Tunnelirahat sijoitettava katuratikkaan

Ajatusten vaihto raideliikenteestä on ollut aktiivista Aamulehden sivuilla. Katuratikka tuntuu saavan laajan tuen taakseen. Raideliikenne on tulevaisuutta myös Tampereella.

Näen raideliikenteen kehittämisen välttämättömänä. Tampere sijaitsee kapealla kannaksella, jonka mahdollisuudet erilaisiin liikenneratkaisuihin ovat rajalliset. Vuoteen 2030 mennessä Tampereella asuu arviolta 50 000, seutukunnalla yhteensä 90 000 ihmistä enemmän kuin nyt.

Ilmaston muutoksen hillintä edellyttää ympäristöystävällisempien liikennevälineiden käyttöä. Katuratikka on vetovoimainen liikennemuoto ja saasteeton. Se pystyy kuljettamaan kaksinkertaisen määrän matkustajia telibussiin verrattuna ja mahtuu kulkemaan pienessä tilassa. Myös nopeus on valttia, mikäli katuratikan reitti saadaan rakennettua pääosin omalle väylälleen. Katuratikka sopii parhaiten suurten massojen liikutteluun. 

Väitteet katuratikan kalleudesta eivät pidä paikkaansa. Katuratikan väylän rakentaminen maksaa noin 4 - 5,5 miljoonaa euroa kilometriltä. Tämän tiedämme esimerkiksi Helsingin uudesta 9-linjan rakentamisesta ja Ruotsin Nörrköpingin hankkeesta. Raiteet kestävät 20-30 vuotta. Bussikaista tulisi päällystää muutaman vuoden välein, ja siksi katujen ylläpito on kallista. Myös ratikkakalusto kestää pitempään kuin bussit.

Kaupunginvaltuutettuna on kuitenkin pakko miettiä, mistä raideliikenteen kehittämiseen vaadittavat miljoonat otetaan. Valtion tuki tämänkaltaisissa hankkeissa on yleensä kolmannes. Kaksikolmasosaa on siis löydyttävä kaupungin pussista. Tampereen ja seutukunnan kasvu on tullut siihen vaiheeseen, että suurilta väyläinvestoinneilta ei voida välttyä. Joukkoliikenteen ystävänä asetan katuratikan Paasikiventien tunnelin edelle. Rakennetaan mieluummin väyliä joukkoliikenteelle kuin autoille.

Liikennepoliittisessa keskustelussa ei voida kuitenkaan sivuuttaa seudullista näkökulmaa. Tampereen työssäkäyntialue on laaja. Emme pysty ratkomaan liikenneongelmia yksin. Tämän vuoksi seudullisen lähijunaliikenteen kehittäminen katuratikan rinnalla on tärkeää. Mielestäni lähijunaliikennettä tulisi kehittää niin paljon, kun jo nyt on mahdollista. Helsingin, Porin ja Jyväskylän radoilla kulkee junia, jotka voisivat palvella seutukuntaa paremmin, jos seisakkeet ja infra saadaan kuntoon.

Sosialidemokraattien näkökulmasta raideliikenteen kehittäminen on tärkeää. Olemme kertoneet sen myös vaaliohjelmassamme. Toimiva ja ympäristöystävällinen joukkoliikennejärjestelmä on kokonaisuus, jossa bussi- ja raideliikenteellä on omat roolinsa.


Pekka Salmi (sd.)
SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja