Vanhusten laitoshoito olisi saatava kuntoon

 

Aamulehti käsitteli taannoin Koukkuniemen alueen kokonaisvaltaista kehittämistä ja uudistamista. Tilakeskus on laatinut suunnitelmia, joiden tavoitteena on uudistaa Koukkuniemen nykyiset rakennukset 2000-luvun laatuvaatimusten tasolle ja rakentaa alueelle myös uusia rakennuksia, jotka soveltuvat myös tehostettuun palveluasumiseen.

Yli 75-vuotiaiden määrän merkittävä kasvu aiheuttaa Tampereelle merkittäviä haasteita tulevina vuosina. Selvitäkseen haasteista kaupungin tulee pohtia palveluitaan kriittisesti. Kotihoitoon ja palveluasumiseen tulee satsata merkittävästi lisää resursseja jatkossa. Laitoshoidon osalta voidaan todeta, että nykyiset Koukkuniemen kiinteistöt eivät monelta osalta vastaa nykyajan vaatimuksia: vanhukset asuvat liian pienissä huoneissa, hoivateknologia on puutteellista ja hoitoyksiköiden koot eivät mahdollista tehokasta henkilöstömitoitusta.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä käsitteli Koukkuniemen investointi- ja palvelusuunni­telmia 23.3. kokouksessaan. Kantamme on, että Koukkuniemeen panostaminen on todellinen tulevaisuusinvestointi, joka on välttämätöntä laittaa liikkeelle mahdollisimman pian. Ikääntyvä vanhusväestö ansaitsee nykyistä toimivammat ja ihmisystävällisemmät tilat. Samalla voidaan ottaa käyttöön nykyaikaista hoivateknologiaa, joka helpottaa henkilökunnan työtä.

Olemme päättäneet esittää kaupungin ensi vuoden talousarvioon 10 miljoonan euron investointirahaa, jolla saataisiin kaksi hanketta liikkeelle yhtä aikaa. Tällä hetkellä suunnitelmissa on aloittaa Koukkuniemen kehittäminen vain viiden miljoonan euron panostuksella. Jatkossa tulisi Koukkuniemeen investoida vuosittain 10-15 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointi nousee yli 100 miljoonan euron. Vanhusten laitoshoidon kuntoon laittaminen Tampereella tulisi olla kunnia-asia ja arvostuksen osoitus tätä maata rakentaneille vanhuksille.

Yksityiskohtaiset päätökset Koukkuniemen kehittämisestä tulee tehdä syksyn aikana. Mielestämme investointisumaa tulisi alkaa purkaa rakentamalla uuden ravintokeskuksen päälle kaksi rakennusta, jotka tulevat tehostetun palveluasumisen käyttöön. Toinen ensi vuonna alkava hanke vois olla 13 vuotta tyhjillään olleen Niksulan purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen sen tilalle.                                               

Kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden on tietenkin syytä suhtautua varovasti uusiin menolisäyksiin. Koukkuniemen toimintojen kehittäminen ja uudistaminen on kuitenkin kuntalaisten ja kaupungin kannalta niin tärkeä asia, että se on laitettava tärkeysjärjestyksessä kärkipäähän. On syytä käydä arvokeskustelua siitä, että onko kaupungin rahaa laitettava parkkiluolien kaivamiseen vai mieluummin vanhustenhuoltoon? Mielestäni tällaista asiaa, ei pitäisi edes miettiä, vaan ottaa rahat Koukkuniemeen tarvittaessa muista investoinneista.

 

Pekka Salmi (sd.)
Tampereen Sd. valtuustoryhmän puheenjohtaja