Kunnan työ kunniaan

Kyselytutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista arvostaa julkisia palveluita ja pelkää ulkoistamisen vaikutuksia. Sosialidemokraateille julkisesti tuotettujen ja rahoitettujen palveluiden turvaaminen ja kehittäminen on aina ollut sydämen asia. Kansalaisten antamalla tuella on suuri merkitys, kun kunnissa punnitaan palveluiden järjestämistapoja.Kuulun niihin, jotka luottavat julkisen palvelutuotannon kilpailukykyyn. Julkiset palvelut tukevat parhaiten yhteiskunnallista tavoitetta: kuntalaisten tasavertaisuuden toteuttamista. Julkinen sektori onkin pystynyt tuottamaan laadukkaita, kansalaisten mielestä hyviä palveluita pienellä rahalla. Yksikään kansainvälinen tutkimus ei tue yksityisten palveluiden paremmuutta ja kustannustehokkuutta. Kun vertaillaan esim. eri maiden yksityisen terveydenhuollon osuutta terveydenhuollon kokonaiskustannuksista, huomataan, että mitä enemmän yksityisiä terveyspalveluita käytetään, sitä enemmän rahaa kuluu. Julkisia palveluita pitää silti kehittää kaiken aikaa. Byrokratiaa tulee vähentää, kuntalaisten palvelutarpeisiin tulee vastata ja samalla huolehtia rahojen riittävyydestä. Väestön ikääntyminen ja suurten ikäluokkien siirtyminen eläkeikään aiheuttavat kunnille valtaisan haasteen. Osaavan työvoiman saatavuus tulee nousemaan otsikoihin lähivuosina.Julkisten palveluiden tekijöitä pitäisi osata arvostaa nykyistä enemmän. Useimmat heistä tekevät raskasta työtä pienellä palkalla. Ammattiin ei kuitenkaan niin vain kävellä sisään, vaan koulutuspohja pitää olla kunnossa. En jaksa olla hämmästellä tämän mallin kestävyyttä. Ketä kiinnostaa tulevaisuudessa kunnan työpaikka, jos työn vaativuus ja palkkataso eivät kohtaa?Kaksi olennaista parannuskohdetta nouseekin esiin. Ensinnäkin palkkataso pitäisi saada nostettua. Seuraavan TUPO:n yhteydessä pitäisi sopia useampivuotisesta palkkaohjelmasta, jonka avulla julkisen sektorin palkkojen  jälkeenjääneisyys kurotaan umpeen erityisesti sosiaali-, terveys- ja koulutussektoreilla. Tähän tavoitteeseen ei päästä ilman valtion vahvaa panostusta.Toiseksi henkilöstömitoitukset pitää saada kuntoon. Tuskin edes raha auttaa jaksamaan työssä, jossa jokainen  päivä muistuttaa enemmänkin kauppojen joulumyyntiä. Työssä jaksamiseen vaikuttaa erittäin paljon myös johtajuus. Hyviin henkilöjohtajiin kannattaakin panostaa. He tuovat palkkarahansa moninkertaisesti takaisin vähentyneinä sairaslomina.Myös kansalaisilla on tarkistamisen paikka omissa asenteissaan. Liian usein päivähoito, koulutus tai terveydenhoito otetaan itsestään selvyytenä – saavutettuna etuna. Globalisaation myötä saavutetut edut lakkaavat olemasta, ellei niistä pidetä kiinni. Jatkossakin pitää kerätä veroja, joilla hyvinvointi kustannetaan. Kunnan työ on kunnon työtä. Tämä pitää näkyä niin tilipussissa kuin henkilöstömitoituksissa. Kipukohtiin pitääkin puuttua määrätietoisesti.   

Pekka Salmi

Kirjoittaja on Tampereen Sd. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja