Järki ja ideologia vastakkain

Tampereen kaupunginvaltuusto jätti Tietotekniikkakeskuksen (TIO) myymisen pöydälle 12.8. eli asiaan palataan kuukauden päästä. Mikäli valtuuston enemmistö päättää myydä TIO:n, on päätös laatuaan isoin ulkoistus, mitä Tampereella on koskaan tehty.

Sosialidemokraatit ovat erittäin huolissaan Tietotekniikkakeskuksen myymisen vaikutuksista talouteen, henkilöstöön ja kuntalaisten saamien palveluiden toimivuuteen. Mielestämme tietotekniikkapalvelut on säilytettävä kaupungin hallinnassa ja omistuksessa. Tietotekniikkapalvelut ovat strategisesti merkittäviä tukipalveluita. Ilman toimivaa tietotekniikkaa ei mikään toimi. Esimerkiksi terveydenhuollossa tietotekniikan on pelattava 24 h vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa. Miten tästä vaatimuksesta voidaan pitää kiinni, jos toimijat vaihtuvat ja siirtymävaiheet toistuvat?

TIO:n myymisellä tähdätään siihen, että jatkossa tietotekniikkapalvelut hankittaisiin kilpailutuksen kautta. Kilpailutusta perustellaan säästöillä. Mitään lukuja ei kuitenkaan ole esitetty valtuustolle tai kaupunginhallitukselle. Sen sijaan suullisesti on kerrottu, että säästöjä voisi tulla noin viisi miljoonaa. Mutta saman verran rahaa Tietotekniikkakeskus tulouttaa takaisin kaupungille vuosittain. Minulle onkin jäänyt epäselväksi, miten säästöä syntyy, jos kulut laskevat viidellä miljoonalla ja tulot samoin viidellä miljoonalla? Myös vaikutukset kaupungin verotuloihin on selvittämättä.

Esimerkit niin yksityiseltä kuin julkiselta puolelta osoittavat, että tietotekniikan ulkoistukset tuovat harvoin säästöjä. Päinvastoin kulut usein nousevat. Näihin olemassa oleviin kokemuksiin ja kilpailuttamisen taloudellisiin näkökohtiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä olisi pitänyt uhrata paljon enemmän aikaa valmistelussa.

Puutteellista valmistelua kuvaa mielestäni parhaiten se, että asiakirjoissa ei ole ainuttakaan sanaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin järjestämästä tarjouskilpailusta perustietotekniikan osalta vuonna 2007. TIO voitti sen mennen tullen. Kokonaisvertailussa, johon vaikuttivat hinta, laatu ja toimittajan uskottavuus, TIO sai 8,3 pistettä enemmän kuin toiseksi tullut kilpailija. TIO:n tarjous oli 14 prosenttia halvempi kuin toiseksi halvin tarjous.

TIO:n myyminen on ideologinen valinta. Järkiperusteita on vaikea löytää. TIO:n myymisestä tuleekin merkittävä merkkipaalu sini-vihreän koalition ideologisella ristiretkellä kohti yksityisiä markkinoita. Mielestäni olisi kuntalaisten ja kaupungin työntekijöiden kannalta reilua, että oikeistopuolueet ja Vihreät kertoisivat avoimesti, mitä toimintoja he aikovat tällä valtuustokaudella myydä tai kilpailuttaa. Onko seuraavana vuorossa bussiliikenne, katu- ja vihertuotanto vai logistiikkapalvelut?

  

Pekka Salmi (sd)
SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja