Työttömien pallottelu on jo lopetettava

Valtio on lisännyt merkittävästi kuntien vastuita pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja aktivoinnissa. Samaan aikaan toimintavaltaa ei ole kuitenkaan siirretty kunnille. Edelleen kuntien työllisyydenhoidon palveluyksiköt ovat riippuvaisia TE-toimistojen byrokratiasta ja päätöksistä. Nykyinen työllisyydenhoidon toimintamalli ei ole toimiva eikä tehokas. 

Tietooni on tullut, että Tampereen kaupunki on laittanut vuoden alusta useita kymmeniä palkkatukipaikkoja auki, mutta osoituksia TE-toimistosta ei ole tullut tai ne ovat tulleet viiveellä. Kaupunki ei voi ilman TE-toimiston lupaa ottaa palkkatukityöllistettyjä. TE -toimiston käytäntö ei ole edes ollut aina linjakasta. Työtöntä on kehotettu kysymään palkkatuettua avustavaa työpaikkaa kaupungilta. Sellainen on löytynyt, ja hakemus on laitettu sisään, mutta TE-toimisto on kuitenkin hylännyt hakemuksen. Tällainen ihmisten pallottelu on loputtava.

Tampere on mukana työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämässä kuntakokeilussa, jossa pyritään löytämään uusia ratkaisuita pitkittyneeseen työttömyyteen. Tavoitteena on rakentaa ihmisten työllistymistä parhaiten edistävä aukoton palveluketju. Näiden käytännön esimerkkien perusteella voidaan todeta, että paljon on parannettavaa. Aukkoja palveluketjussa on liian kanssa.

Työttömyysprosentti Tampereella on 18 prosentin tuntumassa. Tässä tilanteessa on välttämätöntä, että työllisyydenhoidon niukat määrärahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki ylimääräinen byrokratia ja hallinto pitää karsia minimiin. Samalla pitää kunnille siirtää myös oikeaa toimivaltaa, jos kerran on vastuitakin. Kunnan pitää voida palvella työttömiä kokonaisvaltaisesti ja sujuvasti.

 

Pekka Salmi (sd.)
Kaupunginvaltuutettu