Mitä mieltä ja miksi?

NATO:n jäsenyys

En kannata Suomen liittymistä Puolustusliitto NATO:on. Suomen liittoutumattomuuspolitiikka on ollut menestys. Pysytteleminen suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella ja huolehtiminen omasta puolustuskyvystä toimii nykypäivänäkin tärkeimpänä puolustuspoliittisena lähtökohtana. Itse asiassa näen mahdollisen NATO-jäsenyyden jopa lisäävän uhkia Suomessa. Venäjähän on käytännössä ainoa valtio, joka näillä näkymin voisi Suomea sotilaallisesti uhata. Jos Suomi liittyy NATO:on kulkisi NATO-maiden ja Venäjän välinen raja myös Suomen ja Venäjän välillä. Näin ollen Venäjä voisi kokea nykyisen yhteistyökumppaninsa jatkossa NATO-maana uhkana. Lisäksi erilaiset terroristijärjestöt voisivat ottaa Suomen silmätikukseen, jos olisimme mukana NATO:ssa. En näe siis riittäviä perusteluja Suomen NATO:n jäsenyydelle.

Maahanmuuttajat

En näe maahanmuuttoa sellaisena peikkona kuin esimerkiksi populistiset oikeistopuolueet näkevät. Toki maahanmuuttoon liittyviin ongelmiin tulee tarttua: mm. sosiaaliturva tulee olla samalla tasolla kuin kantaväestönkin ja turvapaikkahakemusten käsittelyä tulee nopeuttaa. Tärkeintä on, että maahanmuuttajat oppivat Suomen kielen, hankkivat itselleen koulutuksen ellei sellaista jo ole, ja tekevät työtä siinä missä muutkin.

Korkean työttömyyden aikana Suomella ei ole tarvetta houkutella tänne ulkomaista työvoimaa, mutta hallittua työperäistä maahanmuuttoa tullaan aina tarvitsemaan. Pakolaisia Suomen tulee ottaa vastaan jatkossakin. Vaikka Suomessa on paljon sosiaalisia ongelmia, eivät ne ratkea lopettamalla pakolaisten vastaanoton. Valitettavasti maailmassa on paljon pahaa, ja moni ihminen joutuu elämään jatkuvassa pelossa mielipiteidensä, poliittisen kantansa, etnisen taustansa tai uskontonsa vuoksi. Suomen tulee kantaa oma globaalivastuunsa.

Julkinen palvelu vs. yksityistäminen

Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon on liittynyt vahvan ja laajan julkisen sektorin keskeinen merkitys. Julkista sektoria tarvitaan, jotta ihmisten turvallisuudesta, tasa-arvosta ja keskinäisestä yhteisvastuusta pystytään pitämään kiinni.

Kuntatasolla on viime aikoina ulkoistettu ja yksityistetty paljon palveluita. Mielestäni yksityisiä palveluita on hyvä käyttää julkisten rinnalla ja täydentämässä kunnan palveluita. Kuntien ei kannata tehdä kaikkea yksin. Pidän kuitenkin tärkeänä, että keskeiset hyvinvointipalvelut tuotetaan pääosin jatkossakin kunnissa ja kuntayhtymissä. Tämä kuitenkin edellyttää, että julkisia palveluita kehitetään jatkuvasti, ja niiden kilpailukyvystä suhteessa yksityiseen puoleen pidetään kiinni. Johtamiseen, uuteen teknologiaan, uusiin toimintatapoihin ja tulospalkkaukseen panostamisella pystytään tuottavuutta parantamaan tai pitämään sitä yllä.

Energiapolitiikka

Kioton ilmastosopimuksen myötä aloin ymmärtämään hieman paremmin ydinvoiman kannattajia. En ole kuitenkaan valmis rakentamaan lisäydinvoimaa Suomeen. Sen käyttäminen ei ole kaikesta huolimatta riskitöntä ja ydinjätteen loppusijoitus on kallista.

Energiapolitiikassa tulisi panostaa ennen kaikkea uusiutuvaan energiaan ja energian säästämiseen. Ihmiskunta ei voi jatkaa elämäänsä loputtomiin, jos luonnonvaroja ja energiaa tuhlataan nykyisellä tavalla. Pitää muistaa, että maailma on meillä vain lainassa lapsiltamme. Halvan ydinvoiman käyttö ei kannusta energian säästämiseen, eikä päästöttömien ja uusiutuvien energiamuotojen sekä tekniikoiden kehittämiseen.

Eläinten- ja luonnonsuojelu

Luonnehdin itseäni puna-vihreäksi demariksi, koska luontoarvot ja ympäristökysymykset ovat minulle tärkeitä. Mielestäni näihin asioihin kiinnitetään liian vähän huomiota. Luonnonsuojelun osalta minua kiinnostavat luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja vesistöjen suojelu. Tampereen Pyhäjärvi on leväongelmineen oiva esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun maatalouden ja loma-asumisen aiheuttamaan ravinnekuormitukseen ei puututa. Mökkimme sijaitsee Vesilahden Narvassa ja järvi on uimakelvoton heinäkuusta lähtien.

Eläintensuojelun osalta kiinnittäisin tällä hetkellä eniten huomiota siihen, miten eläimiä kohdellaan maataloustuotannossa. Myös kotieläinten osalta on liian paljon pahoja laiminlyöntejä, jotka johtavat vain naurettaviin rangaistuksiin. Syön itse paljon lihaa ja ymmärrän, että lihantuotantoa tarvitaan. Mutta kyllä se tulisi hoitaa paljon nykyistä paremmin. Eläimet ovat liian ahtaissa tiloissa ja ne eivät pysty elämään kuten normaalissa tilanteessa eläisivät (esim. siat ovat hyvin siistiä eläimiä eivätkä koskaan liikkuisi ulosteidensa päällä). Asiassa ei päästä eteenpäin, ellei sanktioita nosteta tuntuvasti. Sakkojen lisäksi voidaan langettaa myös eläintenpitokieltoja.

Turkistarhaus on käsittääkseni 10000 ihmisen elinkeino ja siksi sitä ei voi lakkauttaa sormia napsauttamalla. Mutta olen ehdottomasti sitä mieltä, että se tulisi ajaa alas tietyn siirtymäkauden aikana. Turkistarhaus on turhaa eläinten kidutusta. Kyllä meille ihmisille löytyy päälle pantavaa ilman tällaista kärsimystä.

Sukupuolineutraali avioliitto

Sukupuolineutraali avioliitto on kauhea sanahirviö. Olen itse hetero ja elän avioliitossa. Pidän elämäntapaani oikeana valintana omalla kohdallani. Olen kuitenkin aina kannattanut homoseksuaalien oikeuksia. He ovat ihmisiä siinä missä muutkin, eikä heidän syrjintänsä ole mitenkään perustelua. Mikäli kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä haluaa mennä naimisiin, ei sitä tulisi lainsäädännöllä estää. Kysymys on humaanisuudesta ja ihmisten välisestä tasa-arvosta.

Eri kysymys on, että tuleeko kirkko pakottaa vihkimään samaa sukupuolta olevat myös kirkolliseen avioliittoon. Toivon, että kirkon piirissä ymmärretään maailman muutos ja samaa sukupuolta olevien avioliitot hyväksytään. Pakottaminen on kuitenkin väärä lähestymistapa, joka saattaa vain aiheuttaa turhaa taistelua ja hajaannusta kirkon sisällä.


Uskonto

Silloin tällöin kuulee kysymyksen, uskotko jumalaan. Vastaus ei ole mitenkään helppo, koska olen monesti epäillyt jumalan olemassaoloa. Vastaus on kuitenkin kyllä. En ole mitenkään aktiivinen uskovainen, en käy kirkossa, enkä rukoile kovinkaan usein. Haastan myös monet kirkon opit, jotka eivät sovi omaan logiikkaani. Uskon kuitenkin, että on olemassa meitä korkeampi voima. Tiede on ratkaisut monet maailmaan syntyyn liittyvät kysymykset ja todistanut, ettei Raamatun sanaa pidä uskoa ainakaan kirjaimellisesti. Elämää tiede ei ole kuitenkaan pystynyt synnyttämään tyhjästä.