Lukio-opetus voisi siirtyä Hervannan ammattikoululle

Tamperelaiset päättäjät joutuvat ratkaisemaan heti alkuvuodesta, miten kouluverkkoa kehitetään tai ajetaan alas. Virkamiesesitys sisältää usean koulun lakkauttamisen ja peruskoulupalveluiden supistamisen viidellä alueella: Hallilassa, Hyhkyssä, Ikurissa, Järvensivulla ja Kalkussa.

Esityksen taustalla on oppilasmäärän laskeminen Tampereella yli 2000 oppilaalla vajaassa kymmenessä vuodessa. Oppilasmäärän laskuun on jo osittain reagoitu. Perusopetuksesta vapautuneisiin tiloihin on tuotu esiopetusta. Tällä hetkellä koulukiinteistöissä toimii vajaat 50 esiopetusryhmää.

Esitys tuli yllätyksenä ja tilaamatta niin päättäjille kuin vanhemmille ja koulujen henkilökunnalle. Monen koulun osalta kuviteltiin, että asia oltiin jo ratkaistu hyvinvointipalveluverkkoselvityksen yhteydessä viime huhtikuussa. Soutaminen ja huopaaminen on kovin kummallista. On ilmeisen selvää, että heikentynyttä taloustilannetta käytetään nyt hyväksi.

Kahden ekaluokkalaisen isänä ja päättäjänä on mahdotonta hyväksyä esitystä, joka heikentäisi monen alueen pienten lasten koulupalveluita. Turvallinen oppimisympäristö ja koulutie ovat äärimmäisen tärkeitä lapsiperheiden arjen sujuvuuden ja lasten kehityksen kannalta. Lapsinäkökulma tuntuu unohtuneen virkamiesesityksessä. Kolmasluokkalainen on vielä aika pieni ihmisen alku. Lähipalveluksi tulisikin määritellä vähintään 1.-4. –luokat.

Saukonpuiston erityiskoulun lakkauttaminen ei ole mielestäni hyvä ajatus. Erityisoppilaiden integrointi oman alueensa lähikouluun on sinänsä hyvä ajatus, ja sitä tehdään jo nyt laajasti. Pelkään kuitenkin, että kaikkien erityisoppilaiden integrointiin ei ole riittäviä taloudellisia resursseja. Tilanteesta tulisivat kärsimään erityisoppilaat, mutta myös muut oppilaat. 

Hervannan lukio on matalan kynnyksen lukio, joka on menestynyt hyvin valtakunnallisessa vertailussa opiskelijoiden jatko-opintoihin sijoittumisessa. Lukion säilyttämiselle on useita perusteita, kuten Aamulehden mielipidesivuilla on todettu. Mielestäni kannattaisi selvittää, voitaisiinko lukio-opetus siirtää Hervannan ammattikoulun tilojen yhteyteen. Tällöin saataisiin toiseen asteen yhteistyöhön aivan uutta potkua ja vältyttäisiin 5 miljoonan euron investoinnilta. Lukioverkon osalta tulisi lisäksi miettiä, että Sampolan yläasteen tiloihin perustettaisiin Kaarilan ja Tammerkosken lukioiden yhdistyessä kuvataiteisiin ja kädentaitoihin erikoistunut lukio.


Pekka Salmi
valtuustoryhmän puheenjohtaja (sd)