Lasten päivähoidossa oltava vaihtoehtoja

Olen seurannut hämmentyneenä Tampereen kaupungin yritystä vähentää lapsiperheiden valinnanmahdollisuuksia lasten päivähoidossa. Alkuperäinen tavoite oli, että nykyisistä 9, 13 tai 17 sopimuspäivän vaihtoehdoista olisi siirrytty yhteen vaihtoehtoon. Eli 10 sopimuspäivään. Onneksi kompromissi löytyi ja sopimuspäiviä on jatkossa 10 tai 15.

Sopimuspäivien vähentäminen 10:een olisi käytännössä johtanut kokopäivähoidon huomattavaan lisääntymiseen ja päivähoitopaikkojen ylikysyntään.

Perheiden tarpeet vaihtelevat huomattavasti. Vuorotyön ja pätkätyön lisääntyminen vaikuttavat erityisesti lastenhoidon tarpeisiin. Mikä sopii toiselle, ei sovi kolmannelle. Siksi erilaisia vaihtoehtoja tulisi olla tarjolla. Toimivilla ja laadukkailla päivähoitopalveluilla on suuri merkitys lapsiperheiden arkeen ja vanhempien työssäkäynnin tukemiseen.

Tampereella tulisi keskustella myös päivähoidon saatavuudesta. Varsin monet perheet joutuvat kuljettamaan lapsiaan pitkiäkin matkoja, koska lähimmissä päiväkodeissa ei ole yksinkertaisesti tilaa. Erityisen vaikea tilanne on Länsi-Tampereella. Helpotusta alueen tilanteeseen saadaan onneksi jo ensi syksynä, kun Ikurin koulun yhteyteen rakennetaan siirtokelpoiset tilat 60 lapsella.

Päivähoidon ohella perheillä tulee olla myös muita vaihtoehtoja. Enemmistö perheistä haluaisi hoitaa pieniä lapsiaan kotona, mutta taloudellisesti siihen ei ole mahdollisuutta. Tampere-lisän tasoon tulisi saada korotus, jotta se antaisi useammalle perheelle valinnanmahdollisuuksia.

Kannan huolta myös kunnallisen perhepäivähoidon tilanteesta. Perhepäivähoito on hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat lapsilleen kodinomaista hoitoa pienessä ryhmässä. Kaupunki on ottanut viime aikoina kovin kitsaasti uusia perhepäivähoitajia vakituiseen työsuhteeseen. Tähän tulisi saada muutos. Myös uusia palvelukonsepteja tulisi kehittää. Perhepäivähoitajat voisivat työskennellä perheissä hoitaen 2-3 perheen lapsia yhtä aikaa. Muissa suurissa kaupungeissa on saatu hyviä kokemuksia tällaisesta palvelumuodosta. 

 

Pekka Salmi (sd.)
kaupunginvaltuutettu