Ulkoistamisen pakko?

Kouvolan kaupunki solmi sopimuksen MedOne –nimisen lääkäriaseman kanssa koko Kouvolan kaupungin terveyskeskuspalveluiden järjestämisestä. Kunnalliset terveyskeskukset siis ulkoistettiin MedOne:lle. Päätös oli valtuustossa yksimielinen, koska kaupunki ei yksinkertaisesti saanut houkuteltua terveyskeskuslääkäreitä töihin. Kuitenkin kunnalla on velvollisuus järjestää perusterveydenhuollon palvelut kuntalaisille. Yksityinen yritys oli lopulta ainoa vaihtoehto.

Kouvolan tapaus kertoo, mihin tilanteeseen kuntapuolella ollaan ajautumassa. Mikäli palkkaus yms. muut työsuhde-etuja ei saada kohdalleen, on kuntien pakosta ulkoistettava palveluitaan tekijöiden puutteen vuoksi. Halvaksi tämä ei tietenkään tule, mutta vaihtoehdot käyvät vähiin. Aikaisemmin mm. Lahti ja Karjaa ovat ulkoistaneet perusterveydenhuollon, mutta syyt ovat olleet toisenlaisia.

Myös Tampereella lääkäripula alkaa olla arkea. Pari viikkoa vanhojen lehtitietojen mukaan 19 terveyskeskuslääkärin vakanssia on täyttämättä, koska paikoille ei saada päteviä lääkäreitä. Onko siis Tampereenkin luovuttava pikku hiljaa kunnallisesti tuotetuista palveluista, jos osaajia ei saada houkuteltua tänne töihin?

Vaihtoehtoja on mielestäni tasan kaksi. Joko nostetaan kädet pystyyn ja turvataan yksityisiin palvelun tuottajiin, tai sitten pyristellään vastaan. Mielestäni näinkin perustavaa laatua olevien palveluiden ulkoistaminen, kuten terveyskeskuspalveluiden, on vähintään arveluttavaa. Kyllä kunnan pitäisi ainakin peruspalvelut tuottaa, vaikka tukipalveluita ostettaisiin ulkopuolelta.

Ajautuminen riippuvuussuhteeseen pelkästään yksityisistä palveluiden tuottajista on pelottava ajatus. Mikään tilasto ei osoita, että yksityinen olisi halvempi kuin julkinen, päinvastoin. Sellaiset maat, joissa terveydenhuolto on järjestetty pääosin yksityisesti, myös kustannukset laukkaavat omassa sarjassaan. Toistaiseksi Suomi on pärjännyt maavertailuissa hyvin.

Hyvistä työntekijöistä pitäisikin alkaa kamppailla. Työsuhde- ja palkkaetuja tulisi vahvistaa, ei pelkästään terveydenhuollossa vaan myös esimerkiksi teknisellä puolella. Johtamiseen ja työtehtävien houkuttelevuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tämä kaikki tulee tietenkin kalliiksi. Mutta niin tulee myös yksityisiin palveluihin turvautuminekin.

Kuntapäättäjät ovat kauhistelleet syksyn työmarkkinaneuvotteluiden tuomia palkkojen korotuksia. Moni on epäillyt kuntien talouksien kestävyyttä tässä tilanteessa. Reilut palkankorotukset ovat kuitenkin ainoa mahdollisuus, mikäli kunnallisista palveluista halutaan pitää kiinni. Kilpajuoksussa osaavista ihmisistä on pysyttävä mukana.

 

Pekka Salmi
Kirjoittaja on Tampereen Sd. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja