Teiskon liikennettä tuetaan eniten

Seudullisen joukkoliikenteen uusi tariffimalli on herättänyt paljon keskustelua julkisuudessa. Esitetyn vyöhykemallin lähtökohtana on etäisyyteen ja yhdyskuntarakenteeseen perustuvat taksavyöhykkeet, jotka luovat kaupunkiseudun asukkaille yhdenvertaiset mahdollisuudet joukkoliikenteen käyttöön. Jatkossa matkan pituus määrittelee hinnoittelun, mikä on oikeudenmukaista. Uuden vyöhykemallin arvioidaan kasvattavan matkustajamääriä 9 %.   

Uusi vyöhykemalli muuttaa joukkoliikenteen hinnoittelua eniten Tampereen Teiskon alueelta kantakaupungin keskustaan suuntautuvilla matkoilla. Hinnoittelussa palattaisiin tältä osin vuoden 1997 tasolle eli aikaan ennen nykyistä tasatariffia. Muutos on kieltämättä suuri.

Esitetyssä vyöhykeperusteisessä järjestelmässä Ylöjärvi, Tampere, Kangasala ja Nokia jakautuvat viidelle eri vyöhykkeelle. Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ei voi tehdä Teiskon alueelle hinnoitteluratkaisuja ilman, että samoin perustein toimitaan koko kaupunkiseudulla. Lautakunnan on kohdeltava koko toimivalta-aluettaan tasapuolisesti. Asiasta on myös juridista näyttöä Jyväskylän seutua koskeneesta hallinto-oikeuden päätöksestä.

Tällä hetkellä Teiskon liikenteen subventioaste on 70 %, kun koko kaupungin vastaava taso on keskimäärin 20 %. Esitetty vyöhykemalli laskee Teiskon subventioasteen 50 %:iin, mutta edelleen veronmaksajat kustantavat puolet Teiskon liikenteen kuluista eli selvästi enemmän kuin kaupungissa keskimäärin.

Joukkoliikenteen taksojen suuret korotukset Teiskon alueella ovat toki ikäviä. Kuitenkin päivittäinen matkustaminen verrattuna omaan autoon on edelleen edullista. Kuukausilippua käyttävä Kämmenniemessä asuva aikuinen maksaa yhdestä matkasta keskimäärin 1,63 euroa eli 0,47 euroa enemmän kuin kantakaupungin alueella asuva. Vastaava luku Terälahdessa on 2,09 euroa ja Kaanaassa 2,56 euroa. Lasten ja nuorten kulkeminen on luonnollisesti edullisempaa.

Olen kuitenkin valmis pohtimaan lippujen hinnoittelua vyöhykkeillä 4-6. Niitä voitaisiin laskea suunnitellusta suositustasosta, jotta vaikutukset teiskolaisille eivät olisi niin suuria. Samoin vaihto-oikeuden kasvattamista on syytä pohtia. Tampere ei kuitenkaan voi yksin päättää näistä asioita. Asioista on sovittava yhdessä muiden kuntien kanssa.