Ei valoa tunnelin päässä

Sosialidemokraatit ovat yhtenäisessä rintamassa vastustaneet johdonmukaisesti Rantaväylän tunnelin rakentamista. Mielestämme tällä hetkellä ei ole taloudellisia edellytyksiä tunnelin rakentamiselle.

Viime valtuustokaudella moni valtuustoryhmämme jäsen kannatti tunnelin rakentamista. Tunnelin kannatus kuitenkin rapisi alas samaa tahtia, kuin tunnelin kustannukset kipusivat ylös. Viimeinen pisara oli ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä hankkeeseen kytketty Näsinkallion eritasoliittymä, joka nostaa hinnan 200 milj. euroon. Tunnelin hinta on siis kaksinkertaistunut matkan varrella.

Matematiikka on armotonta. Kun otetaan huomioon, että rakennusyrityksiltä saadaan 50 ja valtiolta 61 milj. euroa, jää tamperelaisten veronmaksajien piikkiin 89 milj. euron kustannukset tunnelin rakentamisesta. Kun tähän summaan lisätään korkomenot, maksaa tunneli nettona 100 milj. euroa tamperelaisille.

Kun sitovia sopimuksia tehdään, tulisi rahoituksesta kertoa valtuustolle ja tamperelaisille. Mistä 100 milj. euroa otetaan? Nostetaanko veroja? Leikataanko palveluista vai otetaanko lainaa? Tätä ei ole kerrottu edes kaupunginhallituksen jäsenille.

On väitetty, että hanke olisi kannattava Tampereen saamien verotulojen ansiosta. Jotta Tampere saisi merkittävästi uusia verotuloja hankkeen vuoksi, tulisi rakennustyömaan kaikkien työntekijöiden ja yritysten olla tamperelaisia. Näin ei varmasti tule olemaan. Lisäksi rakennusvolyymin tulisi tulla normaalin rakennusvolyymin päälle. Myöskään tämä oletus ei tule toteutumaan. Väite kannattavasta hankkeesta makaa siis pilvilinnojen päällä!

Tampereen kasvu on tullut kuitenkin siihen vaiheeseen, että suurilta väyläinvestoinneilta ei voida välttyä. Joukkoliikenteen ystävänä asetan katuratikan tunnelin edelle. Katuratikka on vetovoimainen liikennemuoto, kustannustehokas ja saasteeton. Rakennetaan mieluummin väyliä joukkoliikenteelle kuin autoille.

 

Pekka Salmi
SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja