Valtuustoaloite liikuntapalveluiden lisäämiseksi

Tamperelaisten lasten ja nuorten omaehtoista ja ohjattua liikkumista tulisi lisätä. Liikuntaharrastus antaa lapselle ja nuorelle sisältöä elämään, kasvattaa itsetuntoa ja antaa terveellisen pohjan hyville elämäntavoille. Keskeiset liikuntavalmiudet rakentuvat jo varhaislapsuudessa. Siksi on tärkeää, että lapsi oppii liikkumaan monipuolisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Aktiivinen liikkuminen parantaa ihmisen hyvinvointia ja näkyy siten suoraan pienentyneinä terveydenhuollon kustannuksina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehittänyt mittariston, jolla kunnat voivat mitata toimintaansa kuntalaisten terveydenedistämisessä. TEAviisari on kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaava verkkopalvelu. TEAviisari-palvelu tukee kuntien ja alueiden terveydenedistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista. TEAviisarin mukaan Tampere on pahasti jäljessä muita suuria kaupunkeja erityisesti liikuntapalveluiden osalta. Oulun kaupunki on puolestaan panostanut lasten ja nuorten liikuntaan. Alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkavuorot ovat ilmaisia ja lapsille sekä nuorille suunnataan paljon ilmaista ohjattua liikuntatoimintaa. 

Hyvä esimerkki Oulun kaupungin aktiivisesta liikuntapalveluiden kehittämisestä on Action. Se on Oulun kaupungin liikuntaviraston ja yhteistyökumppaneiden järjestämää ohjattua,  maksutonta ja monipuolista, eri puolilla kaupunkia tapahtuvaa liikuntaa 13 – 18-vuotiaille. Toiminnan piirissä on muun muassa uintia, jääkiekkoa, salibandyä, sulkapalloa ja katutanssia. Toiminta on maksutonta, eikä edellytä ennakkoilmoittautumista. 

Tampereella on tällä hetkellä varsin monipuoliset mahdollisuudet harrastaa eri liikuntamuotoja. Valitettavasti moni liikuntalaji on harrastuksena niin kallis, että seura- ja lisenssimaksut sulkevat pois pienituloisten ja jopa keskituloisten perheiden lapsia. Erityisesti sisäliikuntapaikkoja käyttävät lajit ovat kalliita harrastuksia. Esimerkiksi jääkiekon harrastaminen voi maksaa alle 10-vuotiaalle jopa 100 e/kk, vaikka kyse ei olisikaan huipputason joukkueesta. Tämän lisäksi varustekulut ja matkustuskulut ovat huomattavia. 

Toisaalta sitoutuminen jopa neljään harjoitusvuoroon viikossa on monelle perheelle liikaa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kansalaisopistojen liikuntakerhojen lisäksi keskitien harrastusmahdollisuuksia ei ole käytettävissä. Joko sitoudutaan seurojen korkeisiin lisenssimaksuihin ja tiheisiin harjoituskertoihin tai sitten liikkuminen jää kaveriporukoiden aktiivisuuden varaan. 

Valtuustoaloitteeni tavoitteena on tuoda liikuntaharrastusmahdollisuuksia kaikkien tamperelaisten lasten ja nuorten ulottuville. Ensinnäkin Tampereen kaupungin omistamien liikuntapaikkojen yleisövuoroja tulisi lisätä arki-iltaisin. Tällä hetkellä maksuttomia yleisövuoroja on lähinnä päiväaikaan, jolloin lapset ovat koulussa ja vanhemmat työssä. 

Tampereen kaupungin tulisi ottaa mallia Oulun kaupungin Action-toiminnasta. Maksuton kaikkia lähellä oleva toiminta madaltaisi kynnystä aloittaa monipuolinen liikuntaharrastus. Samalla tämä antaisi mahdollisuuden osallistua joukkuelajeihin kuulumatta mihinkään urheiluseuraan. Toimintaa tulisi koordinoida Harrastavan iltapäivä –hankkeen (HIP) kanssa. Tampereen oman Action –toiminta tulisi sisältää sellaisia liikuntalajeja, joita ei normaalisti koulujen liikuntasaleissa pääse harrastamaan. 

Esitän, että Tampere käynnistää yhteistyössä urheiluseurojen kanssa ohjattua,  maksutonta ja monipuolista, eri puolilla kaupunkia tapahtuvaa liikuntaa 8 – 18-vuotiaille. Toiminnan piirissä tulisi olla muun muassa uintia, jääkiekkoa, kuntosalia, sulkapalloa ja eri tanssilajeja. Lisäksi esitän, että kaikissa kaupungin omistamissa liikuntapaikoissa otettaisiin käyttöön yksi yleisöliikuntavuoro arki-iltaisin klo 18-20 välille.

  

Tampereella 20.8.2012

  

Pekka Salmi