Verotuksessa huolehdittava meidän kaikkien oikeudenmukaisuudesta

Hetemäen verotyöryhmän esitykset sisältävät arveluttavia elementtejä. Ne jatkavat hallituksen eriarvoisuutta ja epätasa-arvoa vahvistavaa verolinjaa, johon on tultava muutos. Verotuksen uudistamisessa tärkeintä on kasvun ja työllisyyden vahvistaminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen.

Esitetty yhteisöveron suuri alennus heikentäisi entisestään tulopohjaa ja lisäisi julkisen talouden vajetta. Lisäksi se antaisi väärän kansainvälisen viestin. Kaikkien Euroopan maiden kamppaillessa julkisen talouden kestävyysongelmien kanssa, ei Suomen tule kiihdyttää kansainvälistä verokilpailua.

Suomen julkisen talouden ongelmat eivät ole yksistään ”tuontitavaraa”. Hallitus on leikannut verotuloja tällä hallituskaudella valtiovarainministeriön tiedon mukaan jo 4,2 miljardilla eurolla, mikä ylittää hallitusohjelman alkuperäiset linjaukset selvästi. Verotulojen tietoinen leikkaaminen onkin osa julkisen talouden ongelmaa, ei ratkaisu, kuten hallitus tuntuu edelleen uskovan.

Hetemäen ryhmän esittämä pääomatulojen verotuksen kiristys on oikeansuuntainen toimi. Pääomatuloverosta tulisi lisäksi tehdä progressiivinen eli veroaste nousisi tulojen mukaan. Se olisi oikeudenmukainen ratkaisu, joka kasvattaisi myös verotuloja ja kaventaisi tuloeroja. Ansiotulo- ja pääomatuloverojen erilaiselle rakenteelle ei ole perusteita. Päinvastoin, nykyinen malli on kasvattanut tuloeroja.

 

Pekka Salmi (sd.)
Kaupunginvaltuutettu