Tammelan stadion on meille suuri mahdollisuus


Tammelan stadionin tulevaisuus on herättänyt vilkasta kansalaiskeskustelua viime aikoina. Stadion sijaitsee keskellä kaupunkia, ja on selvää, että moni kuntalainen kokee asian omakseen.

Stadionin kehittämistä on valmisteltu pormestarin asettamassa ohjausryhmässä. Toisin kun julkisuudessa on väitetty, stadionia ei olla siirtämässä Hakametsään. Stadionia kehitetään kaupungin sydämessä nykyisellä sijainnillaan pormestariohjelman mukaisesti. Tavoitteena on parantaa tamperelaisen jalkapalloilun toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa stadionin laaja ympärivuotinen käyttö. Suunnittelun lähtökohtana on, että stadioniin yhdistyy myös asuin-, liike- ja toimistotilaa. Tavoitteena on mahdollisimman kustannusneutraali ratkaisu, eli stadionin rakentaminen on tarkoitus kattaa kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnillä.

Koska stadionin ja siihen tukeutuvan täydennysrakentamisen kaupunkikuvallinen merkitys on hyvin merkittävä, käynnistetään hankkeesta arkkitehtikilpailu vielä marraskuun puolella. Kilpailun avulla pyritään löytämään paikkaan parhaiten sopiva, erittäin laadukas ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

Ennen arkkitehtikilpailun käynnistämistä haluamme kuitenkin avata kansalaiskeskustelun hankkeen tavoitteista. Hankkeeseen toivotaan laajaa kaupunkilaisten osallistumista. Tammelan stadionista järjestetäänkin avoin yleisötilaisuus Sampolan auditoriossa keskiviikkona 20.11. Arkkitehtikilpailun tuomaristoon kutsutaan tammelalaisten edustaja. Yleisötilaisuuksia järjestetään myös jatkossa hankkeen edetessä.

Tammelan stadionin kehittäminen on suuri mahdollisuus. Maailmalla on useita onnistuneita ratkaisuita, joissa jalkapallo on yhdistetty olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Asuminen, liike- ja toimistotilat sekä elävä kaupunkiympäristö voidaan sovittaa jalkapallon kanssa yhteen hyvällä suunnittelulla. Haaste on kova, muttei ylipääsemätön.

Kaupungin taloudellinen tilanne ei ole mahdollistanut Tammelan stadionin uudistamista pelkästään jalkapalloilun ehdoilla. Tulevaisuus tuskin tuo tilanteeseen mitään muutosta. Nyt meillä on käsissämme mahdollisuus, jossa voitaisiin lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Toivon, että tamperelaiset tarttuvat tähän tilaisuuteen.


Pekka Salmi
(sd)
Apulaispormestari, Tammelan stadionin kehittämisen ohjausryhmän puheenjohtaja