Kaupungin talous historiallisen hyvä

Maanantai 16.5.2022 klo 16:03 - Pekka

Tänään käsiteltiin historiallisen hyvä tilinpäätös vuodelta 2021. Tässä kaupunginvaltuustossa käyttämäni puheenvuoro:

”Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Täytyy heti alkuun todeta, että nyt käsittelyssä oleva vuoden 2021 tilinpäätös on paras tilinpäätös, jonka Tampereen kaupunki on tehnyt sinä aikana, kun itse olen ollut kaupunginvaltuuston jäsenenä vuodesta 2009 alkaen. Vuosi 2020 oli jo ylijäämäinen ja nyt teimme toisen ylijäämäisen tilinpäätöksen peräkkäisinä vuosina. Erityisesti tilinpäätöksessä huomio kiinnittyy muhkeaan 76 miljoonan euron ylijäämään ja vahvaan 181 miljoonan euron vuosikatteeseen. On myös hyvin poikkeuksellista, että lainamäärä pieneni 23,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kaupunki kuitenkin investoi 228 miljoonalla eurolla. Kaikki mittarit ovat siis oikean suuntaisia.

Hyvän talouskehityksen taustalla on useita tekijöitä. Ensinnäkin ex-pormestari Lauri Lylyn johdolla tehtiin laajassa yhteistyössä vaikuttava säästöohjelma, joka tasapainotti kaupungin talouden. Valtio on tukenut merkittävästi kuntien ponnisteluja koronan negatiivisia vaikutuksia vastaan, ja saimme viime vuonna 12,6 miljoonaa euroa ylimääräistä kompensaatiota koronasta aiheutuneiden menojen kasvun vuoksi. Kiinteistötoimen myyntitulot olivat poikkeuksellisen suuret. Lisäksi verotulojen kasvu oli suotuisaa ja nettomenot kasvoivat vain 2,3 prosenttia. Useista kertaluonteisista tuloeristä huolimatta talous olisi ollut ylijäämäinen ilman niitäkin.

Viime vuosi oli jälleen voimakkaan kasvun aikaa. Tampereen väestö kasvoi 3 306 asukkaalla vuoden 2021 aikana (1,4%). Kun ottaa huomioon kaupungin kasvun ja investointitason, ovat edellä mainitsemani talousluvut erinomaisia.

Myönteinen kehityssuunta oli myös työttömyysasteen osalta. Työttömyysaste oli laskenut joulukuussa 2021 Tampereella 11,4 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana työttömyysaste oli Tampereella 15,3 %Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä laski 35 % verrattuna joulukuuhun 2020, myös ulkomaalaisten työllisyystilanne parani merkittävästi ja uusia avoimia työpaikkoja oli kaksinkertainen määrä vuoden 2020 joulukuuhun verrattuna. Hyvä työllisyyskehitys on jatkunut vuoden 2022 puolella, ja työttömyysaste hipoo jo maagista 10 prosentin tasoa. Uskon, että tältä sektorilta on odotettavissa lisää hyviä uutisia kevään aikana.

Jälleen kerran suuret kiitokset tarkastuslautakunnalle hyvästä työstä. Lautakunnalla hyviä huomioita mm. henkilöstön mielenterveysongelmien kasvusta, esteettömyyden huomioimisesta, lasten ja nuorten hyvinvointieroista ja mittareiden sekä tavoitteiden paremmasta muotoilusta

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kuntatalous, talous

Hyvinvointi paranee sekä heikkenee yhtä aikaa Tampereella

Maanantai 31.1.2022 klo 18:40 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. Ohessa puheenvuoroni aiheesta:

"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Hyvinvointikertomus antaa todella hyvän ja kattavan kuvan tamperelaisten hyvinvoinnista. Kertomus rakentuu loogisesti kahdeksan hyvinvointivarannon varaan, joista kustakin on valittu keskeiset huomioitavat asiat.

Voidaan sanoa, että hyvinvointikertomus kertoo sekä hyvinvoinnin lisääntymisestä, että heikkenemisestä. Joissakin osa-alueilla on päästy eteenpäin. Jotkin osa-alueet herättävät huolta negatiivisen kehityssuunnan vuoksi. Tässä muutama poiminta:

Myönteistä:

 • Ennenaikaisten kuolemien kehitys on ollut tasainen aleneva ja menetettyjen elinvuosien määrä on ollut laskussa viimeiset 10 vuotta.
 • Vähintään tunnin päivässä liikkuvien lasten ja nuorten osuudet ovat hieman kasvaneet vuoteen 2019 verrattuna lukuun ottamatta ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden tuloksia, mutta luvut ovat silti edelleen alhaiset kaikissa ikäryhmissä.
 • Koronasta huolimatta vähintään kerran viikossa harrastavien osuus on pysynyt korkealla. Useimmilla lapsilla ja nuorilla on harrastus. Lukiolaisista jopa 98 prosentilla.
 • Nuorten tupakointi ja alkoholin käyttö on vähentynyt, ja myös humalahakuinen juominen on vähentynyt.
 • Tampereen luonnonsuojeluohjelman myötä luonnonsuojelualueiden ja -aluevarausten määrä on kolminkertaistunut 10 vuodessa ja osuus kaupungin maa-alasta ylitti 2 % vuonna 2020.

Kielteistä:

 • Psyykkinen kuormittuminen on tamperelaisten keskuudessa yleisempää verrattuna koko maan väestöön. Huolta aiheuttavat erityisesti lisääntyneet nuorten kokemat mielenterveyden haasteet, kuten ahdistuneisuus. Mielenterveysongelmista on tullut jo krooninen kansansairaus.
 • Huumeiden käyttö näkyy valitettavasti katukuvassa ja myös hyvinvointikertomuksen tilastoissa. Amfetamiinimäärät ovat olleet jätevesitutkimuksissa suurempia kuin koskaan aikaisemmin mitatut. Myös kannabis on suosittu huumausaine.
 • Nuorten kokemukset vaikuttamismahdollisuuksistaan ovat vähentyneet esim. lukiolaisista vain 10 % kokee voivansa vaikuttaa oppilaitoksensa asioihin. Myös aikuisten kokemukset ovat melko alhaiset. Vain 29 % kokee voivansa vaikuttaa asuinalueensa asioihin. Ei ole siis ihme, että äänestysaktiivisuus on jäänyt kahdessa viime vaalissa niin alhaiseksi.
 • Lasten ja nuorten keskuudessa itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on kasvanut kaikilla kouluasteilla. Nuorten tyttöjen osalta yksinäisyyden tunteen kasvu on merkittävää ollen kaikissa luokkaasteissa yli 20 %. Myös aikuisten kokema yksinäisyys on kasvussa.
 • Vuonna 2019 Tampereen kaupungin yleinen pienituloisuusaste oli 17,1 %, joka on suurempi kuin koko maassa keskimäärin.​ Tampereen lukema on myös korkeampi kuin edellisenä vuonna. Myös lasten pienituloisuusaste oli koko maan keskiarvoa suurempi vuonna 2019. Lapsiperheköyhyys koskee 5 300 alle 18-vuotiasta lasta.
 • Tyttöjen kokemukset häiritsevästä seksuaalisesta ehdottelusta tai ahdistelusta ovat hälyttävän yleisiä. Yli puolet toisen asteen koulutuksessa olevista tytöistä on kokenut seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua.

Hyvinvointisuunnitelmassa on mielestäni löydetty paljon hyviä toimenpiteitä edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Toimenpiteitä on vietävä määrätietoisesti eteenpäin. Mutta toki täytyy tunnustaa, että kaupungin vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset moniin ongelmiin esimerkiksi huumeiden käyttöön tai vaikkapa yksinäisyyteen. Kiitos!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinvointi

Vastine Vallinin ja Vigeliuksen kirjoitukseen Tamperelaisessa 13.11.2021

Lauantai 20.11.2021 klo 15:25 - Pekka

Valtuutetut Veikko Vallin ja Joakim Vigelius kirjoittivat Tamperelaisessa 13.11. otsikolla ”Sosialidemokraateilla sakkaa”. Pahoitteluni, että ehdin reagoimaan kirjoitukseen vasta nyt. Viime viikko oli pitkä ja minulla joka ilta kokouksia tai kaupungin edustustehtäviä. Pahoitteluni myös siitä, että vastineeni kirjoitukseen on näin pitkä. Tamperelaisen päätoimittaja Petteri Mäkinen ei halunnut, että keskustelu jatkuu Tamperelaisen sivuilla, joten postaan tämän nyt tänne Facebookiin, Twitteriin ja kotisivuilleni.

Kirjoituksensa alussa Vallin ja Vigelius väittävät minun valehdelleen. Syytös on kova ja perusteeton. Jos perussuomalaiset haluavat käydä valtuustossa rasistista ja maahanmuuttajia leimaavaa keskustelua, on syytä varautua myös kovaan palautteeseen. Palautteesta ei kannata uhriutua.

Vallin ja Vigelus väittävät, ettei Vallin leimannut muslimeja raiskaajiksi ja murhamiehiksi valtuustopuheessaan. Tämä kommentti on lähes huvittava. Mitä muutakaan Vallin halusi tehdä, kun hän luetteli ensin joukon rikoksia ja sen jälkeen rikoksen tekijöiksi pelkästään muslimien nimiä. Jos Vallin olisi halunnut tuoda esiin eräiden ulkomaalaisryhmien yliedustuksen rikostilastoissa, olisi sen voinut esittää toisella tavalla. Valtuustopuheessaan Vallin leimasi kaikki muslimit. Eivät kaikki muslimit ole kuitenkaan rikollisia, ja valtaosan rikoksista tekevät edelleen valtaväestön edustajat.

On mielenkiintoista, mihin Vallin ja Vigelius kommentoivat ja mihin eivät. Vaikka he eivät pidä muslimeja ja kristittyjä yhdenvertaisina, on lohduttavaa kuulla, että köyhät ja rikkaat sekä tummaihoiset ja valkoihoiset ovat heidän mukaansa yhdenvertaisia. Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma vuodelta 2019 ja puoluejohdon ulostulot antavat kuitenkin toisenlaisen kuvan perussuomalaisten politiikasta. Perussuomalaiset ovat esittäneet mm. julkisten menojen, työttömyysturvan ja palkkaverotuksen leikkaamista sekä työehtosopimuksista luopumista. Veronalennukset hyödyttävät aina eniten hyvätuloisia. Julkisten menojen leikkaukset puolestaan kohdistuvat pieni- ja keskituloisiin. Samoin työehtosopimuksista luopuminen vaarantaa pieni- ja keskituloisten tulokehityksen. Perussuomalaisten politiikka johtaa siis tuloerojen kasvuun ja yhdenvertaisuuden heikkenemiseen.

Vallin ja Vigelius spekuloivat kirjoituksessaan motiiviani kritisoida Vallinin valtuustopuhetta. Spekuloinnit osuvat väärään. Oma arvomaailmani perustuu siihen, että ihmisarvo on jakamaton. En voi sulkea silmiäni ja korviani ihmisryhmiä loukkaavalta vihapuheelta. Tulen jatkossakin reagoimaan Vallinin ja Vigeliuksen ylilyönteihin. Historia osoittaa, millaisia vaikutuksia rasistinen vihapuhe voi saada aikaan, jos ne sivuutetaan olan kohautuksella.

Vallinin valtuustopuheen sivujuonne oli Vigeliuksen tekemä manipuloitu kooste käydystä keskustelusta. Kaupungilla on tekijänoikeuslain 46a §:n nojalla oikeus kieltää valtuuston kokousten kuvatallenteiden levittäminen. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, ja kokouksista tehtyjä tallenteita voi vapaasti katsella kuka tahansa. Kuvatallenteiden levittäminen on ollut sallittua, jos niissä ei vääristellä ja manipuloida käytyä keskustelua. Vigeliuksen tekemän koosteen osalta on kyse nimenomaan manipuloinnista.

Viheliuksen kooste kestää reilut 17 minuuttia. Vallin puhui valtuustossa useissa puheenvuoroissa vajaat 17 minuuttia. Vigelius oli leikannut Vallinin puheista noin puolet pois ja lisännyt koosteeseen omat puheenvuoronsa ja noin 10 muiden valtuutettujen pitämää puheenvuoroa. Vigelius jätti tarkoituksella tai tarkoituksetta koosteesta pois mm. seuraavat Vallinin väitteet ja kommentit:

 • Vallin leimasi maahanmuuttajien uskonnot vanhoillisiksi.
 • Hän puhui islamisuskoisista maista ja Afrikan maista tulevasta maahanmuutosta haittamaahanmuuttona.
 • Hän väitti, että maahanmuuttajat saavat ohituskaistan vuokra-asuntojonoissa, ja pääsevät siten vuokra-asuntoihin ohi valtaväestön edustajien.
 • Vallin väitti maahanmuuttajien huijaavan viranomaisia.
 • Hän syytti maahanmuuttajia rikollisesta jengiytymisestä.
 • Ja lopuksi Vallin antoi ymmärtää, että hänen kanssaan samaa mieltä olevat ovat isänmaallisia, ja eri mieltä olevat ovat epäisänmaallisia.

On sanomattakin selvää, että kun nämä asiat jätetään pois koosteesta, voi koosteen katselijasta tuntua, että osa muiden valtuutettujen reagoinneista olivat liioiteltuja. Näin Vigeliuksen kooste antaa väärän kuvan käydystä keskustelusta.

Kaupungin lakimies on pyytänyt Vigeliusta poistamaan tallenteen sosiaalisesta mediasta. Vigelius ei ole kuitenkaan reagoinut pyyntöihin. En ota kantaa siihen, että onko Vigelius loukannut tekijänoikeuslakia vai onko kyse pelkästään kuvatallenteen tuottajan suojan loukkauksesta. Jätän arvioinnin juristien tehtäväksi. Joka tapauksessa Vigeliuksella ei ole ollut lupaa manipuloidun tallenteen julkaisemiseen, ja hän osoittaa suurta ylimielisyyttä kieltäytyessään poistamasta tallennetta.

Sosialidemokraatteja ei hävetä omat puheensa valtuustossa. Päinvastoin! Aiomme puolustaa jatkossakin demokratiaa ja ihmisarvoa Vallinin ja Vigeliuksen kaltaisia

Kommentoi kirjoitusta.

Talousarviossa paljon hyvää

Maanantai 15.11.2021 klo 10:15 - Pekka

Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee tänään vuoden 2022 talousarviota. Ohessa kokouksessa pitämäni ryhmäpuhe:

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kuntakenttää ja myös Tampereen kaupungin toimintaympäristöä määrittävät kansainväliset ja kansalliset muutosvoimat. Aikaisemmin niistä ovat olleet merkittävimmät kaupungistuminen, globalisaatio, ilmaston muutos ja väestön ikääntyminen. Viime vuosina meitä on puolestaan ravistellut maailmanlaajuinen koronaepidemian. Ensi vuonna sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille muuttaa kuntakenttää ja kuntien roolia merkittävästi. Kaupungin talous kytkeytyy suoraa tai välillisesti näihin muutosvoimiin.

Kaupungin talouden kuva kääntynyt viime vuoden aikana positiiviseen suuntaan. Kuluvasta vuodesta on tulossa jo toinen peräkkäinen ylijäämäinen vuosi. Viime kaudella tehdyt vaikeat päätökset nostivat kaupungin talouden tasapainoon. Myös maan hallituksen toimilla on ollut positiivinen vaikutus. Koronan aiheuttamat kustannukset on korvattu kunnille.

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen talousarvioehdotus on Sosialidemokraattien näkökulmasta kannatettava. Alijäämä on siedettävällä tasolla, peruspalvelut saadaan turvattua, kaupungin kasvuun satsataan ja viedään eteenpäin useita sosialidemokraateille tärkeitä tavoitteita. Verotus säilyy ennallaan. Talousarvioehdotuksen keskeisin viesti on, että kaikki pidetään mukana ja palvelulupauksista pidetään kiinni. Talousarvio vie myös strategian tavoitteita eteenpäin.

Vuosi 2022 on viimeinen vuosi, kun Tampereen kaupunki vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Vuoden 2023 alusta sote-palvelut siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Kysymys on historian suurimmasta hallintouudistuksesta Suomessa. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Ensi vuoden aikana tehtävässä valmistautumisessa tehtävien siirtoon on onnistuttava. Kuntalaisille muutoksen ei tule näkyä, vaan palveluiden on pelattava. Henkilöstölle uudistus on iso muutos. Työntekijämäärämme vähenee merkittävästi. Johtamiseen, tiedon kulkuun ja vuorovaikutukseen on panostettava aikaisempaa enemmän.

Keskeinen talousarvion lähtökohta on, että kaupunki varautuu 3000 asukkaan kasvuvauhtiin. Tämä tarkoittaa panostuksia mm. palveluihin, kaavoittamiseen ja infraan. Nettoinvestoinnit ovat 234 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 96 miljoonaa euroa, menee talonrakentamiseen siis ennen kaikkea koulujen ja päiväkotien korjaamiseen sekä rakentamiseen.

Kasvun kannalta keskeistä on varmistaa hyvä työllisyyskehitys. Työttömyysaste on laskenut nopeasti yhteiskunnan avauduttua koronarajoitusten purkamisen jälkeen, mutta on edelleen liian korkea noin 11 prosenttia. Kaupungin suurimmat haasteet liittyvät kohtaanto-ongelman ratkaisuun ja työllisyydenhoidon kehittämiseen. Monet yritykset valittavat työntekijäpulasta, mutta samaan aikaan Tampereella on yli 13 700 työtöntä työnhakijaa. Avoimia työpaikkoja on 6000 kpl. Selvästi työt ja niiden tekijät eivät kohtaa. Jatkuva hakeutuminen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen on joustava tapa vastata haasteeseen, mutta tärkeää on lisätä työvoimapulasta kärsivien alojen houkuttelevuutta.

Työllisyydenhoidon kuntakokeilu pääsee ensi vuonna täyteen vauhtiin, ja saamme aiempaa paremmat työkalut pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Tampereella on kaikesta vetovoimasta ja kasvusta huolimatta laaja rakennetyöttömyys, joka ei ole sulanut edes talouden hyvinä vuosina. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noin 5000 henkeä eli 36 prosenttia kaikista työttömistä. Keinovalikoima on laaja. Itse painotan koulutuksen merkitystä ja räätälöityjä ratkaisuita ihmisen tarpeista lähtien.

Kaupunki jatkaa vahvoja panostuksiaan koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Ensi vuoden talousarvio mahdollistaa usean huonosta sisäilmasta kärsivän koulurakennuksen ja päiväkodin korjaamisen. Nämä ovat todella odotettuja ja toivottuja investointeja, jotka merkitsevät paljon kullakin asuinalueella. Ahvenisjärven kokonaan uusi koulurakennus on SDP:n näkökulmasta erittäin hieno asia ja olemmekin tehneet tämän asian eteen paljon vaikuttamistyötä. Jätimme mm. tammikuun valtuuston kokouksessa ryhmäaloitteen uudesta koulurakennuksesta. Mm. Hyhkyn koulun ja Pyynikintie 2:n korjausten toteutukset ovat käynnissä ja jatkuvat ensi vuonna. Tammelan koulun korjaushanke lähtee liikkeelle. Lisäksi Kämmenniemen koulun peruskorjausta on aikaistettu. Suunnittelu käynnistyy vuonna 2024 ja hanke toteutetaan vuonna 2025. Myös Lamminpään koulun uudisrakennus etenee ja yhteensä neljä päiväkotirakennusta saa talousarviossa suunnittelurahoituksen.

SDP:n pitkään ajama oppivelvollisuus laajentuu edelleen n. 1200 opiskelijalla syksyllä 2022. Uudistuksen vaikutukset alkavat näkyä keskeytysten vähenemisenä. On erittäin tärkeää, että koko ikäluokka saa jatkossa vähintään toisen asteen tutkinnon. Tämän päivän työelämässä ei pelkällä peruskoulun käymisellä pitkälle pötkitä. Lukiopaikkojen määrää nostetaan viidellä paikalla per lukio. Lisäksi tehdään suunnitelma lukiopaikkojen vaiheittaisesta kasvattamisesta tuleville vuosille.

Varhaiskasvatuksessa panostetaan henkilöstöresursseihin ja vahvistetaan alueellista tasa-arvoa. Perusopetuksessa varaudutaan oppilasmäärän kasvuun ja ryhmäkoot eivät kasva. Lisäksi tehdään lisäpanostuksia oppimisen tukeen ja tasa-arvorahaan. Näitä panostuksia on tarpeen jatkaa myös tulevina vuosina. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa koulutukseen ja sivistykseen panostamisista. Ne ovat pienen kansakunnan tärkeimpiä investointeja, jotka takaavat menestyksen myös tulevaisuudessa.

Sosialidemokraatit ovat olleet merkittävässä roolissa vaikuttamassa iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksen kirjaamisesta lakiin. Sitova 0,7 henkilöstömitoitus säädettiinkin laissa porrastaen. 1.1.2022 alkaen mitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden ja tähän myös Tampere valmistautuu tulevassa talousarviossa. Vaikeasta hoitajapulasta ja rekrytointivaikeuksista huolimatta, meistä oli ehdottoman tärkeää, että tulevaan talousarvioon tehdään varaus hoitajien palkkaamista varten.

SDP:lle on ollut tärkeää huolehtia talousarviossa mielenterveyspalveluiden vahvistamisesta ja koronan aiheuttamien hoitojonojen purkamisesta. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ja lastensuojelussa lisäämme henkilöstöä ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa käynnistämme nuorten terapiatakuun Tampereen mallin. Aikuisten mielenterveyspalveluissa parannetaan terveysasemien matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja lisätään ehkäisevää päihdetyötä ja yksilöllisiä huumehoitoja.

SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen myös siihen, että liikuntapaikkamaksujen korotukset saatiin torjuttua. Jatkossa liikuntapaikkojen rahoitusta pitäisi nostaa kattamaan nykyiset kulut, jotta vältytään korotuksilta tulevaisuudessa sekä päästään pormestariohjelman tavoitteiseen, jossa alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksuja madalletaan. Liikuntapaikkarakentamisessa Tammelan stadion ja Kaupin urheilupuisto etenevät. Lisäksi Hervannan vapaa-aikakeskus saa suunnittelurahoituksen. Skeittauksen ja skeittilukion olosuhteet paranevat, kun uudet streetin tilat Hiedanrannan muovitehtaalla saadaan käyttöön.

Ilmastobudjetti on mukana talousarviossa kolmatta kertaa. Ilmaston muutoksen torjunnassa kaupungin suurin panostus on energian tuotannon suuntaaminen yhä enemmän uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Sähkölaitoksen Naistenlahden voimalaitoksen investointi mahdollistaa biopohjaisen polttoaineen aikaisempaa suuremman käytön. Kaupungin CO2-päästöt tulevatkin laskemaan merkittävästi saneerauksen myötä.

Tesoman seisakkeen valmistumisen myötä lähijunaliikenteestä on tullut kiinteä osa Tampereen joukkoliikennettä. Toivottavasti lähivuosina saadaan avattua useita uusia seisakkeita. Lähijunaliikenteen kehittämiselle on laaja tuki Tampereella.  Muut merkittävät panostuksia hiilineutraaliuden lisäämiseen liittyvät mm. kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, luonnonmukaisiin hulevesiratkaisuihin, hiilijalanjäljen pienentämiseen ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen rakentamisessa sekä ulkovalaistuksen LED-vaihtoihin. Hiilineutraaleja tekoja kehitysohjelma käynnistyy ensi vuonna. Ohjelman avulla pyritään vaikuttamaan asukkaiden kulutus- ja liikkumistottumusten muutokseen, edistetään yritysten kiertotalousliiketoimintaa ja viedään eteenpäin luonnon monimuotoisuus -ohjelmaa.
Erittäin iso arvovalinta on, ettei peruskoulun tai päivähoidon ryhmäkokoja nostettu. Myös subjektiivinen päivähoito-oikeus säilyy. Nämä ovat tärkeitä pormestariohjelman ja SDP:n vaaliohjelman linjauksia. Niistä lupauksista pidetään kiinni.

Sitten muutama sana vielä strategiasta. Strategia on kaupungin johtamisjärjestelmän tärkein osa. Strategia antaa toiminnalle suunnan ja tarkoituksen sekä auttaa priorisoimaan. Se luo toiminnalle määrätietoisuutta ja tehokkuutta. Oleellista on, että strategiassa linjatut tavoitteet näkyvät konkreettisina toimina. Strategiaa tarvitaan toiminnan uudistamiseen, haasteiden ratkaisemiseen ja varmistamaan myönteinen kehitys.

Strategian visio on ”Tekemisen kaupunki”. Se kuvaa hyvin Tampereen kuuluisaa brändiä tekemisestä. Tampereella osataan tehdä päätöksiä, ja yleensä aina oikeita. Olemme olleet aina rohkeasti etukenossa ja valmiita kokeilemaan uusia asioita. Näistä esimerkkeinä mm. pormestarimalli ja allianssimalli. Strategian tavoitteita ja mittareita on valmisteltu laajassa yhteistyössä poliittisten ryhmien ja virkamiesten kesken. Sosialidemokraatit ovat tyytyväisiä strategian painopisteisiin, jotka tukevat meille tärkeitä teemoja.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta esityksen sisältöön ovat vaikuttaneet kuluneen vuoden ikävät uutiset mm. lasten suojelun palveluiden ruuhkautumisesta, nuorten päihteiden käytön kasvusta, mielenterveysongelmaisten sekä koulupudokkaiden määrän kasvusta. Monet kaupungin työntekijät ovat helisemässä kasvaneiden sosiaalisten ongelmien keskellä. Olenkin tyytyväinen, että Lyly esittää lisää voimavaroja työllisyyden hoitoon, lasten suojeluun, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä perusterveydenhuoltoon. Lisäpanostukset tulevat enemmän kuin tarpeeseen.

Iso plussa tulee myös Tammelan stadionin uudistamisen käynnistämisestä. Olen ollut viemässä hanketta eteen päin useamman vuoden ajan, ja on hienoa, että lapio kaikkien hallintovalitusten ja vääntöjen jälkeen lyödään maahan ensi vuoden lopussa. Tamperelainen jalkapalloilu kiittää ja kumartaa.

Muita tärkeitä liikunnan edistämisen hankkeita ovat Sorsapuiston tekojäärata ja Kaupin liikuntapuiston kehittäminen. Mansen naiset ja miehet pääsevät kohta pelaaman kunnollisen katsomon edessä, kun pesäpallokenttä siirretään nykyisten tekonurmien tilalle ja tekonurmet puolestaan nykyisen pesäpallokentän paikalle. Myös hiihto hyötyy tästä siirrosta.

Isoin miinus tulee erilaisten maksujen korotuksista niin sote kuin vapaa-ajan puolella. Ne on nyt viety tappiin. Muun muassa joukkoliikenteen taksoja korotetaan ensi vuonna 5,5 %. Toinen vaikea asia minulle on kulttuurilaitoksille kohdistetut säästöt. Niitä tulee kahta kautta. Ensinnäkin kaupungin avustuksia leikataan jälleen kerran ja toiseksi yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa korotetaan. Tällaista tuplaleikkuria en voi hyväksyä.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja,

Tässä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemykset talousarvioon ja strategiaan. Kannatan lämpimästi pormestari Anna-Kaisa Ikosen tekemiä muutosesityksiä ja talousarvioesityksen hyväksymistä. Haluan lausua myös kiitokseni ryhmien neuvottelijoille, pormestari Anna-Kaisa Ikoselle ja virkamiehille rakentavasta yhteistyöstä niin kuluneen vuoden kuin talousarvioneuvotteluiden osalta. Kiitos!"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, työllisyys, koulutus

Perussuomalainen ongelma

Perjantai 12.11.2021 klo 14:47 - Pekka

Tamperelainen julkaisi kirjoitukseni koskien lokakuun kaupunginvaltuuston keskustelua maahanmuutosta. Arvasin, että saan Tamperelaisen persuja kritisoivalla kirjoituksella trolliarmeijan kimppuuni. Tämä on PS kannattajien tapa toimia. He vääristelevät ja mustamaalavat kirjoitustani minkä ehtivät. Mutta ei se mitään. Aion jatkossakin puolustaa demokratiaa ja ihmisarvoa.


"Perussuomalainen ongelma

Lokakuun kaupunginvaltuuston kokous jäi historiaan kiintiöpakolaisten vastaanottoa koskeneen keskustelun vuoksi. Äärioikeiston kaupunginvaltuutettu Veikko Vallin väitti puheenvuorossaan, että muslimit eivät koskaan integroidu suomalaiseen yhteiskuntaan, ja että muslimimaat ovat takapajuisia. Hän myös leimasi maahanmuuttajat raiskaajiksi ja murhamiehiksi. Tukea Vallinille antoi hänen oppipoikansa Joakim Vigelius.

Monet valtuutetut pitivät puheita törkeinä ja rasistisina sekä uhkasivat poistua kokouksesta. Kokouksen jälkeen valtuutettu Vigelius teki laittoman videokoosteen keskustelusta sosiaaliseen mediaan. Kaupunki omistaa kokousten videoinnin tekijänoikeudet, eikä ole antanut lupaa videomateriaalin manipulointiin. Kokouksen jälkipyykkiä pestiin seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Perästä kuuluu.

Valtuuston keskustelu osoitti, missä Perussuomalaisten puolueessa mennään. Puolueessa on vahva maahanmuuttokriittinen siipi, jonka poliittinen agenda muodostuu maahanmuuttajien leimaamisesta ja syyttelemisestä. Tuomioita kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on tullut mm. kansanedustaja Sebastian Tynkkyselle jo kolmesti.

Perussuomalaiset ovat jo jonkin aikaan pyrkineet tekemään puolueestaan hallituskelpoisen. Lähestyminen Kokoomuksen suuntaan on ollut silmiin pistävää. Perussuomalaisten ongelma on kuitenkin siinä, että heidän hallituskelpoisuutensa murenee tällaisten kaupunginvaltuustossa nähtyjen manöövereiden jälkeen. Kuka haluaa yhteistyökumppanikseen puolueen, jossa osa päättäjistä koettelee toiminnassaan laillisuuden rajoja vähän väliä?

Toinen perustavaa laatua oleva ongelma on siinä, että ainakin osa Perussuomalaisista ei pidä ihmisiä yhdenvertaisina ja tasa-arvoisina. Heidän mukaansa valkoihoiset ovat parempia kuin tummaihoiset, kristityt ovat parempia kuin muslimit, varakkaat ovat parempia kuin köyhät. Jos näin ajatellaan, on vaikea löytää yhteistä säveltä ylipäätään mistään asiasta.

Sosialidemokraateille ihmisarvo on jakamaton. Vihan lietsonnan sijaan haluamme ratkaista haasteita. Ihmisryhmiä vastakkain asettava retoriikka ei johda ratkaisuihin, koska ongelmat ovat yhteisiä.

 

Pekka Salmi (sd)
Kirjoittaja on Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta.

Kaupunki panostaa koulutukseen ja ikäihmisten hoivaan

Tiistai 26.10.2021 klo 9:42 - Pekka

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen julkaisi eilen talousarvioehdotuksensa. Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tyytyväinen pormestarin talousarvioehdotuksessa esitettyihin koulutusinvestointeihin. Mm. Hyhkyn koulun ja Pyynikintie 2:n korjausten toteutukset ovat käynnissä ja jatkuvat ensi vuonnakin. Tammelan koulun korjaushanke lähtee liikkeelle. Ahvenisjärven koulu Hervannassa saa kokonaan uuden koulurakennuksen. Lisäksi Kämmenniemen koulun peruskorjausta on aikaistettu. Suunnittelu käynnistyy vuonna 2024 ja hanke toteutetaan vuonna 2025.

Kaupunki jatkaa vahvoja panostuksiaan koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Ensi vuoden talousarvio mahdollistaa usean huonosta sisäilmasta kärsivän koulurakennuksen ja päiväkodin korjaamisen. Nämä ovat todella odotettuja ja toivottuja investointeja, jotka merkitsevät paljon kullakin asuinalueella. Ahvenisjärven saama kokonaan uusi koulurakennus on meidän näkökulmastamme erittäin hieno asia ja olemmekin tehneet tämän asian eteen paljon vaikuttamistyötä. Jätimme mm. tammikuun valtuuston kokouksessa ryhmäaloitteen uudesta koulurakennuksesta.

Varhaiskasvatuksessa panostetaan henkilöstöresursseihin ja vahvistetaan alueellista tasa-arvoa. Perusopetuksessa varaudutaan oppilasmäärän kasvuun ja ryhmäkoot eivät kasva. Lisäksi tehdään lisäpanostuksia oppimisen tukeen ja tasa-arvorahaan. Näitä panostuksia on tarpeen jatkaa myös tulevina vuosina. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen resursseista huolehtiminen on SDP:lle ensiarvoisen tärkeää. 

SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen myös siihen, että liikuntapaikkamaksujen korotukset saatiin torjuttua. Jatkossa liikuntapaikkojen rahoitusta pitäisi nostaa kattamaan nykyiset kulut, jotta vältytään korotuksilta tulevaisuudessa sekä päästään pormestariohjelman tavoitteiseen, jossa alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksuja madalletaan.

Sosialidemokraatit ovat olleet merkittävässä roolissa vaikuttamassa iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksen kirjaamisesta lakiin. Sitova 0,7 henkilöstömitoitus säädettiinkin laissa 1.10.2020 alkaen porrastaen. 1.1.2022 alkaen mitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden ja tähän myös Tampere valmistautuu tulevassa talousarviossa. Vaikeasta hoitajapulasta ja rekrytointivaikeuksista huolimatta, meistä oli ehdottoman tärkeää, että tulevaan talousarvioon tehdään varaus hoitajien palkkaamista varten. Se on mielestämme tärkeä signaali sille, että hoitajia on saatava lisää ja siihen on myös varauduttu.

SDP:lle on ollut tärkeää huolehtia talousarviossa mielenterveyspalveluiden vahvistamisesta ja koronan aiheuttamien hoitojonojen purkamisesta. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa ja lastensuojelussa lisäämme henkilöstöä ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa käynnistämme nuorten terapiatakuun Tampereen mallin. Aikuisten mielenterveyspalveluissa parannetaan terveysasemien matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja lisätään ehkäisevää päihdetyötä ja yksilöllisiä huumehoitoja. 

Ensi vuoden talousarviota päästään toteuttamaan hyvistä lähtökohdista, sillä Lauri Lylyn pormestarikauden aikana tehdyn työn kautta on päästy tilanteeseen, jossa tilinpäätösennuste vuodelle 2021 osoittaa, että kaupungin tilinpäätös tulisi olemaan toista kertaa peräkkäin ylijäämäinen.

Kommentoi kirjoitusta.

Pormestariohjelma julkaistiin

Perjantai 13.8.2021 klo 19:23 - Pekka

SDP:n, Kokoomuksen ja RKP:n, Vihreiden, Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien laatima pormestariohjelma julkaistiin tänään. Ohjelmaa olivat sorvaamassa myös Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset, vaikka ne jäivätkin pois koalitiosta loppumetreillä.

Käytin ohjelman julkistamistilaisuudessa lyhyen puheenvuoron, jossa kommentoin ohjelmaa seuraavasti:

SDP:n kädenjälki näkyy vahvasti pormestariohjelmassa. Olemme saaneet sinne paljon tavoitteitamme ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Meille tärkeää oli turvata kaupungin kasvu sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Ohjelma on laaja ja sisältöä on paljon. Nostan esiin muutaman teeman, jotka ovat meille olleet erityisen tärkeitä.

Ensinnäkin talous ja työllisyys linjaukset ovat kannatettavia. SDP:lle tärkeä talouden tasapaino toteutuu viimeistään SOTE-uudistuksen jälkeen valtuustokauden lopussa. Silloin arvioidaan kaupungin tulot ja menot. Työllisyyden parantaminen on aivan keskeisessä roolissa niin talouden kuin sosiaalisen kehityksen näkökulmasta. Pidämme erittäin tärkeänä, että työllisyysastetta nostetaan, ja kaupunki mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn. Uusia avauksia ovat mm. teollisuuden vihreän siirtymän tukeminen ja uudet elinkeinopoliittiset kehitysohjelmat: elämystalouden kasvuohjelma ja kehitysohjelma tekoälyn sekä datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Työllisyydenhoidon kuntakokeilu antaa meille välineitä erityisesti rakennetyöttömyyden torjuntaan ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin.

Toiseksi pormestariohjelmassa luvataan tehdä merkittävät panostukset koulutukseen. Huomiota kiinnitetään niin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen kuin toisen asteen koulutukseen. SDP:n pitkään tavoittelema oppivelvollisuuden pidentäminen etenee portaittain, ja on tärkeää turvata riittävät voimavarat uudistuksen käytännön toteutukseen. Opiskelupaikkojen riittävyyteen ja oppilaanohjaukseen sekä -tukeen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kolmanneksi ohjelmasta löytyy useita tavoitteitamme kaupungin sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden edistämiseksi. Sosiaalista kestävyyttä edistetään mm. torjumalla asuinalueiden eriytymistä, rakentamalla lisää kohtuuhintaisia asuntoja, panostamalla mielenterveyspalveluihin ja poistamalla pitkäaikaistyöttömyys. Kaikista tamperelaisista on pidettävä huolta niin vauvasta vaariin. Ekologista kestävyyttä edistetään mm. pitämällä kiinni kaupungin hiilineutraaliustavoitteesta vuoteen 2030 mennessä, tukemalla energiatuotannon CO2-päästöjen vähentämistä ja panostamalla kestäviin liikkumismuotoihin kuten raideliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen.

Neljänneksi vapaa-ajan palvelut ovat vahvasti esillä ohjelmassa. SDP:lle tärkeä harrastustakuu etenee. Jatkossa myös pienituloisten perheiden lapsilla on varaa harrastaa. Liikuntapaikkoihin satsataan rakentamalla mm. frisbeegolf ratoja, skeittiparkkeja ja tekonurmikenttiä eri puolille kaupunkia. Kulttuuripuolella Tampereen taidemuseon laajennus ja saneeraus etenee, Sara Hildenin taidemuseo saa uudet tilat sekä Tampereen Työväen teatterin ja Tampereen teatterin päänäyttämöiden saneerausta tuetaan.

Nyt täytyy keskittyä ohjelman toteuttamiseen ja tehdä paperista todellisuutta.

Kommentoi kirjoitusta.

Uusi koalitio on syntynyt

Tiistai 6.7.2021 klo 17:38 - Pekka

Tampereen kaupunginvaltuuston puolueiden väliset neuvottelut ovat päättyneet pormestarikoalition, pormestariohjelman ja luottamuspaikkojen jaon osalta.

Pormestarikoalition 2021-2025 muodostavat Kokoomuksen ja RKP:n, SDP:n, Vihreiden, Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät. Ryhmien välinen pormestariohjelma on lähes valmis ja se julkistetaan elokuussa. Luottamuspaikat on jaettu eri puolueille kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston, apulaispormestarien, kaupunginhallituksen jäsenten/varajäsenten, lautakuntien ja johtokuntien sekä joidenkin muiden paikkojen osalta.

SDP:lle tulee kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus, kaksi apulaispormestaria, konsernijaoston puheenjohtajuus, kolme kaupunginhallituksen jäsenyyttä/varajäsenyyttä sekä lukuisia muita paikkoja. Apulaispormestareista toinen on Kokoomuksen kanssa jaettu 2+2 vuoden elinvoima-kilpailukyvyn ja kaupunkiympäristön apulaispormestari sekä toinen on kahden vuoden sosiaali-terveyspuolen apulaispormestari.

SDP Tampereen osalta kunnallispoliittisen ohjeen mukaisesti henkilöistä edellä mainittuihin tehtäviin päätetään kunnallisjärjestön edustajiston kokouksessa torstaina 5.8.2021. Edustajiston ja valtuustoryhmän yhteiskokous päättää pormestariohjelmaan sitoutumisesta.

Monen sosiaalidemokraatin näkemys vaalien jälkeen oli, että olisimme halunneet tietenkin Lauri Lylyn jatkavan pormestarina. Se oli oikeastaan meidän ykköstavoite, mutta toki SDP halusi kunnioittaa puolueiden kesken laadittua menettelytapasopimusta. Näin ollen Kokoomuksen ja RKP:n ryhmällä oli ne kuuluisat 15 ääntä enemmän kuin SDP:llä, ja se ratkaisi käytännössä pormestarin paikan menon Kokoomukselle.

Tappio tuli niukasti jääkiekkotermein jatkoajalla, ja se kirveltää. Mutta tässä tilanteessa olemme tyytyväisiä käytyihin neuvotteluihin niin ohjelman kuin paikkajaon osalta. Meidän lähtökohtana on ollut se, että SDP:n asema suurimpana puolueena näkyy niin pormestariohjelmassa kuin paikkajaossa. Ja näin on tapahtunut.

SDP:n näkökulmasta pormestariohjelman sisältöä voi luonnehtia hyväksi kokonaisuudeksi, joka sisältää kaikki SDP:n keskeiset kunnallispoliittiset tavoitteet. Hyviä tavoitteita on niin talouden ja työllisyyden, palveluiden kehittämisen kuin kestävän kehityksen edistämisen osalta. Pormestarikoalition suhteen SDP kannatti Vasemmistoliiton ottamista mukaan koalitioon mutta se ei toteutunut. Luottamuspaikkojen osalta pormestarin paikka jäi saavuttamatta, mutta muilta osin paikkajako toteutui laajempana kuin aiemmin. 

Kokonaisuuteen voi siis olla tyytyväinen. Pormestariohjelma vastaa hyvin SDP:n tavoitteita ja paikkajaon kautta puolueella on edelleen vahva asema tamperelaisessa kuntapolitiikassa.

Kommentoi kirjoitusta.

Vaaleja on liikaa

Tiistai 6.7.2021 klo 16:59 - Pekka

Tamperelainen julkaisi kolumnini viikonlopun lehdessä:

"Vaaleja on liikaa

Sinänsä tarpeellisen SOTE-uudistuksen myötä syntyy Suomeen uusi hallinnontaso eli hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden päättäjät valitaan aluevaaleilla, joten saamme viidennet valtakunnalliset vaalit kunta-, eduskunta-, EU- ja presidentinvaalien lisäksi. Nämä kaikki vaalit käydään eri aikoina.

Jatkossa Suomen vaaliaikataulu näyttääkin tältä: Vuonna 2022 aluevaalit, vuonna 2023 eduskuntavaalit, vuonna 2024 kaksi kierrosta presidentinvaaleja ja EU-vaalit. Vuonna 2025 on jälleen kuntavaalit, 2026 aluevaalit ja 2027 eduskuntavaalit.

Viime kuntavaalien äänestysaktiivisuus laski 55 prosenttiin. Alhaista äänestysaktiivisuutta voidaan selitellä koronalla ja kesällä, mutta tosiasiassa melkein puolet jätti äänestämättä. Kuntien asiat eivät ihmisiä näköjään kiinnostaneet. Mutta mikähän mahtaa olla kuntavaalien äänestysaktiivisuus jatkossa, kun kuntien tehtäväkenttä supistuu sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille? Samoin on hyvä pohtia, kuinka moni vaivautuu vaaliuurnille aluevaaleissa. Veikkaan, että alle puolet. Näin on käynyt EU-vaaleissa, joissa äänestysaktiivisuus on ollut 40 prosentin paikkeilla.

Kun lähes puolet äänioikeutetuista jättää käyttämättä äänioikeuttaan, on syytä olla huolissaan demokratian tilasta. Tilannetta ei paranna se, että suomalaisia vaivataan ääniuurnille lähes joka vuosi. Lisäksi moni ei hahmota, mistä asioista päätetään milläkin tasolla. Hyvinvointialueiden tulo sekoittaa tilannetta entisestään. Lisäksi puolueista on tullut lähes pelkkiä vaaliorganisaatioita, kun aina on jokin vaali tulossa. Panostukset ohjelmatyöhön ja järjestölliseen kehittämiseen ovat jäänyt liian vähälle huomiolla.

Nyt olisi otettava järki käteen. Vaaleja kannattaisi niputtaa yhteen, jolloin äänestäjät ottaisivat kantaa yleisellä tasolla, millaista politiikkaa halutaan tehtävän.  Ruotsissa on iät ja ajat pidetty kunta-, alue- ja valtiopäivävaalit aina samaan aikaan. Äänestysaktiivisuus onkin Ruotsissa huomattavasti korkeampi kuin Suomessa. Tässä tapauksessa Ruotsin tie olisi myös Suomen tie.

 

Pekka Salmi
Kirjoittaja on Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta.

SDP on paras vaihtoehto

Lauantai 12.6.2021 klo 16:01 - Pekka

Vaalikampanjointi on osaltani päättynyt. Kiersin eilen useita asuinalueita. Olimme liikkeellä Tesomalla, Lielahdessa, Koilliskeskuksessa ja Hervannassa. Tänään olimme Tammelantorilla kunnes alkoi kunnolla satamaan, ja oli pakko lähteä pois sateesta.

Huomenna on vaalipäivä ja moni miettii äänestyspäätöstään. Tässä muutama perustelu, miksi kannattaa äänestää SDP:n ehdokkaita:

Tampereen tulevaisuus ratkaistaan äänestämällä kuntavaaleissa. Vain äänestämällä voit vaikuttaa. Älä anna muiden päättää puolestasi, miten kaupunkiamme kehitetään. Jos haluat inhimillistä, tamperelaisten hyvinvointia puolustavaa, arvopohjaista politiikkaa, äänestä sosialidemokraatteja. Olemme vastavoima suvaitsemattomuudelle, populismille ja taloudelliselle itsekkyydelle. Yksikin ääni voi ratkaista kaupungin suunnan.

Viisi hyvää syytä äänestää Sosialidemokraatteja:

 1. Kannatamme ja ajamme reiluja työelämän pelisääntöjä.
 2. Rakennamme ja kehitämme hyvinvointiyhteiskuntaa sinun parhaaksesi.
 3. Vahvistamme taloutta ja työllisyyttä, koska ne luovat edellytykset hyvinvoinnille.
 4. Torjumme eriarvoisuutta ja kannatamme ihmisten välistä tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta.
 5. Edistämme kestävää kehitystä ja ilmaston muutoksen hallintaa.

Kommentoi kirjoitusta.

Tampereelle pitovoimaa liikunta- ja kulttuuripalveluista

Sunnuntai 30.5.2021 klo 11:52 - Pekka

Aamulehti julkaisi tänään mielipidekirjoitukseni Tampereen pitovoimatekijöistä:

"Tampereelle pitovoimaa liikunta- kulttuuripalveluista

Ensi elokuussa aloittava uusi kaupunginvaltuusto pääsee kehittämään kaupunkia tilanteessa, jossa Tampere on maan vetovoimaisin kaupunki. Viime vuonna väestökasvu oli 3251 ja alkuvuodesta 388 asukasta. Alkuvuoden kasvuvauhti on kovempaa kuin pääkaupunkiseudulla.

Tampereen kasvun heikkoutena on, että menetämme naapurikuntiin ja pääkaupunkiseudulle 25-44-vuotiaita vastavalmistuneita, koulutettuja ja perheen perustajia. Mistä löytyy pitovoimaa, joka pitää heidät Tampereella? Vastaus löytyy työpaikkojen, asumisen ja palveluiden muodostamasta kokonaisuudesta.

Kaikkiin näistä tekijöistä ei valtuustosta käsin voida vaikuttaa, mutta osaan pystytään. Yksi keskeinen syy, miksi varsinkin lapsiperheet muuttavat naapurikuntiin, on omakotitalotontit. Niitä ei ole riittävästi tarjolla Tampereella. Viime syksyn omakotitalojen tonttihaussa oli peräti 18 hakijaa yhtä tonttia kohti. Tampereen pitää pystyä parempaan.

Kaavoituksen ja asuntopolitiikan ohella pystymme lisäämään pitovoimaa tarjoamalla paremmat palvelut lapsiperheille. Sosialidemokraattien keskeinen tavoite kuluvalla valtuustokaudella on ollut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laatutason säilyttäminen ja kehittäminen. Lisäksi koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja korjaamiseen on ohjattu merkittävästi rahaa.

Liian vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt liikunta- ja kulttuuripalveluiden kehittäminen. Lapsille ja myös aikuisille harrastukset ja vapaa-aika ovat keskeinen osa elämää. Harrastusmahdollisuuksia onkin kehitettävä ja tarjottava olosuhteita, joihin naapurikunnat eivät pysty. Esimerkiksi Tesoman palloiluhalli nosti sisäpalloilulajien harrastusmahdollisuudet Länsi-Tampereella aivan uudelle tasolle. Samoin Tammelan stadion tulee olemaan valmistuttuaan tamperelaisen jalkapalloilun keskus. Kulttuuripuolella infra on valmiimpaa, mutta isoja investointeja on tulossa erityisesti kuvataidepuolelle, kun Tampereen taidemuseon laajennus ja saneeraus käynnistyy lähivuosina ja Sara Hildenin taidemuseo saa uudet tilat Finlaysonin alueelle.

Nämä ovat hyviä esimerkkejä kaupungin panostuksista liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Panostuksia on jatkettava myös seuraavalla valtuustokaudella ja huolehdittava kaupungin pitovoimasta.

 

Pekka Salmi (sd)
Kaupunginvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pitovoima, liikunta, kulttuuri, omakotitalotontit

Teot puhuvat puolestaan

Maanantai 24.5.2021 klo 20:54 - Pekka

Viikonloppuna julkaistiin Tamperelaisen välissä SDP Tampereen vaalilehti. Lehdessä oli kirjoitukseni, jossa kävin lyhyesti läpi Sosialidemokraattien saavutuksia Tampereella viimeisen nlejän vuoden aikana. Tässä kirjoitukseni:

"Teot puhuvat puolestaan

Koronaepidemia on koetellut niin Suomea kuin Tamperettakin monella tapaa. Vaikeina aikoina punnitaan päättäjiä ja heidän johtajuuttaan. Onneksemme meillä on ollut pätevät ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisella päätöksenteon tasolla. Sanna Marin pääministerinä ja Lauri Lyly pormestarina ovat tehneet erinomaista työtä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa.

Sosialidemokraatit lähtevät tuleviin vaaleihin luottavaisina. Voimme hyvillä mielin katsoa tamperelaisia silmästä silmään ja todeta, että teot puhuvat puolestaan. Politiikassa kyllä riittää aina puhetta, mutta teoista on niukkuutta.

Vahva talous ja työllisyys luovat edellytykset hyvinvoinnille ja julkisten palveluiden kehittämiselle. Sosialidemokraattien johtamalla sinnikkäällä työllä talous on saatu tasapainoon. Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaakin yli 60 miljoonan euron ylijäämää. Taustalla on vaikeita päätöksiä. On tehty lukuisia säästöjä ja tulopuolta on vahvistettu. Säästöistä huolimatta peruspalveluiden laatu ja saatavuus on kuitenkin pidetty hyvällä tasolla. Valtio on myös kompensoinut koronan aiheuttamia lisämenoja sekä tulonmenetyksiä.

Olemme halunneet, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei nosteta. Ryhmäkoot vaikuttavat suoraan palvelun laatuun. Vaalikauden aikana yli 2500 uudelle oppilaalle ja lapselle on järjestetty koulu- tai hoitopaikka. Lisäksi vaalikauden aikana yhteensä 12 sisäilmaongelmaista koulua tai -päiväkotia on korjattu tai ollaan korjaamassa.

Tampereen on oltava hyvä paikka ikääntyä. Ikäihmisemme ansaitsevat arvokkaan vanhuuden. SDP:n tavoitteena on, että jokainen saa tarvitsemansa palvelut tulo- ja varallisuustasosta riippumatta. Ikäihmisten palveluihin onkin satsattu 27 miljoonaa euroa lisää rahaa vaalikauden aikana. Ympärivuorokautisia hoitopaikkoja on lisätty 260 ja kotihoitoon on palkattu 100 hoitajaa lisää.

Yksi kuntalaisia eniten huolestuttava asia on eriarvoisuuden kasvu. Köyhyysrajan alapuolella asuu noin 30 000 tamperelaista. Sosialidemokraatit eivät ole sulkeneet silmiään tältä kehitykseltä. Sosialidemokraattien aloitteesta Tampereella on laadittu köyhyysohjelma, jonka toimenpiteitä on viety aktiivisesti eteenpäin.

Asuinalueiden eriarvoistumista on torjuttu Tampereella hyvällä menestyksellä. Lähiöprojekti aloitettiin aikanaan Hervannasta ja jatkettiin Tesomalla. Seuraavaksi on vuorossa Peltolammi-Multisilta, jonka lähiöprojekti käynnistettiin syksyllä 2020. Asuinalueiden kehittäminen vaatii kaupungilta panostuksia mm. uusien koulujen, päiväkotien ja terveysasemien rakentamiseen.

Sosialidemokraatit haluavat, että Tampere on entistä parempi paikka asua, opiskella, tehdä työtä, kasvattaa perhettä, viettää eläkepäiviä ja elää kaikin puolin hyvää elämää.

Pekka Salmi
SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen 3. varapuheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta.

Kaupungin talous on tasapainossa

Maanantai 17.5.2021 klo 18:36 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tilinpäätöstä ja tarkastulautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2020. Käytin oheisen puheenvuoron kokouksessa:

Kaupungin talouden kuva on ollut viimeisen 10 vuotta epävakaa. Taustalla on ollut tulopohjan heikko kehitys, ja toisaalta palvelutarpeen voimakas kasvu kaupungin kasvaessa aikaisempaa nopeampaa tahtia. Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä tehdyt vaikeat päätökset nostivat kuitenkin kaupungin talouden tasapainoon. Taustalla oli valtuustokauden aikana tehdyt 60 miljoonan euron säästöt ja 30 miljoonan euron tulopohjan laajentamiset mm. kuntaveron korotus. Koronaepidemian rantautuminen Suomeen viime maaliskuussa haastoi kuitenkin talouden tasapainottamisen.

Saamme pitkälti kiittää Sanna Marinin johtamaa hallitusta siitä, että kuntatalous on näin hyvässä tilassa. Hallituksen vastaantulo oli erittäin merkittävää. On kuitenkin hyvä todeta, että taloutemme olisi ylijäämäinen myös ilman valtion koronatukia. Kaupunki tekee ylijäämää siis noin 63 miljoonaa euroa, mikä on loistava suoritus.

Taustalla on ollut siis vahva työ talouden sopeuttamiseksi. Siitä kiitokset kaikille vastuullisille valtuustoryhmille ja etenkin pormestari Lauri Lylylle. Onneksemme meillä on ollut pätevät ja osaavat johtajat niin valtakunnan kuin paikallisella päätöksenteon tasolla.

Haluan kiittää myös kaupungin henkilöstöä, joka on poikkeuksellisissa olosuhteissa venynyt hienoon suoritukseen. Onneksi lomautuksiin ei menty, vaikka toisenlaisia mielipiteitä asiasta oli.

Kiitokset on ansainnut myös tarkastuslautakunta, joka on jälleen kerran tehnyt hyvää työtä. Yhdyn lämpimin mielin edesmenneen lautakunnan puheenjohtajan Peter Löfbergin sanoihin, kun hän toivoi kaupungin panostavan koronaepidemiasta seuranneiden ongelmien hoitamiseen tulevina vuosina. Tässä on meillä selkeä agenda tuleviksi vuosiksi. Koronan kokonaisvaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta työttömyys, syrjäytyminen ja nuorten mielenterveysongelmien kasvu ovat ainakin jo näkyvissä. Kaupunginhallitus onkin laittanut valmistelun liikkeelle nuorten mielenterveysongelmien vähentämiseksi. Päätöksiä on tulossa pikapuoliin.

Työttömyys saadaan laskuun, kun koronarajoitukset puretaan, ja kun palvelu- ja tapahtumateollisuus saadaan uudelleen jaloilleen. Laitan paljon toiveita myös työllisyyskokeilun onnistumiselle. Olen mielissäni siitä, että vientiteollisuutemme on selvinnyt verrattain hyvin koronaepidemiasta. Teollisia työpaikkoja olisi paljon vaikeampi saada syntymään uudelleen. Teollisen perintömme varaan on hyvä rakentaa tervettä taloutta myös jatkossa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous, Tampere

Huomio lasten ja nuorten hyvinvointiin

Maanantai 17.5.2021 klo 13:46 - Pekka

Tamperelainen julkaisi viikonloppuna kolumnini lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tässä kirjoitukseni:

"Lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema. Koronaepidemia on vaikuttanut erityisesti nuoriin. Monen nuoren arki on muuttunut, ja erilaiset mielekkäät harrastukset ja kanssakäymiset kavereiden kanssa ovat vähentyneet.

Onneksi kouluissa on palattu lähiopetukseen. Korkealaatuinen koulutus ja varhaiskasvatus antavat hyvät eväät elämälle. Ryhmäkokojen säilyttäminen kohtuullisella tasolla on tärkeää myös seuraavalla valtuustokaudella.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on akuutti ongelma. Voidaan puhua jo kroonisesta ongelmasta. Jonot palveluihin ovat pitkiä, ja harvoin ongelmat paranevat itsekseen. Palveluiden piiriin pitäisi päästä nopeammin. Kaupunki onkin reagoimassa asiaan, ja valmistelee parhaillaan lisäpanostuksia mielenterveyspalveluihin. Mutta meidän pitäisi myös miettiä, mistä ongelmat kumpuavat, ja voidaanko juurisyihin vaikuttaa.

Harrastusten merkitys lapsille ja nuorille on merkittävä. Harrastukset ennaltaehkäisevät syrjäytymistä, rakentavat tervettä itsetuntoa ja antavat sisältöä elämään. Jokaisella lapsella pitäisikin olla mahdollisuus harrastaa perheen taustasta ja tulotasosta riippumatta. Kaupungin käynnistämässä Junior-hankkeessa on kokeiltu Nuorisopassia, jossa ilmaisia harrastusmahdollisuuksia on suunnattu 7-luokkalaisille. Tulokset ovat toistaiseksi vähäisiä, mutta suunta on oikea. Jatkossa kokeiluun on saatava enemmän vaikuttavuutta, ja kohdentaa ilmaiset harrastusmahdollisuudet kaikille yläasteikäisille.

Kolmanneksi nostan perheiden tukemisen. Kun puhumme lasten hyvinvoinnista, pitäisi puhua myös perheiden tukemisesta ja vanhemmuuden tukemisesta. Jos halutaan auttaa lapsia, pitää auttaa myös vanhempia. Jos vanhemmat voivat hyvin, usein myös lapset voivat hyvin. Ja mikäli vanhemmat voivat pahoin, heijastuu se myös lapsiin. Perheitä pitäisikin käsitellä kokonaisuutena. Tällöin huomio kiinnittyy myös työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan, päihde- ja mielenterveystyöhön sekä aikuisten sosiaalityöhön.

 

Pekka Salmi (sd)
Kirjoittaja on Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lapset, nuoret, hyvinvointi, mielenterveys, koulutus

Ikurin Virelää kehitettävä

Keskiviikko 21.4.2021 klo 9:59 - Pekka

Jätin maanantaina valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen Ikurin Virelän liikuntapaikan kehittämisestä. Ohessa aloitteen teksti:

"VALTUUSTOALOITE

 

Valtuustoaloite Ikurin Virelän liikuntapaikan kehittämiseksi

Ikurilaisten talkoovoimin rakentama juhla- ja kerhohuoneisto Virelä valmistui vuonna 1966. Tampereen kaupunki lahjoitti rakennusmateriaalit, ja osoitti rakennukselle tontin. Virelän rakentaminen talkoovoimin oli hieno osoitus alueen talkoohengestä ja alueen toimijoiden yhteistyöstä, joka on vireää myös nykypäivänä. Virelä on ollut siitä lähtien Ikurin harrastustoiminnan keskus, jossa on järjestetty kaikenlaisia tilaisuuksia aina tanhu- ja näytelmäkerhoista lumenveistotapahtumiin. Virelän liikuntasali on aktiivisessa liikuntakäytössä, ja siellä järjestetään mm. jumppa- ja tanssitunteja.

Virelän toimintaa pyörittää urheiluseura Ikurin Vire, vaikka Virelä on kaupungin virallinen liikuntapaikka. Vire järjestää toimintaa Virelässä ja vuokraa liikuntasalia muille tahoille. Vuokratuloilla Vire maksaa mm. kiinteistön sähkö- ja lämmityskulut. Kaupunki omistaa rakennuksen ja vastaa kiinteistön muista kuluista. Kaupungin ja Vireen välillä vallitseekin ainutlaatuinen kumppanuus, joka keventää kaupungin taloudellisia vastuita. Virelän toimintamalli vastaa hyvin kaupungin strategisia tavoitteita mm. yhdessä tekemisestä ja yhteistyöstä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Virelän välittömässä läheisyydessä on useita ulkoliikuntaan soveltuvia aktiviteettejä. Varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn pallokenttä on ahkerassa jalkapallokäytössä. Talvella kenttä jäädytetään luistelijoiden iloksi talkoovoimin. Kenttää jäädytetään syksyllä heti kun säät sallivat. Virelän jää on usein yksi ensimmäisistä luistelukelpoisista kentistä. Kaupunki maksaa jäädyttämisestä ja aurauksesta pientä korvausta Vireelle.

Pihapiirin ulkokuntoilulaitteet ovat ympärivuotisessa käytössä. Laitteiden kunnossapidosta vastaa Tampereen kaupunki. Lisäksi pihassa on lapsille leikkipuisto, jossa on mm. keinut, liukumäki ja kiipeilyteline. Eripituiset kuntoilupolut lähtevät aivan Virelän takaa ulkokuntoilulaitteiden vierestä. Reittien opasteiden mukaan on helppo edetä. Vire avustaa kaupunkia latuverkon ylläpidossa Virelään, josta on hyvät yhteydet mm. Lamminpään ulkoilumajalle ja Nokian Koukkujärvelle.

Virelän kiinteistö alkaa olla peruskunnostuksen tarpeessa. Kiinteistön rakenteille ja taloteknisille järjestelmille ei ole tehty saneerausta kiinteistön elinkaaren aikana. Ikkunat ja ovet ovat alkuperäiset. Samoin käyttövesiputket ja viemärit. Monet pinnat ovat kuluneet, vaikka liikuntasalia onkin ehostettu vuosien varrella. Virelä on perusteellisen remontin tarpeessa. Saneerauksen yhteydessä Virelään olisi hyvä rakentaa myös erillinen huoltorakennus ja katettu ulkotila, jota voidaan käyttää ulkoilmatapahtumissa. Lisäksi parkkipaikka on usein huonossa kunnossa. Se olisi hyvää päällystää asfaltilla.

Alueen asukkailta ja urheiluseura Vireeltä on tullut toiveita alueen liikuntapalveluiden kehittämiseksi. Alueelle mahtuu nykyisten toimintojen lisäksi uusiakin toimintoja. Ikurin Vire on esittänyt, että alueelle rakennettaisiin miniareena, joka mahdollistaisi koripallon ja salibandyn pelaamisen. Alueen asukkailta on tullut toiveita frisbeegolf -radan, minigolfin ja petankkikentän rakentamisesta. Leikkipuistoa olisi hyvä päivittää kiipeilyseinällä. Lisäksi pallokentän pinnan alle voitaisiin asentaa jäähdytysputket, jolloin luistinkenttä saataisiin käyttöön paljon varhaisemmassa vaiheessa syksyä, ja kausi jatkuisi pitkälle kevääseen.

Pate Mustajärven Ikuri -kulttuuriraitti vihittiin käyttöön vuonna 2008. Virelä on yksi raitin kohteista. Yksi raitin haasteista on, ettei raittia ole merkitty mitenkään maastoon. Virelän saneerauksen yhteydessä kulttuuriraitin kohteista olisi hyvä tehdä infotaulut, jotka kertoisivat Ikurin ja Pate Mustajärven tarinan. Infotaulut lisäisivät raitin kiinnostusta ja käyttöä.

Esitänkin että, Tampereen kaupunki aloittaa Virelän liikuntatilan saneerauksen suunnittelun ja ryhtyy toimenpiteisiin Virelän alueen kehittämiseksi monipuoliseksi ulkoliikuntapaikaksi.

 

Tampereella 19.4.2021


Pekka Salmi
Kaupunginvaltuutettu"

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikuntapaikat, urheilu

Joko voidaan huokaista?

Sunnuntai 11.4.2021 klo 21:08 - Pekka

Pääsiäinen näyttää olleen taitekohta koronaepidemian kehityksessä. Pääsiäisen jälkeen uusia tartuntoja on tullut noin puolet maaliskuun päivittäisistä määristä. Viime päivinä Suomessa on ollut 300-400 tartuntaa päivässä, kun maaliskuussa tartuntoja oli noin 500-900 päivittäin. Suunta on siis alaspäin. Samoin sairaalahoidossa olevien määrä on tippunut 10 päivän aikana lähes neljänneksellä.

Rokotukset ovat vihdoin alkaneet edetä. Tällä hetkellä 1,1 miljoonaa suomalaista on saanut rokotteen, joka vastaa noin 20 prosenttia rokotettavien määrästä. THL:n arvion mukaan rokotteita pitäisi saapua lähiviikkoina yli 200 000 kpl viikossa. Näin ollen kesäkuuhun mennessä rokotettujen määrä nousee jo lähelle kolmea miljoonaa.

Taudille on ollut tyypillistä vaikea ennustettavuus. Epidemian kehityksessä on ollut kiihtymisvaiheita ja suvantovaiheita. Mitä tahansa voi siis vielä tapahtua. Mutta optimistin on pakkoa kysyä, voitaisiinko nyt jo huokaista. Pahin näyttäisi olevan ohi. Lisäksi kesän lähestyminen ja UV-säteilyn määrän kasvu heikentää viruksen luontaista leviämistä.

Nyt täytyy vain sinnitellä muutama kuukausi ja noudattaa viranomaisten ohjeita. Kesän aikana, elämä alkaa palata raiteilleen. Ensi syksy näyttää sitten totuuden viruksen kannalta. Onko se voitettu, vai palaako se kolmannen kerran keskuuteemme. Toivottavasti ei.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: korona

Lasten hyvinvointi ajankohtainen teema

Maanantai 22.3.2021 klo 18:25 - Pekka

Kaupunginvaltuusto käsitteli tänään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Käytin oheisen puheenvuoron:

"Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema. Korona vaikuttanut erityisesti nuoriin. Monen nuoren arki on muuttunut, ja erilaiset miehekkäät sisällöt ja kanssakäymiset kavereiden kanssa ovat vähentyneet. Toki lasten ja nuorten hyvinvointi on ajankohtainen teema, koska heissä on tulevaisuutemme.

Hyvinvointisuunnitelma on laaja kokonaisuus, ja siihen liittyy useita tärkeitä asioita. Tässä kolme nostoa.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuus on akuutti ongelma. Voidaan puhua jo kroonisesta ongelmasta. Palvelujen saatavuus on keskeinen ongelma tällä hetkellä. Jonot ovat pitkiä, ja harvoin ongelmat paranevat jonossa. Palveluiden piiriin pitäisi päästä nopeammin. Pitäisi miettiä myös, mistä ongelmat kumpuavat, ja voidaanko juurisyihin vaikuttaa. Eli mitä yhteiskunnassamme on vialla, että lapsemme voivat henkisesti huonosti?

Toinen teema on harrastusmahdollisuudet. Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa perheen taustasta ja tulotasosta riippumatta. Junior hankkeessa on pilotoitu Nuorisopassia, jossa ilmaisia harrastusmahdollisuuksia on suunnattu 7-luokkalaisille. Tulokset toistaiseksi ovat vähäisiä, mutta suunta on oikea. Jatkossa pitää saada enemmän vaikuttavuutta ja pilottia kohdetaa kaikille yläasteikäisille. Harrastukset ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. On tärkeää, että lapset saavat onnistumisen elämyksiä ja sisältöjä elämäänsä.

Kolmanneksi nostan perheiden tukemisen. Kun puhumme lasten hyvinvoinnista, pitäisi puhua myös perheiden tukemisesta ja vanhemmuuden tukemisesta. Jos halutaan auttaa lapsia, pitää auttaa myös vanhempia. Jos vanhemmat voivat hyvin, usein myös lapset voivat hyvin. Ja mikäli vanhemmat voivat pahoin, heijastuu se myös lapsiin. Tunnistaako suunnitelma tämän puolen? Perheitä pitäisi käsitellä kokonaisuutena. Pormestari Lyly puhui hyvin tästä samasta asiasta.

Junior hanke on erittäin hyvä työkalu lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. SDP valtuustoryhmä mielellään tukee tätä hanketta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lasten hyvinvointi, mielenterveys

Lääkeyhtiöiden röykeys ihmetyttää

Perjantai 5.3.2021 klo 18:19 - Pekka

Eilen uutisointiin Italian pysäyttäneen Astra Zenecan koronarokotteiden viennin Australiaan. Kyseessä oli peräti 250 000 annoksen erä, joka oli peräisin Italiassa sijaitsevalta lääketehtaalta. Perusteena Italian hallituksen päätökseen oli, ettei Astra Zeneca ollut täyttänyt sopimusvelvoitteitaan Euroopan Unionissa.

Tämä uutinen pysäytti taasen miettimään, etteikö lääkeyrityksillä ole todellakaan mistään muusta väliä kuin rahan tekemisestä. Koko viime vuosi odotettiin rokotteiden valmistumista käyttöön ja niiden saapumista Suomeen. Pettymys oli kuitenkin suuri, kun sovittua määrä rokotteita ei tullutkaan Suomeen eikä muihinkaan EU-maihin. Sopimukset ovat olleet ilmeisesti liian väljiä, ja lääkeyhtiöt ovat myyneet rokotteita eniten tarjoaville. Ainakin Israel, Iso-Britannia ja USA ovat lyöneet isomman tukun rahaa pöytään ja saaneet EU:ta enemmän rokotteita.

Ilmeisesti tästä oli myös Australian tapauksessa kyse. Australia oli valmis maksamaan enemmän kuin EU, ja vain sillä oli Astra Zenecalle merkitystä. Vaikka rokotteet oli valmistettu Euroopassa, ja vaikka sopimusvelvoitteita ei oltu täytetty, niin näistä seikoista huolimatta lääketehdas päätti viedä rokotteet Australiaan. Vain rahalla oli merkitystä.

Kun koronarokotteista on huutava pula koko maapallolla, pitäisi ongelmaa lähestyä järkevästi. Nopein ratkaisu tilanteeseen olisi se, että lääkeyhtiöt myisivät lisenssejä kaikille halukkaille valtioille, jotka voisivat organisoida rokotteiden valmistuksen omassa maassaan. Siten saataisiin vauhtia rokotteiden valmistukseen ja riittävästi volyymia rokottamiseen.

Tampereen kaupunki on tehnyt suunnitelmat kaikkien tamperelaisten rokottamisesta. Suunnitelmien mukaan koko väestö olisi rokotettu neljässä kuukaudessa, jos vain rokotetta saataisiin. Täm suunnitelma oli valmis helmikuussa, joten tamperelaiset olisi saatu rokotettua kesään mennessä. Mutta kun ei näköjään saada tarpeeksi rokotteita niin rokottaminen venyy syksyyn asti. Lisenssit olisivat tarjonneet ratkaisun rokotepulaan.

Mutta taitaa olla toiveunta tällainen ajattelu. Lääkeyhtiöt tekevät kaikkensa maksimoidakseen voittonsa, eikä niille taida löytyä pysäyttäjää. Missä on lääketehtaiden yhteiskuntavastuu?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: korona, lääkeyhtiöt, rokotukset

Matkaketjut avainasemassa

Keskiviikko 24.2.2021 klo 12:54 - Pekka

Viime maanantain kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen valtion hallinnon kanssa asemakeskuksen kehittämisestä ja kustannusten jaosta. Sopimus koski Itsenäisyydenkadun tunnelin saneerausta, ja ratikkapysäkin yhdistämistä rautatieasemaan.

Käytin valtuuston kokouksessa puheenvuoron, että asemakeskuksen kehittäminen on monella tapaa tärkeää kaupungille. Se on kaupunkikehityshanke ja tuo lisää täydennysrakentamista ydinkeskustaan. Ratapihalla on iso estevaikutus ihmisten kulkuyhteyksiin, ja jatkossa uusien kulkureittien avautumisen myötä tilanne helpottuu.

Tamperelaisten näkökulmasta suurin hyöty asemakeskuksen kehittämisestä liittyy kuitenkin matkaketjune sujuvuuteen. Uusi asemakeskus yhdistää tulavaisuudessa kaukoliikenteen junat ja bussit, lähiliikenteen junat ja bussit, ratikan, taksit, polkupyörät ja autot samaan solmukohtaan. Erilaisten matkojen yhdistäminen on jatkossa helpompaa ja sujuvampaa.

Matkaketjujen kehittäminen on mielestäni keskeinen tapa parantaa joukkoliikeneteen vetovoimaa. Jos ajatellaan oman auton käyttäjää, niin periaatteessa omalla autolla pääsee oven edestä oven eteen. Julkisen liikenteen käyttäjillä puolestaan kokonaismatka saattaa usein koostua usean eri kulkumuodon käyttämisestä. Näin ollen on tärkeää, että kokonaismatkaan sisältyy mahdollisimman vähän odottelua ja kulkuneuvosta toiseen tapahtuvia siirtymisiä. Tässä asemakeskuksen kaltainen konsepti tulee apuun ja luo selkeää lisäarvoa matkaketjujen sujuvuuteen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: joukkoliikenne, lähijunat, asemakeskus

Esitys uudesta liikennetoimikunnasta

Tiistai 9.2.2021 klo 8:42 - Pekka

Tein eilen esityksen kaupunginhallituksen kokouksessa liikennetoimikunnan perustamisesta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tampereella tarvitaan foorumi, jossa eri liikennepuolen toimijat voivat käydä keskustelua ja ottaa kantaa liikenneasioihin.

Ajatuksen taustalla oli hallintosäännön lähetekeskustelussa aikaisemmin tammikuussa käyty keskustelu. Silloin varsinkin kokoomuksen Kalervo Kummola nosti esiin ajatusta yhdyskuntalautakunnan liikennejaoston perustamisesta. Virkamiesvalmistelussa kuitenkin todettiin, ettei maankäytön- ja liikennesuunnittelua ole hyvä erottaa toisistaan. Tämä on totta.

Valmistelussa kuitenkin pohdittiin yhtenä vaihtoehtona kaupunginhallituksen liikennetoimikunnan perustamista. Tartuin tähän ajatukseen, koska viime kaudella apulaispormestarina san paljon palautetta siitä, ettei kaupunki kuuntele tarpeeksi eri toimijoiden näkemyksiä. Palautetta tuli niin polkupyöräilijöiltä, taksiautoilijoilta kuin joukkoliikenteen toimijoilta. Yhteinen foorumi puuttui. Nyt puute on mahdollista korjata.

Kun asiaa valmistellaan, on tärkeää pohtia, mikä on toimikunnan tehtävä ja agenda. Itse näkisin, että toimikunta käsittelisi enemmänkin isoa kuvaa liikennepolitiikasta. Toimikunta voisi ottaa kantaa esim. yleiskaavaan, keskeisiin liikenteen yleissuunnitelmiin, pysäköintipolitiikan linjauksiin ja liikenneverkkorakentamisen kokonaisuuteen.

Liikennetoimikunta koostuisi eri liikennemuotojen edustajista, poliittisista päättäjistä ja viranhaltijoista. Yhteiselle foorumille on tilausta yhä enemmän, kun liikennejärjestelmään tulee uusia toimijoita kuten ratikka ja lähijunaliikenne. Ajatuksena on, että uusi kaupunginhallituksen alainen liikennetoimikunta aloittaisi toimintansa seuraavan valtuustokauden alusta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikenne

Vanhemmat kirjoitukset »