Kulttuuripalvelut kaikkien ulottuville

Taiteen ja kulttuurin terveyttä ja hyvinvointia edistävä vaikutus on todettu monissa tutkimuksissa, myös lääketieteellisissä. Pitkittäistutkimuksista on saatu myös tukea sille, että vaikutuksen suunta on kulttuuriharrastuksista terveyteen eikä päinvastoin. Taide antaa sisältöä elämään ja lisää myös elinympäristön viihtyisyyttä.

Kulttuuripalveluiden käyttö ja harrastaminen ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa ihmisten koulutustaustaan ja taloudelliseen asemaan. Korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset käyttävät huomattavasti enemmän kulttuuripalveluita kuin pienituloiset ja vähemmän koulutetut. Suhteellisen köyhyyden kaksinkertaistuminen uhkaa syventää entisestään tätä jakoa. Vaarana on, että iso osa suomalaisia syrjäytyy pysyvästi kulttuuripalveluiden tai –harrastusten parista. Oikeus taiteeseen ja kulttuuriin on nousemassa tasa-arvokysymykseksi.

Otinkin ilolla vastaan Työväenmuseo Werstaan ilmoituksen luopua pääsymaksuistaan. Werstas haluaa omalla toiminnallaan olla ehkäisemässä yhteiskunnallista syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Werstas ei ole lajissaan ainoa. Suomessa esim. Helsingin kaupunginmuseo on maksuton. Myös Tampereen työväenteatteri on päättänyt järjestää 110-vuotisjuhlavuotenaan 2011 useita ilmaisia näytöksiä työttömille ja vähävaraisille.

Kulttuuripalveluista syrjäytyminen on kuitenkin niin laaja kysymys, ettei sitä voi sälyttää yksittäisten toimijoiden harteille. Politiikan tulisi puuttua kehitykseen. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tulisi painottaa mm. seuraavia asioita:

Ensinnäkin pienituloisten taloudellista asemaa tulisi parantaa perusturvaa ja minimipalkkoja nostamalla. Jos kaikki rahat menevät perustarpeiden (ruoka, vaatteet, asuminen) hankintaan, ei harrastuksiin ylipäätään jää rahaa.

Toiseksi taidelaitosten, jotka saavat julkista tukea, tulisi huomioida vähävaraiset nykyistä paremmin poistamalla pääsymaksut kokonaan, osittain tai tarjoamalla erilaisia ilmaisia teemapäiviä tai tempauksia.

Kolmanneksi taidelaitosten kynnystä tulee madaltaa panostamalla yleisötyöhön ja koulujen seinien ulkopuolelle ulottuvaan kulttuurikasvatukseen. Taidelaitosten tilojen monikäyttöisyyttä tulisi lisätä ja niiden tuottamia sisältöjä tulisi kansantajuistaa.

  

Pekka Salmi (sd.)
Kaupunginvaltuutettu