Keskituloiset hyötyvät matalista tuloeroista eniten

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi järventaus ja varatoimitusjohtaja Timo Lindholm puhuivat tuloerojen kasvattamisen puolesta Aamulehden Näkökulmassa 24. helmikuuta. En ole yllättynyt, että tuloeroja halutaan kasvattaa työnantajajärjestössä. Heidän mukaansa talous pitää saada ensin kasvuun, ennen kun voidaan panostaa sosiaaliturvaan ja julkisiin palveluihin.

Lähimenneisyys osoittaa, että kakun tasapuolinen jakaminen ei ole kiinni kakun koosta vaan leipureista. 2000-luvun talouskasvu ja lihavat vuodet eivät tuoneet mitään hyvää yhteiskuntamme pienituloisimmille. Pienituloisten reaaliset käytössä olevat tulot eivät ole tutkimusten mukaan nousseet juuri lainkaan 1990-luvun laman jälkeen ja suhteellinen köyhyys on kaksinkertaistunut. Sen sijaa suuria pääomatuloja saaneet hamusivat suurimmat palat kakusta.

Tuloerot ovat nyt samalla tasolla kuin 1970-luvulla. Olemme siis taantuneet 40 vuotta sosiaalisessa kehityksessä. Köyhyyden voimakkaan kasvun tärkein syy on perusturvan jälkeen jääneisyys. Onneksi nykyinen hallitus reagoi tilanteeseen, ja vaikeasta valtion talouden tilanteesta huolimatta nosti 100 e/kk pienempiä työttömyyspäivärahoja. Myös muita perusturvan parannuksia tarvitaan.

Tuloerojen kasvu on uhka yhteiskuntarauhalle. Tampereella pienituloisten ja lasten huostaanottojen määrät kasvavat, mielenterveysongelmat, koulukiusaaminen ja terveyserot lisääntyvät. Samaan aikaan katuturvallisuus heikkenee. Yhteiskuntamme suurituloiset pystyvät suojautumaan muuriensa taakse ikävältä kehitykseltä. Sen sijaan veroillaan ja maksuillaan yhteiskuntaa pystyssä pitävät keskituloiset kärsivät tuloerojen kasvusta.

Turvattomuus ja sosiaaliset ongelmat näkyvät kaduilla, kouluissa, päiväkodeissa ja kaupoissa. Keskituloiset ovat riippuvaisia yhteiskunnan toiminnoista. Jos esimerkiksi koululuokassa opettajan aika ja energia kuluu oppimisvaikeuksissa olevien oppilaiden tukemiseen,  muut oppilaat jäävät helposti vähemmälle huomiolle. On kaikkien oppilaiden etu, että luokkien sisäiset oppimiserot ovat mahdollisimman pienet.

Kansalaisten enemmistön tulisi olla huolissaan yhteiskunnan kehityksestä. Nyt tarvitaan päätöksiä, joilla paikataan sosiaaliturvajärjestelmän aukkoja ja korjataan julkisten hyvinvointipalveluiden puutteita. Vielä ei ole myöhäistä muuttaa kehityksen suuntaan. 

 

Pekka Salmi
Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja