Joustava eläkeikä toimii hyvin

Julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti eläkeiän nostamisesta aina siitä lähtien, kun ex-pääministeri Vanhanen (kesk) esitti asiaa. Tuolloin hallitus joutui perääntymään julkisen mielipiteen, opposition ja palkansaajajärjestöjen painostuksen vuoksi. Asia on kuitenkin edelleen esillä ja ajankohtainen. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Lasse Laatusen ulostulo, jossa hän esitti eläkeiän nostoa 65 vuoteen. Asiaa on pitänyt esillä myös Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen.

Varsinaisesta asiasta, työurien pidentämisestä, ovat kaikki yksimielisiä. Keinoista sen sijaan on erimielisyyttä. Mielestäni tehokkaimmat keinot ovat työpaikkojen luominen työtä vaille oleville ihmisille sekä työssä jaksamisen parantaminen. Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan työssä jaksamista edistävät hyvän terveyden ja koulutustason ohella työnantajan tuki, mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja työn kokeminen tärkeäksi elämänalueeksi. Onkin kysyttävä miten eläkeiän nostaminen pakolla auttaa näiden tavoitteiden toteutumista? Vastaus on, ettei auta.  

Sosialidemokraattien vaihtoehto lähtee nuorisotyöttömyyden katkaisemisesta alkuun, jotta syrjäytymiskehitys voidaan katkaista, työelämän laadun parantamisesta sekä työnantajien kannustamisesta ikääntyvien työntekijöiden työllistämiseen. Työssä jaksamista parannetaan mm. lisäämällä mahdollisuuksia joustaviin työaikoihin sekä vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön. Työpaikkakiusaamiseen on puututtava. Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan panostamalla työttömäksi jääneitä ihmisiä voidaan auttaa uuteen alkuun. 60 vuotta täyttäneiden pysymistä työelämässä voidaan tukea alentamalla työnantajamaksuja.

Oleellista on myös huomata, että nykymuotoinen, vuonna 2005 käyttöön otettu joustava eläkeikä, jossa ihmisille itselleen annetaan enemmän vapauksia päättää omista asioistaan, on toiminut hyvin. Ennen tätä uudistusta eläkeiän alaraja oli 65 vuotta. Suomalaisten keskimääräinen ikä, jolloin jäädään eläkkeelle, on noussut uudistuksen käyttöönoton myötä lähes vuodella. Tällä hetkellä se on 59,8 vuotta. Joustavuus ja henkilökohtaiset räätälöidyt ratkaisut toimivatkin parhaiten, ei pakko. 

 

Pekka Salmi (sd.)
Kaupunginvaltuutettu
Tampere