Valtapolitiikasta asiapolitiikkaan

Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana Tampereen kunnallispolitiikka on keskittynyt liiaksi valtapolitiikkaan ja hallinnon kehittämiseen. Samalla varsinaiset kuntalaisten kannalta tärkeät asiat ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Kuntalaisia ei juurikaan kiinnosta, millainen hallinto kaupungissamme toimii. Pääasia on, että se toimii hyvin ja ottaa kuntalaisten näkemykset huomioon.

SDP:n ja Kokoomuksen pitkäaikaisen yhteistyön murtuminen pormestarivaalin jälkeen syksyllä 2006 mahdollisti nykyisen porvaririntaman muodostumisen Kokoomuksen ja Vihreiden ympärille. Menneet ovat menneitä. Jälkeenpäin voi todeta, että yli kaksi vuotta kestänyt nokka pokka eri valtuustoryhmien välillä ei ole hyödyttänyt ketään.

Mielestäni Tampereella tulisi alkaa rakentaa laajapohjaista yhteistyötä eri ryhmien välille. Kuntalaiset ovat vaaleissa valinneet päättäjänsä ajamaan kuntalaisten kannalta tärkeitä asioita, ei riitelemään keskenään. Politiikan arvostuksen ja erityisesti edessä olevien vaikeiden aikojen vuoksi menneisyys tulee jättää taakse, ja katse suunnata eteenpäin.

Sosialidemokraattien kannalta tärkein ja suurin huoli nousee Suomen ja Tampereen heikkenevästä taloudesta. Vain terve talous takaa laadukkaat ja kattavat palvelut. Viime valtuuston kokouksessa tarjosin pormestari Timo P. Niemiselle yhteistyön kättä palvelujen turvaamiseksi. Tein tarjouksen vakavalla mielellä, tarkkaan harkiten ja ryhmäni tukemana. Lähtökohta tulee olla, että nykyinen palvelutaso esim. kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa ja terveyskeskuksissa taataan. Kokonaan uusia menolisäyksiä tulee välttää.

Mikäli palveluiden turvaaminen vaatii lisää rahoitusta, voidaan veroprosenttia korottaa vuonna 2010. Sen sijaan leikkauslistoihin tai palvelumaksujen korotuksiin eivät sosialidemokraatit lähde mukaan.

Talouspolitiikan pitäisi olla myös elvyttävää. Pahin mahdollinen virhe tehdään, jos Tampere lyö investointinsa jäihin. Tampereen seutukunnan työllisyyden kannalta ei ole yhdentekevää, miten kaupunki tässä tilanteessa toimii. Nyt on oikea aika rakentaa ihmisille asuntoja, korjata vanhoja asuntoja vähemmän energiaa kuluttaviksi, parantaa teitä ja katuja, kunnostaa koulujen pihoja ja lähiliikuntapaikkoja.

Myös ilmastonmuutoksen hallinnan osalta voidaan eri ryhmien välillä löytää yksituumaisuutta. Nostan yhden esimerkin esiin. Tampereen seutukunta kasvaa tällä vuosikymmenellä 50 000 ihmisellä. Emme selviydy jatkossa kasvusta kestävällä tavalla ilman, että ihmisten liikkumistarpeet saadaan tyydytettyä enenevässä määrin julkisen joukkoliikenteen avulla. Tässä mielessä raideliikenteen rakentaminen osaksi seutukunnallista joukkoliikennejärjestelmää on välttämätöntä. Toivon, että tässä asiassa voidaan edetä mahdollisimman ripeästi eteenpäin. Ympäristö ei odota.

Tampereen kunnallispolitiikassa tulee valtapolitiikasta siirtyä asiapolitiikkaan, jossa sisältö ratkaisee. Erilaisiin aloitteisiin ja avauksiin tulisi suhtautua asiapohjalta riippumatta siitä, kuka tai mikä puolue aloitteen tekee. Sosialidemokraatit ovat valmiita avoimempaan ja yhteistyöhakuisempaan politiikkaan.


Pekka Salmi (sd.)
SD. valtuustoryhmän puheenjohtaja