Lasten hoitoon todellisia vaihtoehtoja


Tampereen ensi vuoden talousarvio hyväksyttiin marraskuun alussa laajan yksimielisyyden vallitessa. Lähes kaikki ryhmät olivat mukana budjettisovussa.

Mielestäni budjetti sisältää paljon hyviä asioita. Yksi niistä on lasten kotihoidon kuntalisän käyttöönotto kotona hoidettavien alle kolmevuotiaiden lasten osalta. Ensi vuoden alusta kuntalisä on ensimmäiseltä lapselta 140 euroa ja 100 euroa seuraavista alle kolmevuotiaista lapsista.

Tampereen ympäristökunnissa kuntalisä on ollut jo pitkään käytössä, mutta Tampere ei ole paineista huolimatta ottanut lisää käyttöönsä 1990-luvun lyhyttä kokeilua lukuun ottamatta. Mielestäni Tampereen vetovoima lapsiperheiden osalta on kärsinyt osittain juuri kuntalisän puuttumisen vuoksi. Lapsiperheet ovat äänestäneet jaloillaan ja valinneet halvemman asuntotason ja paremmat palvelut Tampereen ympäristökunnista.

Mielestäni lasten hoitoon tulee saada enemmän todellisia vaihtoehtoja. KELA:n maksama lasten kotihoidontuki on kerta kaikkiaan riittämätön. Enemmistö perheistä haluaisi hoitaa pieniä lapsiaan kotona, mutta taloudellisesti siihen ei ole mahdollisuutta kuin hyvätuloisilla. On hienoa, että kuntalisä saadaan viimein käyttöön.

Hienosta avauksesta huolimatta kuntalisän rahallinen taso on heikko. 140 euroa helpottaa monen perheen toimeentuloa, mutta on selvää, että moni pieni- ja keskituloinen perhe elää jatkossakin ilman todellisia vaihtoehtoja. Toivon, että huolimatta talouden synkkenevästä tilasta, kuntalisän tasoon saadaan vielä kuluvan valtuustokauden aikana parannusta. Kuntalisä tulisi korottaa vähintään 250 euroon. Tällöin yhä useampi perhe pystyisi tekemään todellisia valintoja.

Lapsiperheisiin kannattaa panostaa. On meidän kaikkien etu, että syntyvyys saataisiin nousuun ja lapset sekä heidän perheensä voisivat hyvin.

 

Pekka Salmi (sd.)
Kaupunginvaltuutettu 2009 alkaen