Lääkärille pääsyä nopeutettava

Aikalisä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on paikallaan, koska kyse on kaikkia kansalaisia koskevasta perustavaa laatua olevasta asiasta. Toivon, että uusi hallitus ja eduskunta eivät turhaan kiirehdi uudistuksen valmistelua, vaan tekevät päätökset tarkkaan harkiten. Näin mittavaa uudistusta ei tule tehdä jäniksen kyydissä.

SOTE-uudistus tarvitaan. Vaihtoehtoisia etenemisteitä on useita. Huomio hallintorakenteista pitää kuitenkin suunnata itse pääasioihin eli palveluihin. Tärkeintä on toteuttaa terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden toimiva palveluketju hallintorakenteesta riippumatta. Varsinkin perusterveydenhuollon puolella on ongelmia.

Moni perhe on ottanut yksityisen sairasvakuutuksen, koska ei usko saavansa riittävän nopeaa ja laadukasta palvelua julkisessa terveydenhuollossa. Peräti joka kolmannella suomalaisella on yksityinen sairasvakuutus. Olemme ajautumassa kohti amerikkalaista vakuutusperusteista terveydenhuoltojärjestelmää ilman sen kummempaa yhteiskunnallista keskustelua.

SOTE-uudistuksen keskiössä tulisikin olla perusterveydenhuollon parantaminen. Ihmisten luottamus terveyskeskuksiin on palautettava. Lääkäriin on päästävä nopeasti ja tarpeen mukaan. Pitkällä aikavälillä ainoa keino vähentää kalliita erikoissairaanhoidon menoja on panostaa perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin kuten liikuntaan ja kulttuuriin. Terveysongelmia on ratkaistava ajoissa, eikä vasta sitten, kun ongelmat kasvavat ja pahenevat.

Pekka Salmi (sd)
Kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas