Teot puhuvat puolestaan

- Pekan saavutuksia ja tekoja vuosien varrelta

 

Työllisyyspaketti
Viime vuodelle lisättiin esityksestäni 5 miljoonaa euroa pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja aktivointiin. Tämän johdosta pitkäaikaistyöttömien lukumäärä laski 1500 hengellä, vaikka yleinen työttömyys nousi. Saavutus on poikkeuksellinen myös valtakunnallisesti. Paketti jatkuu myös kuluvana vuonna.

Perusterveydenhuollon vahvistaminen
Vaikutin keskeisesti siihen, että sosialidemokraattien tärkeimmäksi tavoitteeksi talousarvioneuvotteluissa asetettiin perusterveydenhuollon vahvistaminen. Kuluvalle vuodelle saatiinkin miljoonan euron lisäpanostus. Terveysasemille palkataan kolme terveyskeskuslääkäriä ja 15 sairaanhoitajaa. Jonotusajat tulevat jatkossa lyhenemään. Lisäksi avokuntoutukseen, työttömien lääkärintarkastuksiin ja mielenterveystyöhön lisättiin työntekijöitä.

Kaavoituksen sujuvoittaminen
Apulaispormestarikauteni yksi tärkeimpiä tavoitteita on ollut kaavoituksen sujuvoittaminen ja erityisesti yritys- ja asuntotonttitarjonnan lisääminen. Viime valtuustokaudella yritystonttien kaavoitus laiminlyötiin, mikä on johtanut siihen, että yritystontteja ei ole ollut tarjolla kuin Ruskossa. Kaudellani on tehty suunnanmuutos ja uusia yritysalueita on kaavoitettu Kolmenkulmaan, Lähdesjärvelle ja Sarankulmaan. Lisäksi Kaupin kampuksen ja Kalevan Prisman kaavat ovat tärkeitä. Kun kaavat saadaan vahvistettua ja infra rakennettua, tonttitarjontaa paranee huomattavasti. Asumista on kaavoitettu erityisesti kaupungin omalle maalle, jolloin asuntopolitiikka on paremmin kaupungin omissa käsissä. Kohtuuhintaiselle vuokra-asumiselle saadaan paljon uusia tontteja, ja myös omakotitonttien sekä pientalojen kaavoitusta on lisätty. Viime vuonna asemakaavoitus kaavoitti noin. 860 000 kem² eli 2,5-kertaisesti yli tavoitteen.

Tesoman palloiluhalli
Kunnollisen sisäpalloiluhallin rakentaminen Tesomalle on ollut vuosia tavoitteenani. Viime valtuustokaudella asia eteni aina talousarvioneuvotteluissa, mutta lopulta matto vedettiin milloin mistäkin syystä jalkojen alta. Nyt palloiluhallin rakentamisesta on tehty päätös ja työt lähtevät käyntiin kesäkuussa. Hallin valmistuminen on merkittävä parannus sisäpalloilulajien erityisesti koripallon toimintaolosuhteisiin.

Tammelan stadion
Olen vienyt voimakkaasti eteenpäin Tammelan stadionin kehittämistä, vaikka hanke onkin ollut naapuritaloyhtiöiden edustajien hampaissa. Hanke nauttii kuitenkin laaja tukea tamperelaisten keskuudessa ja mm. seuratasolla. Valmistuessaan stadion parantaa huomattavasti tamperelaisen jalkapalloilun toimintaolosuhteita. Lämmitettävä tekonurmi moninkertaistaa harjoittelu- ja peliajan kentällä.

Taidemuseon lisärakennus
Olen ollut aloitteellinen Tampereen taidemuseon lisärakennuksen aikaansaamiseksi. Tilanne on ollut vuosia samankaltainen kuin Tammelan stadion osalta. Kehittämistarpeet on tiedostettu pitkään, mutta kaupungilla ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia rakentaa uusia tiloja. Ensi kesään mennessä käynnistetään arkkitehtuurikilpailu, jonka tavoitteena on kaavoittaa taidemuseon tontille uusi lisärakennus ja asuinrakentamista. Asuntojen rakennusoikeuden myynnillä rahoitetaan lisätilan rakentaminen taidemuseolle.

Oman tuotannon kehittäminen
Apulaispormestarikaudellani olen halunnut taata omalle tuotannolle työrauhan ja mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa. Infra liikelaitoksen ja TKL:n osalta tämä on tarkoittanut sitä, että uusia bussilinjoja tai kunnossapitoalueita ei ole kilpailutettu. Viime valtuustokaudella vastustin mm. Tietotekniikkakeskuksen, Asfalttiaseman ja Tampereen Aterian henkilöstöravintoloiden yksityistämistä. Historia osoittaa, että yksityistämiset eivät ole tuoneet säästöä, päinvastoin.

Asuinalueiden liikenneturvallisuuden parantaminen
Olen ajanut useita liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä läpi asuinalueilla, joissa ajetaan liian kovaa nopeusrajoituksista piittaamatta. Katujen kavennuksia, keskikorokkeita, suojateitä sekä korotettuja suojateitä on tehty mm. Ikurissa, Kalkussa, Hervannassa ja keskustan alueella.

Päivähoitopaikkojen lisääminen
Tein viime valtuustokaudella valtuustoaloitteen päivähoitopaikkojen lisäämiseksi. Aloitteen johdosta rakennettiin kaksi uutta päiväkotia Kalkunvuoreen ja Ikuriin. Lisärakentamista on suunnattu myös muille asuinalueille.

Lähikoulujen säilyminen
Viime valtuustokaudella päätettiin kouluverkkouudistuksesta. Vaikutin merkittävästi siihen, että Hallilan, Hyhkyn, Ikurin ja Kalkun kouluilla säilyi opetus 1-4 vuosiluokkien osalta. Virkamiehet ajoivat näiden koulujen supistamista 1-2 vuosiluokkien kouluiksi.

Työllisyydenhoidon kehittäminen
Työllisyydenhoito on ollut viime vuosina tapetilla toistuvasti. Viime valtuustokaudella pystyin vaikuttamaan siihen, että työllisyysmäärärahoja lisättiin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Lisäksi aloitteestani perustettiin työvalmennussäätiö Syke, jonka toiminta lisäsi pitkäaikaistyöttömien aktivointia.

Pienempiä asioita matkan varrelta
Jo ennen kuin pääsin kaupunginvaltuustoon vuoden 2008 kunnallisvaaleissa, vaikutin Länsi-Tampereella moniin pienempiin ihmisten arkea parantaviin asioihin. Vaikutin mm. siihen, että Lamminpäähän saatiin useamman vuoden ajaksi nuoriso- ja kerhotilat, Tesoman terveysasemalle yksi uusi lääkäri, Lielahteen koirapuisto, Karjakontielle jalkakäytävä, bussi nro 14 saatiin säilytettyä ja Myllypuron kadun risteysalueiden turvallisuutta parannettiin liikennevaloilla.