Valtuustoaloite sotaveteraanien kuntoutuksen muuttamisesta hakumenettelystä kutsuntamenettelyyn

Suomessa on tällä hetkellä noin 50 000 sotaveteraania, joista 10 000 on sotainvalidia. Sotaveteraanien lukumääränsä laskee nopeaa vauhtia. Viimeiset veteraanit poistuvat keskuudestamme 2020-luvulla. Sotaveteraanien keski-ikä nousee luonnollisesti kovaa vauhtia. Tällä hetkellä se on 88 vuotta. Vaikka veteraanien määrä vähenee, heidän tarpeensa kuntoutukseen kasvaa ja vaikeutuu. Monen veteraanin fyysinen kunto heikkenee iän myötä.

Veteraanien selviytyminen arjen haasteista vaatii monenlaisia tukitoimia. Kuntoutus ja kotipalvelu ovat niistä tärkeimmät. Sotaveteraanit on jaettu kolmeen eri toimintakykyluokkaan, joiden avulla kuntoutuspalveluita pyritään kohdistamaan mahdollisimman oikein. Tärkeintä on, että kuntoutus, on se laitos-, avo- tai kotikuntoutusta, suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, ja että kuntoutuksen menetelmät ovat vaikuttavia.

Kuntoutukseen täytyy tällä hetkellä hakeutua itse. Veteraanien korkea keski-ikä ja heikentynyt kunto vaikeuttavat kuntoutukseen hakeutumista. Voidaan kysyä, että onko tarkoituksenmukaista, että ikääntyvä ja vähenevä joukko joutuu täyttelemään erilaisia papereita ja lomakkeita. Mielestäni Tampereella tulisi siirtyä hakumenettelystä kutsuntamenettelyyn. Tällöin alkukartoituksen jälkeen veteraanien ei tarvitsisi hakeutua kuntoutukseen, vaan kuntoutukseen kutsuttaisiin automaattisesti henkilökohtaisten tarpeiden ja kuntoutussuunnitelmien mukaan.

Esitän, että Tampereen kaupunki ottaa käyttöön kutsuntamenettelyn sotaveteraanien kuntoutukseen.

 

Tampereella 7.2.2011

 

Pekka Salmi