Järkevää kaupan sääntelyä kyllä tarvitaan

Aamulehti uutisoi lupa- ja kaavaprosessien sujuvoittamisesta 5.12. lehdessä. Olen samaa mieltä prosessien nopeuttamisen tarpeesta. Kasvavan kaupungin on oltava ketterä ja reagoitava toimintaympäristön muutoksiin.

Tampereella on viime vuodesta saakka tehty töitä erityisesti asemakaavoituksen sujuvoittamiseksi. Kuluvana vuonna on käynnistetty koko maankäytön kokonaisprosessin sujuvoittaminen alkaen kaavoituksesta ja päätyen rakennuslupavaiheeseen. Tavoitteena on, että kokonaisprosessiin kuluva aika lyhenee neljästä vuodesta kolmeen eli vuodella. Tämä edellyttää mm. katusuunnitelmien laatimista ja maankäyttösopimusten neuvottelua lomittain kaavaprosessin kanssa. Pelkästään sujuva kaavoitus ei auta, jos tontille ei pääse rakentamaan puuttuvan infran tai rakennusluvan vuoksi.

Jutussa haastateltiin K-Raudan kauppiasta. Hänen mielestään kaupan pitäisi itse voida päättää sijaintinsa. Valitettavasti olen eri mieltä. Kaupan sääntelyn vapauttaminen voisi johtaa amerikkalaistyyppiseen yhdyskuntarakenteeseen, jossa kauppa sijoittuisi pääosin moottoriteiden varsille. Tällainen kehitys johtaisi keskustojen näivettymiseen ja sitä kautta kaupungin vetovoiman heikkenemiseen. Huonoja esimerkkejä löytyy myös Suomesta. Viime aikoina kauppaa on ohjattu kaupunkirakenteen sisälle, mikä näkyy mm. Tesoman ja Kaukajärven kauppakeskushankkeina.

Erikois- ja päivittäistavarakaupan sijoittuminen lähelle ihmisiä ja asutusta on tärkeää palveluiden saatavuuden näkökulmasta. Kaikilla ihmisillä ei ole autoa ja mahdollisuutta liikkua pitkiä matkoja. Myös ympäristö kiittää, kun liikkuminen tapahtuu kävellen, pyörällä tai bussilla.

Ikean korttelin uusi asemakaava on ollut pysähdyksissä, koska Ikea ei ole halunnut, että nähtävillä ollutta asemakaavaehdotusta vietäisiin päätöksenteossa eteenpäin. Toivottavasti asiassa päästään ratkaisuun. Kaupunki haluaa myötävaikuttaa uuden kaavan etenemiseen. Keskeneräinen kaavoitus ei ole kuitenkaan ollut esteenä K-Raudan sijoittumiseen tontille, eikä jutun väite 10 vuoden prosessista K-Raudan osalta pidä paikkaansa. K-Rauta rakennettiin tontille voimassa olevan asemakaavan pohjalta, joka on ollut lainvoimainen seitsemän vuotta. Rakentamisen viivästyminen on johtunut muista tekijöistä kuin kaupungin päätöksenteosta.

 

Pekka Salmi (sd)
Apulaispormestari