Pekan saavutuksia ja tekoja vuosien varrelta

Työllisyys
Olen vuosien varrella vaikuttanut pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja aktivointiin. Tämän johdosta pitkäaikaistyöttömien lukumäärää on saatu laskettua Tampereella. Lisäksi aloitteestani perustettiin työvalmennussäätiö Syke, jonka toiminta lisäsi pitkäaikaistyöttömien aktivointia.

Perusterveydenhuollon vahvistaminen
Vaikutin keskeisesti siihen, että sosialidemokraattien tärkeimpinä tavoitteina on ollut perusterveydenhuollon vahvistaminen. Lisärahaa onkin saatu ja Terveysasemille on palkattu lisää lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Jonotusajat tulevat jatkossa lyhenemään. Lisäksi avokuntoutukseen, työttömien lääkärintarkastuksiin ja mielenterveystyöhön lisättiin työntekijöitä.

Kaavoituksen sujuvoittaminen
Apulaispormestarikauteni yksi tärkeimpiä tavoitteita oli kaavoituksen sujuvoittaminen ja erityisesti yritys- ja asuntotonttitarjonnan lisääminen. Aikaisemmin yritystonttien kaavoitus laiminlyötiin, mikä on johtanut siihen, että yritystontteja ei ole ollut tarjolla kuin Ruskossa. Kaudellani tehtiin suunnanmuutos ja uusia yritysalueita on kaavoitettu Kolmenkulmaan, Lähdesjärvelle ja Sarankulmaan. Lisäksi Kaupin kampuksen ja Kalevan Prisman kaavat ovat tärkeitä. Kun kaavat saadaan vahvistettua ja infra rakennettua, tonttitarjontaa paranee huomattavasti. Asumista on kaavoitettu erityisesti kaupungin omalle maalle, jolloin asuntopolitiikka on paremmin kaupungin omissa käsissä. Kohtuuhintaiselle vuokra-asumiselle saadaan paljon uusia tontteja, ja myös omakotitonttien sekä pientalojen kaavoitusta on lisätty. Apulaispormestarikaudellani asemakaavoitus kaavoitti noin 860 000 kem² eli 2,5-kertaisesti yli tavoitteen.

Tesoman palloiluhalli
Kunnollisen sisäpalloiluhallin rakentaminen Tesomalle on ollut vuosia tavoitteenani. Viime valtuustokaudella asia eteni ja nyt palloiluhalli on ollut alueen seurojen ja koulujen käytössä. Hallin valmistuminen oli merkittävä parannus sisäpalloilulajien erityisesti koripallon toimintaolosuhteisiin.

Tammelan stadion
Olen vienyt voimakkaasti eteenpäin Tammelan stadionin kehittämistä, vaikka hanke onkin ollut naapuritaloyhtiöiden edustajien hampaissa. Hanke nauttii kuitenkin laaja tukea tamperelaisten keskuudessa ja mm. seuratasolla. Valmistuessaan stadion parantaa huomattavasti tamperelaisen jalkapalloilun toimintaolosuhteita. Lämmitettävä tekonurmi moninkertaistaa harjoittelu- ja peliajan kentällä. Stadioinin rakentaminen käynnistyy 2021 kesällä.

Taidemuseon lisärakennus
Olen ollut aloitteellinen Tampereen taidemuseon lisärakennuksen aikaansaamiseksi. Tilanne on ollut vuosia samankaltainen kuin Tammelan stadion osalta. Kehittämistarpeet on tiedostettu pitkään, mutta kaupungilla ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa uusia tiloja. Suunnitteluraha on nyt myönnetty ja laajennus toteutuu vuonna 2023.

Oman tuotannon kehittäminen
Apulaispormestarikaudellani halusin taata omalle tuotannolle työrauhan ja mahdollisuuden kehittää omaa toimintaasa. Infran ja TKL:n osalta tämä on tarkoittanut sitä, että uusia bussilinjoja tai kunnossapitoalueita ei ole kilpailutettu. Aikaisemmin vastustin mm. Tietotekniikkakeskuksen, Asfalttiaseman ja Tampereen Aterian henkilöstöravintoloiden yksityistämistä. Historia osoittaa, että yksityistämiset eivät ole tuoneet säästöä, päinvastoin.

Asuinalueiden liikenneturvallisuuden parantaminen
Olen ajanut useita liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä läpi asuinalueilla, joissa ajetaan liian kovaa nopeusrajoituksista piittaamatta. Katujen kavennuksia, keskikorokkeita, suojateitä sekä korotettuja suojateitä on tehty mm. Ikurissa, Kalkussa, Hervannassa ja keskustan alueella.

Päivähoitopaikkojen lisääminen
Tein viime jokunen vuosi sitten valtuustoaloitteen päivähoitopaikkojen lisäämiseksi. Aloitteen johdosta rakennettiin kaksi uutta päiväkotia Kalkunvuoreen ja Ikuriin. Lisärakentamista on suunnattu myös muille asuinalueille.

Lähikoulujen säilyminen
Viime valtuustokaudella päätettiin kouluverkkouudistuksesta. Vaikutin merkittävästi siihen, että Hallilan, Hyhkyn, Ikurin ja Kalkun kouluilla säilyi opetus 1-4 vuosiluokkien osalta. Virkamiehet ajoivat näiden koulujen supistamista 1-2 vuosiluokkien kouluiksi.

Pienempiä asioita matkan varrelta
Jo ennen kuin pääsin kaupunginvaltuustoon vuoden 2008 kunnallisvaaleissa, vaikutin Länsi-Tampereella moniin pienempiin ihmisten arkea parantaviin asioihin. Vaikutin mm. siihen, että Lamminpäähän saatiin useamman vuoden ajaksi nuoriso- ja kerhotilat, Tesoman terveysasemalle yksi uusi lääkäri, Lielahteen koirapuisto, Karjakontielle jalkakäytävä, bussi nro 14 saatiin säilytettyä ja Myllypuron kadun risteysalueiden turvallisuutta parannettiin liikennevaloilla.