalla autolla pääsee oven edestä oven eteen. Julkisen liikenteen käyttäjillä puolestaan kokonaismatka saattaa usein koostua usean eri kulkumuodon käyttämisestä. Näin ollen on tärkeää, että kokonaismatkaan sisältyy mahdollisimman vähän odottelua ja kulkuneuvosta toiseen tapahtuvia siirtymisiä. Tässä asemakeskuksen kaltainen konsepti tulee apuun ja luo selkeää lisäarvoa matkaketjujen sujuvuuteen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: joukkoliikenne, lähijunat, asemakeskus

Esitys uudesta liikennetoimikunnasta

Tiistai 9.2.2021 klo 8:42 - Pekka

Tein eilen esityksen kaupunginhallituksen kokouksessa liikennetoimikunnan perustamisesta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tampereella tarvitaan foorumi, jossa eri liikennepuolen toimijat voivat käydä keskustelua ja ottaa kantaa liikenneasioihin.

Ajatuksen taustalla oli hallintosäännön lähetekeskustelussa aikaisemmin tammikuussa käyty keskustelu. Silloin varsinkin kokoomuksen Kalervo Kummola nosti esiin ajatusta yhdyskuntalautakunnan liikennejaoston perustamisesta. Virkamiesvalmistelussa kuitenkin todettiin, ettei maankäytön- ja liikennesuunnittelua ole hyvä erottaa toisistaan. Tämä on totta.

Valmistelussa kuitenkin pohdittiin yhtenä vaihtoehtona kaupunginhallituksen liikennetoimikunnan perustamista. Tartuin tähän ajatukseen, koska viime kaudella apulaispormestarina san paljon palautetta siitä, ettei kaupunki kuuntele tarpeeksi eri toimijoiden näkemyksiä. Palautetta tuli niin polkupyöräilijöiltä, taksiautoilijoilta kuin joukkoliikenteen toimijoilta. Yhteinen foorumi puuttui. Nyt puute on mahdollista korjata.

Kun asiaa valmistellaan, on tärkeää pohtia, mikä on toimikunnan tehtävä ja agenda. Itse näkisin, että toimikunta käsittelisi enemmänkin isoa kuvaa liikennepolitiikasta. Toimikunta voisi ottaa kantaa esim. yleiskaavaan, keskeisiin liikenteen yleissuunnitelmiin, pysäköintipolitiikan linjauksiin ja liikenneverkkorakentamisen kokonaisuuteen.

Liikennetoimikunta koostuisi eri liikennemuotojen edustajista, poliittisista päättäjistä ja viranhaltijoista. Yhteiselle foorumille on tilausta yhä enemmän, kun liikennejärjestelmään tulee uusia toimijoita kuten ratikka ja lähijunaliikenne. Ajatuksena on, että uusi kaupunginhallituksen alainen liikennetoimikunta aloittaisi toimintansa seuraavan valtuustokauden alusta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikenne

Lylystä SDP:n pormestariehdokas

Keskiviikko 27.1.2021 klo 20:14 - Pekka

Pormestari Lauri Lyly valittiin tänään SDP:n pormestariehdokkaaksi Tampereella. Yksimielisen päätöksen teki SDP:n paikallinen puolueväki. Marssijärjestys kohti kuntavaaleja on nyt selvä. Ensi viikolla asetamme loput 14 ehdokasta, ja sitten paketti on kasassa.

Olen todella iloinen, että Lauri oli käytettävissä. Hän on hoitanut vaativan tehtävän vaativana aikana erinomaisesti. Hänen kaudellaan on saatu hyviä tuloksia aikaan. Kaupunkia on kehitetty määrätietoisesti unohtamatta yhteiskunnan heikompiosaisia. Talous on saatu tasapainoon ja kuntalaisten peruspalveluista pidetty kiinni. Tästä on hyvää jatkaa.

Näinä vaikeina aikoina tarvitaan johtajuutta. Olen seurannut niin Laurin kuin Sannan edesottamuksia koronakriisin keskellä. Täytyy sanoa, että meillä on ollut upeat ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisen päätöksenteon tasoilla. Ja kummatkin johtajat ovat ehdokaslistoillamme viemässä meitä toiseen peräkkäiseen vaalivoittoon. Nyt täytyy tehdä nöyrästi työtä hyvän vaalimenestyksen eteen, ja kääntää kaikki kivet mahdollisimman hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pormestari, johtajuus

Ilmastonmuutos haastaa liikuntapalvelut

Maanantai 25.1.2021 klo 21:00 - Pekka

Tamperelainen julkaisi viime viikolla kolumnini ilmastonmuutoksen vaikutuksista liikuntapalveluihin:

"Ilmastonmuutos haastaa liikuntapalvelut

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten elämään monin tavoin. Viime vuosina olemme tottuneet pitkään syksyyn. Viime syksykin runsaine sateineen kesti syyskuusta joulukuun loppupuolelle. Talvi alkoi vasta joulun alla. Uusi normaali haastaa kaupungin toiminnot mm. liikuntapalvelut.

Liikkumattomuus on yksi vakavimpia terveysuhkia yhteiskunnalle. Tutkimusten mukaan liikkumattomuuden suorat kokonaiskustannukset Tampereen osalta ovat 24 milj. euroa ja tuottavuuskustannukset 167 milj. euroa. Yhteensä siis 191 milj. euroa vuodessa.

Arkiliikunnan merkitys erityisenä edistämiskohteena nousee vahvasti esiin, koska sillä on keskeinen vaikutus tavallisten kansansairauksien riskien pienemiselle ja näin ollen myös terveydenhuollon kustannusten vähenemiselle. Puhumattakaan elämän laadusta. Liikkumattomuus on mm. keskeinen kuolleisuuteen vaikuttava tekijä.

Me elämme ilmastonmuutoksessa. Liikuntapaikkarakentamisessa pitää nyt katsoa tarkemmin tulevaisuuteen. Varsinkin talviliikuntalajit ovat kärsineet ilmaston lämpenemisestä. Sorsapuiston tekojääradan huima suosio osoittaa, että luistelijoita ja mailapelien harrastajia kaupungista löytyy. Kaupungin tulisi laatia suunnitelmat tekojääratojen rakentamisesta eri puolille kaupunkia. Tulevaisuudessa tekojääradat voisivat olla mm. Tesomalla, Hervannassa ja Kaukajärvellä. Kynnys harrastaa pitää tehdä mahdollisimman matalaksi.

Näen tärkeänä, että hiihtäjien harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi selvitettäisiin hiihtoputken rakentamista Tampereelle. Lumen varastoinnin ansiosta hiihtokausi ei ole täysin sääolosuhteiden armoilla, mutta ilmastonmuutoksen myötä hiihtokausi on silti lyhyt.

Leikkipuistojen, päiväkotien ja koulujen pihojen ja muiden ulkoilupaikkojen rakentamisessa sateiden ja tuulien lisääntyminen pitää huomioida. Huollon pitää toimia säätilan eikä kalenterin mukaan. Uusille innovaatioille on tilausta. Sääolosuhteista riippumattomat liikuntapaikat, kuten uimahallit ja liikuntahallit, on sijoitettava tasapuolisesti eri puolille kaupunkia.

Pekka Salmi
Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ilmastonmuutos, liikunta, urheilu

Talous nousee ylijäämäiseksi

Maanantai 25.1.2021 klo 17:45 - Pekka

Ohessa kaupunginvaltuustossa käyttämäni puheenvuoro liittyen kaupungin tilinpäätösennusteeseen:

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Viime vuoden talous oli varsinaista vuoristorataa.

Viime vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyt vaikeat päätökset nostivat kaupungin talouden monien vuosien alijäämien jälkeen tasapainoon. Talous oli tasapainossa myös alkuvuonna. Taustalla oli valtuustokauden aikana tehdyt 60 miljoonan euron säästöt ja 30 miljoonan euron tulopohjan laajentamiset mm. kuntaveron korotus.

Koronaepidemian rantautuminen Suomeen viime maaliskuussa vei kuitenkin pohjan tehdyltä työltä.

Tilanne kuitenkin muuttui syksyn aikana. Saamme pitkälti kiittää Sanna Marinin johtamaa hallitusta siitä, että kuntatalous on näin hyvässä tilassa. Hallituksen tekemät ratkaisut ovat lievittäneet ahdinkoamme merkittävästi. Kuluvan vuoden ennuste osoittaakin, että olemme pääsemässä selvästi positiiviseen tulokseen. Tämä on enemmän kuin loistava asia tässä tilanteessa ja helpottaa myös kuluvan vuoden taloutta.

Onneksemme meillä on ollut pätevät ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisella päätöksenteon tasolla.

Haluan tässä yhteydessä lausua myös omat ja ryhmäni kiitokset kaupungin henkilöstölle, joka on venynyt ja joustanut erinomaisella tavalla tässä vaikeassa tilanteessa. Kaupunki on onnistunut välttämään lomautukset, mikä on ollut tässä tilanteessa oikea ratkaisu."

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, Tampere

Mukaan vaalityöhön

Maanantai 18.1.2021 klo 11:18 - Pekka

Tampereen SDP nimesi minut viime viikon maanantaina kuntavaaliehdokkaaksi. Ehdokkaita asetettiin yhteensä 85. Loput 15 henkilöä asetetaan myöhemmin eli SDP:lle tulee täysi 100 ehdokkaan lista.

Olen käynnistelemässä omaa vaalityötäni. Järjestän lähiaikoina tilaisuuden, jossa päästään keskustelamaan Tampereen asioista. Tampere on hyvä paikka asua. Täällä on monta asiaa, joista voimme olla ylpeitä. Mutta hyvät asiat eivät ole itsestään selvyyksiä. Lisäksi parannettavaa on aina. Tampereella on myös monia haasteita kuten korkea työttömyys, eriarvoisuuden kasvu, ilmastokysymykset, palveluiden riittävyys niin päiväkotien, koulujen, vanhuspalveluiden kuin terveyspalaveluiden osalta. Työtä entistä paremman Tampereen puolesta siis tarvitaan. Tervetuloa mukaan vaalityöhön!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit

Näpit irti Kauppi Niihamaasta

Maanantai 23.11.2020 klo 18:17 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään kaksi vuotta sitten tekemääni valtuustoaloitetta Kauppi-Niihamaan metsien suojelemisesta. Kaksi vuotta sitten oli ilmassa selkeä uhka Niihamaan arvokkaille luontokohteille. Virkamiestyöryhmä oli laatinut kolme vaihtoehtoa Ruotulan golf-kentän kehittämiseksi. Yksi vaihtoehdoista olisi siirtänyt golf-ratoja syvälle Niihamaahan jopa Niihamaan majalle asti. Peräti 42 hehtaaria vanhoja metsäalueita olisi kaadettu golf-kenttien tieltä. Myös kansallisen kaupunkipuiston silloinen aluerajaus oli jättämässä ison osan Niihamaan vanhoista metsistä puiston ulkopuolelle.

Valtuustoaloite on tehnyt tehtävänsä. Uhka Niihamaan vanhojen metsien kaatamiselta on ainakin toistaiseksi väistynyt. Kansallisen kaupunkipuiston aluerajausta on muutettu ja kyseiset Niihamaan alueet on otettu aluerajaukseen mukaan. Myös golf-kentän suunnitelmat ovat muuttuneet, ja tällä hetkellä golf-ratoja ollaan siirtämässä vanhojen peltoalueiden päälle Alasen järven suunnalla. Vanhoja peltoalueita viljeltiin vielä 1960-luvulla, joten niiden puusto on vielä suhteellisen nuorta. Luontoarvot eivät ole niin arvokkaita kuin syvällä Niihamaassa.

Olen tyytyväinen aloitteeni vaikutuksiin ja sen vastaukseen. Aloitteen ja sen saaman vastauksen voit lukea tästä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: luonto, luonnon suojelu, kansallinen kaupunkipuisto

Talousarvioesitys tukee työllisyyttä

Maanantai 16.11.2020 klo 11:24 - Pekka

Ohessa talousarviovaltuustossa pitämäni ryhmäpuheenvuoro:

 

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kuntakenttää ja myös Tampereen kaupungin toimintaympäristöä määrittävät kansainväliset ja kansalliset muutosvoimat. Aikaisemmin niistä ovat olleet merkittävimmät kaupungistuminen, globalisaatio, ilmaston muutos ja väestön ikääntyminen. Kuluvana vuonna kohtasimme uuden muutosvoiman: maailmanlaajuisen koronaepidemian. Kaupungin talous kytkeytyy suoraa tai välillisesti näihin muutosvoimiin.

Kaupungin talouden kuva on ollut viimeisen 10 vuotta epävakaa. Taustalla on ollut tulopohjan heikko kehitys, ja toisaalta palvelutarpeen voimakas kasvu kaupungin kasvaessa aikaisempaa nopeampaa tahtia. Viime vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyt vaikeat päätökset nostivat kuitenkin kaupungin talouden tasapainoon. Taustalla oli valtuustokauden aikana tehdyt 60 miljoonan euron säästöt ja 30 miljoonan euron tulopohjan laajentamiset mm. kuntaveron korotus. Koronaepidemian rantautuminen Suomeen viime maaliskuussa vei kuitenkin pohjan tehdyltä työltä.

Saamme pitkälti kiittää Sanna Marinin johtamaa hallitusta siitä, että kuntatalous on näinkin hyvässä tilassa. Hallituksen tekemät ratkaisut ovat lievittäneet ahdinkoamme noin 70 miljoonalla euroilla. Kuluvan vuoden ennuste osoittaakin, että olemme pääsemässä positiiviseen tulokseen. Tämä on enemmän kuin loistava asia tässä tilanteessa ja helpottaa myös ensi vuoden talouden suunnittelua. Pitää kuitenkin muistaa, että hienon tilanteen taustalla on myös vahva työ talouden sopeuttamiseksi. Siitä kiitokset kaikille vastuullisille valtuustoryhmille ja etenkin pormestari Lauri Lylylle. Onneksemme meillä on ollut pätevät ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisella päätöksenteon tasolla.

Haluan tässä yhteydessä lausua myös omat ja ryhmäni kiitokset kaupungin henkilöstölle, joka on venynyt ja joustanut erinomaisella tavalla tässä vaikeassa tilanteessa. Kaupunki on onnistunut välttämään lomautukset, mikä on ollut tässä tilanteessa oikea ratkaisu. Kiitos teille kaikille, teette arvokasta työtä!

Pormestari Lauri Lylyn talousarvioehdotus on Sosialidemokraattien näkökulmasta erinomainen. Se on sosiaalinen ja elvyttävä. Se luo juuri sellaista talouspolitiikkaa, jota tässä hetkessä tarvitaan. Alijäämä on siedettävällä tasolla, peruspalvelut saadaan turvattua, kaupungin kasvuun satsataan ja viedään eteenpäin useita sosialidemokraateille tärkeitä tavoitteita. Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi noin 17 miljoonan alijäämäinen esitys on hyvä suoritus. Moni muu suuri kaupunki on paljon enemmän pakkasen puolella tai yrittävät sinnitellä epärealistisen menoennusteen kanssa.

Talousarvioehdotuksen keskeisin viesti on, että myös vaikeina aikoina kaupunki huolehtii niin ikäihmisistään, lapsistaan ja nuoristaan. Kaikki pidetään mukana ja palvelulupauksista pidetään kiinni.

Lylyn esityksensä on huomioitu sivistys- ja kulttuurilautakunnan toivomusponnet, jotka koskivat esimerkiksi ryhmäkokoja, kesäkerhoja, alimpien luokkien opetuksen ja liikuntapaikkojen maksujen tason säilyttämistä. Perusopetuksessa kaupunki varautuu opetuksen järjestämiseen 450 uudelle oppilaalle. Näin ollen perusopetuksen ryhmäkoot säilyvät ennallaan, eikä opetuksen laadusta tingitä. Varhaiskasvatuksessa laatutasosta pidetään kiinni. Sosialidemokraateille on ollut kunnia asia, että koulutuksesta ei leikata tällä kaudella. Tämä linja on ollut johdonmukainen. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa koulutukseen ja sivistykseen panostamisista. Ne ovat pienen kansakunnan tärkeimpiä investointeja, jotka takaavat menestyksen myös tulevaisuudessa.

Koulutuksen osalta panostetaan myös seiniin. Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan ja peruskorjataan poikkeuksellisen paljon kouluja ja päiväkoteja. Ensi vuonna kouluihin ja päiväkoteihin satsataan peräti 80 miljoonaa euroa. Iso osa tästä rahasta menee nimeen omaan sisäilmaongelmien poistamiseen. Lapsille ja nuorille taataan turvalliset, nykyaikaiset ja terveelliset oppimis- ja työskentelytilat.

Talousarvioesityksen vahva sosiaalinen pohjavire näkyy myös sosiaali- terveydenhoitopalveluissa. Myös sosiaali- ja terveyslautakunnan toivomusponnet on huomioitu esityksessä hyvin. Lisärahoitusta kohdennetaan muun muassa vastaanottopalveluihin, ikäihmisten palveluihin sekä psykososiaalisen tuen palveluihin sekä lisää ruokajakeluun 100 000 euroa. Esimerkiksi ikäihmisten palveluihin satsataan miljoona euroa lisää rahaa jo lautakunnan päättämien rahojen lisäksi. Nämä rahat tulevat todelliseen tarpeeseen, koska huolenpitoa ja hoivaa tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa jatkuvasti.

Talousarvioneuvotteluissa koalition valtuustoryhmiltä ja Vasemmistoliitolta tuli erittäin tärkeitä esityksiä, jotka pormestari Lyly esitti omassa puheenvuorossaan. Kannatan lämpimästi lisäpanostuksia päihdehuoltoon, mielenterveyspalveluihin, kotouttamispalveluihin ja lasten suojeluun. Näistä asioista on puhuttu hyvin paljon menneen vuoden aikana, ja on hyvä, että puheet muuttuvat myös euroiksi talousarviossa. Emme saa ummistaa silmiämme niiltä moninaisilta ongelmilta, joita tamperelaiset kohtaavat päivittäin.

Kaupungin työllisyysaste on vaihdellut voimakkaasti vaalikauden aikana. Koronaepidemian aiheuttama työttömyysaalto on onneksi tasaantunut, mutta tilanne jatkuu edelleen vakavana. On äärimmäisen tärkeää, että työllisyydenhoidon kuntakokeilu tekee paluun ja saamme tilanteen jälleen paremmin haltuun. Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistämiseen sekä aktivointiin kannattaa panostaa. Pormestari Lylyn ehdotus tukee myös vahvasti työllisyyttä: investoinnit ovat korkealla tasolla ja työllisyyden hoitoon panostetaan lisää rahaa. Käsittääkseni investointitaso, 271 miljoonaa euroa, on ennätyksellisen korkea. On selvää, ettei investointitaso voi olla jatkossa näin korkea, mutta tässä taloustilanteessa se on oikeaa politiikkaa. Korkotaso on edelleen äärimmäisen alhainen, ja kaupunki saa lainaa lähes nolla koroilla. Lisäksi rakennussektorilta on vapautumassa kapasiteettia ensi vuonna, kun rakentamisen arvioidaan laskevan. Jos nyt ei ole uskallusta investoida, niin koska sitten?

Ensi vuosi tulee olemaan liikunta- ja kulttuuripalveluiden osalta merkittävä vuosi. Talousarvioehdotuksessa liikuntaolosuhteita parannetaan. Sorsapuiston tekojäärata valmistuu ja toimii liikuntakenttänä myös kesäisin. Kaupin uusi huoltorakennus valmistuu. Tammelan stadionin rakentaminen alkaa, ja lähivuosina saamme vihdoin jalkapalloilun olosuhteet kuntoon. Kansi-Areena valmistuu loppuvuodessa, ja uusi monitoimiareena palvelee niin Tapparan ja Ilveksen otteluiden kuin lukuisten tapahtumien pitopaikkana. Myös skeittauksen olosuhteista pidetään kiinni, kun talousarvioehdotuksessa varataan rahat Hiedanrannan skeittihallille. Tämä satsaus varmistaa myös skeittilukion toimintaedellytykset. Kauan odotettu ja toivottu Tampereen taidemuseon laajennus ja perusparannus saa ensi vuonna suunnittelurahansa. Hanke on äärimmäisen tärkeä paitsi taiteen edistämisen niin myös läntisen keskustan kehittämisen osalta.

Lisäksi liikuntapaikkojen maksut pidetään ennallaan, mikä on tärkeää seurojen talouden kannalta. Lisäksi koalition sopimassa ja SDP:n valtuustoryhmän esittämässä ponsiesityksessä luvataan, että mikäli korona epidemia edelleen ensi vuonna vaikuttaa merkittävästi

järjestöjen esim. urheiluseurojen toimintaedellytyksiin, lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia heikentäen niin valtuusto päättää tarvittavista tukitoimista lisätalousarviossa. Tämä on tärkeä viesti seurojen ja järjestöjen suuntaan.

Toinen merkittävä sosialidemokraattien esittämä toivomusponsi koskee asumista. Yksi keskeinen Tampereen vetovoimatekijä suhteessa pääkaupunkiseutuun on edullisempi asuminen. Monipuolinen asuntotuotanto ja viihtyisät asuinalueet ovat tärkeitä tekijöitä. Tällä saralla on tosin paljon tehtävää. Viimeisimmässä omakotitalojen tonttihaussa oli peräti 18 hakijaa yhtä tonttia kohti. Tampereen pitää pystyä parempaan. Myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. On hyvin erikoista, että kaupunki on asettanut kovia tavoitteita omille asuntoyhteisöilleen, muttei kuitenkaan tonttipolitiikallaan varmista tavoitteiden toteutumista. Kaupungin omille asuntoyhteisöille on yksinkertaisesti luovutettava enemmän tontteja.

Lähiöiden kehittäminen on edennyt Tampereella hyvin. Hervanta ja Tesoma ovat kokeneet muodonmuutoksen. Seuraavaksi on Peltolammi-Multisillan vuoro. Lähiöiden kehittäminen on äärimmäisen tärkeää segregaation torjunnassa.

Ilmastobudjetti on mukana talousarviossa toista kertaa. Ilmaston muutoksen torjunnassa kaupungin suurin panostus on panostus joukkoliikenteeseen. Ensi vuosi tulee jäämään historiaan, kun raitiotien liikennöinti alkaa. Ratikka on investointi, joka mahdollistaa vähäpäästöisemmän liikenteen ja toisaalta myös tiiviimmän ja sujuvamman kaupunkirakenteen. Joukkoliikenteen vetovoimasta on huolehdittava myös lipunhintojen osalta. On hyvä, että pormestarin esityksessä lipunhintojen korotusta leikattiin. Tulevina vuosina olisi tärkeää pidättäytyä hintojen korotuksista kokonaan. Tesoman seisakkeen valmistumisen myötä lähijunaliikenteestä tulee kiinteä osa myös Tampereen joukkoliikennettä. Toivottavasti lähivuosina saadaan avattua useita muitakin seisakkeita. Lähijunaliikenteen kehittämiselle on laaja tuki Tampereella.

Toinen ilmaston näkökulmasta äärimmäisen tärkeä investointi etenee ensi vuonna, kun Sähkölaitos käynnistää Naistenlahden voimalaitoksen saneerauksen. Arviolta noin 160 miljoonan euron investointi mahdollistaa biopohjaisen polttoaineen aikaisempaa suuremman käytön. Sähkölaitoksen CO2-päästöt tulevatkin laskemaan merkittävästi saneerauksen myötä.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Tässä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemykset talousarvioon. Kannatan lämpimästi pormestari Lauri Lylyn tekemiä muutosesityksiä ja talousarvioesityksen hyväksymistä. Haluan lausua myös kiitokseni ryhmien neuvottelijoille, pormestari Lauri Lylylle ja virkamiehille rakentavasta yhteistyöstä niin kuluneen vuoden kuin talousarvioneuvotteluiden osalta. Kiitos!"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, työllisyys, kasvu, peruspalvelut, perusopetus, ikäihmiset, asuminen

Vanhemmat kirjoitukset »