Kehitys kohti tasaveroa estettävä

Keskustelu verotuksesta ryöpsähti kunnolla liikkeelle alivaltiosihteeri Matti Hetemäen työryhmän väliraportin julkistamisen jälkeen. On se kumma juttu, että kun valtiovarainministeriön sitoutumattomat porvarivirkamiehet laitetaan asialle, on lopputulos kovin tutun oloista. On mahdotonta erottaa niin sanottujen asiantuntijoiden ja oikeistopoliitikoiden näkemyksiä. Hetemäen verotyöryhmän esitykset jatkavatkin Vanhasen-Kataisen hallituksen eriarvoisuutta ja epätasa-arvoa vahvistavaa verolinjaa.

Työryhmän mukaan verotuksen tavoitteena on tukea työllisyyttä, tuottavuutta ja talouskasvua. Kyllä näinkin, mutta yksi verotuksen keskeisin tehtävä on sosiaalinen oikeudenmukaisuuden edistäminen ja tuloerojen tasaaminen. Tämä näkökulma on työryhmältä unohtunut täysin. Työryhmän lehdistötiedote oli otsikoitu ”Kohti johdonmukaisempaa verojärjestelmää”. Johdonmukaisuus on toki tärkeää, mutta verojärjestelmän vaikuttavuus yhteiskuntaan, on kaikkein tärkeintä.

Työryhmän esitys on kuitenkin herkullinen keskustelun herättäjä, jota on pitkään kaivattu. Liian kauan poliitikot ovat voineet mennä työryhmän keskeneräisen työn taakse ja vältellä keskustelua verotuksesta. Nyt on pakko ottaa kantaa, viimeistään vaalien alla.

Verotuksen kehittämisen suuri kuva on verojärjestelmän lipuminen vähitellen kohti tasaveroa. 1990-luvun laman jälkeen alkaneen trendin mukaan, tuloveroa on kevennetty tasaisesti kaikissa tuloluokissa. Samalla on kiristetty monia tasaveroja kuten arvonlisäveroa, polttoaineveroa, kiinteistöveroa ja sähköveroa. Ruoan arvonlisäveron alentaminen oli poikkeus.

Suomessa on käytössä tasan yksi tulojen mukaan määräytyvä progressiivinen vero -valtion tulovero. Vuonna 2007 sen tuotto oli Tilastokeskuksen mukaan 18,7 prosenttia kaikista veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Viime vuonna sen tuotto oli laskenut 13,5 prosenttiin veronalennusten ja talouden taantuman vuoksi. Eli loput 86,5 prosenttia veroista ja sosiaaliturvamaksuista kerätään tasaveroina riippumatta tulotasosta. Olemme siis varsin lähellä Viroa myös verotuksen suhteen. Siellähän tasavero otettiin käyttöön ensimmäisenä maailmassa vuonna 1994.
Tasavero on kaikkea muuta kuin oikeudenmukainen. Se heikentää suhteellisesti eniten pienituloisten asemaa. Sosialidemokraattien tärkein tavoite verojärjestelmän uudistamisen suhteen tulisikin olla tasaveron torjuminen ja toisaalta progressiivisuuden lisääminen.

Olenkin ihmetellyt, miksi demareiden aiempien vuosien veropoliittisen linjan keskeinen elementti oli ainoan progressiivisen veron -tuloveron- leikkaaminen. Progressiota tulisi lisätä niissä veroissa, missä se on mahdollista, eikä luopua ainoasta progressiivisesta verosta. Pidänkin SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen pääomaveron progressiivisuutta koskevia vaatimuksia tervetulleina. Pääomatuloveron muuttaminen progressiiviseksi olisi oikeudenmukainen ratkaisu, joka kasvattaisi verotuloja ja kaventaisi tuloeroja. Lisäksi kunnallisverosta tulisi tehdä progressiivinen ja ottaa käyttöön rahoitusmarkkinavero.

Tulevissa veroratkaisuissa tulisi lähteä siitä, että verotuksen tuottoja on saatava kasvamaan mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Tuloerojen kasvu tulee pysäyttää. Suurten veroalejen aika on ohi. Mikäli pelivaraa valtiontalouteen syntyy, on se ohjattava perusturvan parantamiseen. Alimpia eläkkeitä, perhe-etuuksia ja päivärahoja tulee korottaa. Nyt on aika kantaa vastuuta yhteiskunnan heikompiosaisista, ei jaella avokätisesti veronalennuksia.

 

Pekka Salmi (sd.)
Tampereen työväenyhdistyksen toiminnanjohtaja ja
Tampereen SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja