Koukkuniemeä kehitettävä, ei yksityistettävä

Apulaispormestari Harri Airaksinen kirjoitti 17.6. Aamulehden Alakerta-kolumnissa vanhusten laitoshoidosta. Kirjoitus oli mielenkiintoinen monessakin mielessä. Vastaavia linjavetoja soisi lukevan useamminkin. Valtaa pitävän XL-ryhmän johtohenkilöt ovat olleet kovin vaitonaisia omista tavoitteistaan. Airaksinen sen sijaan laittaa itseään julkisesti likoon, ja on tässä mielessä piristävä poikkeus.

Olen yhtä mieltä ja eri mieltä Airaksinen kanssa. Yhtä mieltä olen siinä, että Tampereen vanhusten palvelut ovat liian laitosvaltaisia. Painopistettä tulisi suunnata enemmän kotihoitoon ja palveluasumiseen. Olen myös samaa mieltä laitoshoidon ongelmista. Työn organisointiin, johtamiseen ja esimiesten koulutukseen tulisi kiinnittää vakavaa huomiota. Ei ole henkilökunnan vika, jos asiat eivät kaikilta osin suju. Heitä on turha syyllistää.

Olen Airaksisen kanssa myös samaa mieltä siitä, että pelkällä rahalla ei Koukkuniemen asioita laiteta kuntoon. Mutta lisärahaa kylläkin tarvitaan. Valtuustolle annettiin ymmärtää, että kuluvalle vuodelle vanhusten laitoshoidossa olisi käytössä noin 5 milj. euroa lyhytaikaisiin sijaisiin.

Saamieni tietojen mukaan valtuuston enemmistön läpi nuijimien säästöjen jälkeen esim. Koukkuniemelle jäi kuitenkin vain 500 000 euroa lyhytaikaisiin sijaisiin. Tämä raha ei ole riittävä. On selvää, että jos osastoilla on paljon lyhytaikaisia poissaoloja, kuormitetaan henkilöstöä aivan liikaa ja hyvää hoidon tasoa ei voida taata. Yksisilmäinen säästämisvimma tulisi asettaa kohtuuden rajoihin. Lisäksi osastojen välillä on suuria eroja vanhusten hoidon tarpeessa. Toisella osastolla vanhukset ovat omatoimisempia kuin toisella. Sama henkilöstömitoitus joka osastolla ei ole välttämättä hyvän hoidon laadun tae. Sosialidemokraattien vaatimus on, että vanhusten laitoshoidon laadun hyvä taso turvataan kaikissa olosuhteissa.

Koukkuniemen rakenteellisesta kehittämisestä olemme Airaksisen kanssa eri mieltä. Airaksinen haluaa siirtää laitoshoidosta hoitopaikkoja tehostetun palveluasumisen piiriin. Tehostettua palveluasumista puolestaan tuottavat yksityiset toimijat. Toisin sanoen kyse on yksityistämisestä. Tehostettua palveluasumista tarvitaan Koukkuniemen alueelle ja muuallakin kaupungissa. Mutta Koukkuniemen kehittämisessä pääpainopiste tulee olla olemassa olevien rakennusten saneeraamisessa ja kunnostamisessa 2000-luvun laatuvaatimusten tasolle.

Vanhusten laitoshoitoa tarvitaan nyt ja jatkossa. Olosuhteita on vain kehitettävä. Aina tulee olemaan huonokuntoisia ja pienituloisia vanhuksia, jotka eivät pärjää kotona, tai joilla ei ole varaa asua palvelutalossa.


Pekka Salmi
SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja