Tampere säästää suotta työllisyysrahoista

Vuonna 2008 alkanut talouslama kouraisi pahasti Tampereen elinkeinoelämää. Työttömyysaste nousi hetkessä 10 prosentista 15 prosenttiin. Samalla korkealla pysynyt pitkäaikaistyöttömyys nousi uudelleen kasvuun, ja nuorisotyöttömyys räjähti käsiin.

Tällä hetkellä tilanne on parantunut, mutta edelleen Tampere komeilee suurten kaupunkien kärjessä niin yleisellä työttömyysasteella, nuorisotyöttömyydellä kuin pitkäaikaistyöttömyydellä mitattuna. Ikävintä asiassa on se, että Tampere ei ole juuri pyrkinyt panostamaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja aktivoimiseen. Olemme suurten kaupunkien ja muiden Pirkanmaan kuntien vertailussa laiskimpia aktivoimaan pitkäaikaistyöttömiä.

Kunta joutuu maksamaan Kelalle yli 500 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuista puolet. Näitä ns. Kelan sakkomaksuja kertyy tänä vuonna Tampereelle peräti 12 miljoonaa euroa. Sakkomaksuja ei tarvitsisi maksaa, jos pitkäaikaistyöttömiä aktivoitaisiin.

Tätä taustaa vastaan on käsittämätöntä, että Tampere on päättänyt leikata 0,5 miljoonaa euroa työllisyyden hoitoon osoitetuista rahoista kuluvana vuonna. Asia tuli ilmi, kun kaupunginhallitus käsitteli lokakuun työllisyydenhoidon raporttia.

Jo keväällä tiedettiin, että uutena työkaluna työllisyyden hoitoon perustettu Työvalmennussäätiö Syke ei kykene käynnistämään toimintaansa täysimittaisesti vuoden 2011 aikana. Näin ollen Sykkeelle varattu 700 000 euron määräraha jää pääosin käyttämättä.

Tilanne olisi voitu korjata kaupunginvaltuustossa, jos määräraha olisi siirretty työvalmennussäätiöltä lautakunnan käytettäväksi kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. Mutta kaupunkia johtavalla XL-ryhmälle siirto ei käynyt. Näin ollen työllisyyden hoitoon käytetään kuluvan vuonna 0,5 miljoonaa euroa vähemmän, kun mihin oli alun perin varauduttu. Se on häpeällistä, kun ottaa huomioon kuinka suuri tarve työttömien aktivoinnille tällä hetkellä on.

  

Pekka Salmi
SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja