Henkilöstökassaa ei saa ajaa alas

Tampereen kaupungin konsernihallinnossa on selvitetty henkilöstökassan tulevaisuutta. Selvitystä tehnyt konsultti on päätynyt esittämään, että kaupungin henkilöstökassa ajettaisiin siirtymäkauden aikana alas.

Henkilöstökassan alas ajaminen ei ole mielestämme perusteltua. Kassa on mahdollistanut kaupungille erittäin edullisen tavan rahoittaa omaa kassavirtaansa. Se on vakuudeton, kustannuksiltaan neutraali ja kaupungin kolmanneksi tärkein rahoituslähde. Kassan koko on vuositasolla noin 40 miljoonaa euroa. Vaikka markkinoilta saataisiinkin halpaa rahaa, ei näin välttämättä ole tulevaisuudessa. Henkilöstökassa mahdollistaa pitkäjänteisen rahoituksen kaupungille.

Henkilöstökassa on antanut merkittäviä työsuhde-etuja kaupungin henkilökunnalle. Missään muualla ei ole mahdollista maksaa päivittäisiä laskujaan ilman kuluja. Vaikka kaikki työntekijät eivät kassan palveluita käytä, ei se voi olla kassan lopettamisen peruste. Kassan palveluita tulisi markkinoida henkilökunnalle ja sen toimintaa tulisi kehittää vastaamaan nykyaikaisia palvelutarpeita. Ensi sijaisen tärkeää olisi saada käyttöön verkkopankkitoiminta. Lisäksi tulisi selvittää lainaustoiminnan mahdollisuutta.
 

Pekka Salmi
SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Mikko Aaltonen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja