Pormestari paljon vartijana

 

Tampereella on tehty tärkeitä valintoja ja näytetty suuntaa kunnallisen demokratian ja hallinnon kehittämiselle. Ensi vuoden alusta kaupunginjohtajan paikan ottaa poliittinen luottamushenkilö, pormestari. Apulaiskaupunginjohtajien tehtävät siirtyvät osittain apulaispormestareille, jotka ohjaavat valmistelua lautakunnissa. Sekä pormestari että apulaispormestarit ovat valtuuston luottamuksen varassa.

Pormestarimallin seurauksena vahva virkamiesvalta murtuu ja valtuuston ja valtuutettujen rooli kasvaa. Otetaan aimo harppaus kohti kansanvaltaa.

Vaikka Tampere näyttää suuntaa muille, ei pormestarin vaalista voi jakaa tyylipisteitä. Kokoomus neuvotteli Vihreiden ja sitoutumattomien kanssa demareiden selän takana ja rikkoi aiemmin tehdyt sopimukset.

Kokoomuslainen Timo P. Nieminen tulee pormestarina paljon vartijaksi. Hänen vastuullaan on muun muassa uuden hallintomallin läpivieminen ja suuret infrahankkeet. Sosialidemokraatit ottavat kantaa hänen toimintaedellytyksiin, kun hän on julkistanut kaksivuotisen poliittisen ohjelmansa.

Tampereella alkava pormestarijärjestelmä tarjoaa oivan mahdollisuuden kunnallisen demokratian kehittämiseen. Henkilökohtaisesti olen jo pitkään puhunut virkamiesvallan heikentämisen puolesta. Toinen mielenkiintoinen näkökulma nousee esiin poliittisen kulttuurin ja debatin kehittämisessä. Kunnissa pitäisi ottaa esimerkkiä enemmän valtakunnan politiikasta, jossa on aina olemassa oppositio ja hallitus. Tällöin poliittiset vaihtoehdot ovat selkeästi esillä ja ihmiset voivat punnita äänensä kohdentamista. Valtaa pitävät joutuvat tekemään tiliä toiminnastaan vaalien yhteydessä.

Kuntapuolella tilanne on toinen. Usein poliittiset linjat ovat kadoksissa ja debatit ovat yhtä mössöä. Kunnallispolitiikka tarvitseekin kirkastusta. Mielestäni kunnallispolitiikassa tulisi siirtyä hallitus-oppositio –asetelmaan. Vaalien jälkeen tulee muodostaa koalitio, jolla on selvä enemmistö valtuustossa. Koalitio sopii paikkojen jaosta ja poliittisen ohjelman laadinnasta. Ohjelman pitää olla julkinen. Pormestarijärjestelmässä pormestari ja apulaispormestarit ottavat vastuulleen ohjelman täytäntöönpanon. Tällöin varmistetaan, että valtuuston ja lautakuntien esityslistat syntyvät poliittisten toimijoiden ehdoilla.

Tämän kaiken kehittämisessä pormestari on avainhenkilö. Häneen kohdistuu niin kansalaisten kuin valtuutettujen toiveet. Pesti on vaativa. Siksi tehtävässä pärjäämiseen vaaditaan niin osaamista kuin myös muiden ryhmien luottamusta.

 

 Pekka Salmi
Kirjoittaja on Tampereen Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön puheenjohtaja