Vain työ pelastaa hyvinvointimme

Suomen ja Pirkanmaan vakavin ongelma on korkea työttömyys. Tarvitsemme ennen kaikkea uusia työpaikkoja. Tätä kautta saamme hyvinvointia ihmisille ja verotuloja kunnille sekä valtiolle. Vain työ pelastaa hyvinvointimme!

Lama johtuu siitä, että yritykset eivät työllistä ja investoi, koska kysyntää niiden tuotteille ja palveluille ei ole riittävästi. Toinen tärkeä syy on, että emme ole pystyneet löytämään uusia avainaloja ja kehittämään uusia tuotteita vaikeuksissa olleiden metsäteollisuuden ja tietoliikenteen tilalle.

Uusien työpaikkojen syntyminen edellyttää maltillista työmarkkinaratkaisua, joka takaa ihmisten ostovoiman ja lisää kilpailukykyämme. Lisäksi sosiaaliturvan leikkauksista ja verojen korotuksista tulisi luopua, koska ne leikkaavat ostovoimaa ja siten vain syventävät lamaa.

Miten sitten uusia työpaikkoja saadaan luotua ja mistä rahat otetaan? Peruisin yhteisöveroalennuksen ja suuntaisin siitä saatavat 900 miljoonaa euroa talouskasvuun.

Rakentaminen työllistää. Laittaisin rata- ja tieyhteydet kuntoon. Lisäisin kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa ja taloyhtiöiden korjausrakentamista.

Ottaisin aktiivisemman roolin valtionyhtiöpolitiikassa. Uudet työpaikat syntyvät kasvuhakuisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Valtion osinkotuotot tulisi sijoittaa elinkeinoelämään uusien työpaikkojen luomiseksi.

Suomi on byrokratian ja sääntöjen luvattu maa. Turhaa sääntelyä tulee vähentää ja lupaprosesseja nopeutta. Nostaisin myös yritysten arvonlisäveron alarajan 30 000 euroon nykyisestä 7500 eurosta, mikä helpottaisi varsinkin aloittavien yritysten tilannetta.

Kaikki ihmiset eivät työllisty avoimille työmarkkinoille. Meillä on kasvava joukko pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia, jotka eivät pärjää nykypäivän työelämässä. Tarvitsemme palkkatuettua työtä, kuntouttavaa työtoimintaa ja koulutusta. Tässä työssä kuntien ja kolmannen sektorin roolit korostuvat.


Pekka Salmi (sd)
Kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas