Valtuustoaloite työllisyyspolitiikan tehostamiseksi

Vientiteollisuuden taantuma ja ihmisten ostovoiman heikkeneminen ovat vaikuttaneet työpaikkojen merkittävään vähenemiseen. Tampereella työttömyysaste oli kesäkuussa 17,3 %, mikä on suurten kaupunkien vertailussa huipputasoa.

Työttömyyden rinnalle kaupunkiimme on alkanut muodostua aikapommi, joka koostuu peräti 6300 pitkäaikaistyöttömästä ja 3100 alle 25-vuotiaasta työttömästä. Tätä pommia on ryhdyttävä purkamaan.  

Vantaa on ratkaissut työllisyyden hoidon rahoituksen siirtämällä ns. KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuden työllisyydenhoitoyksikön käyttöön. Kunnat joutuvat maksamaan yli 500 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuesta puolet. Kuluvana vuonna Tampereen maksama potti on arviolta 20 miljoonaa euroa. Jos yli 500-päiväisiä aktivoidaan, ei kuntaosuutta tarvitse maksaa. Tämä raha olisikin järkevää käyttää ihmisten aktivoimiseen passiivisen tukemisen sijaan. Tampereen tulisi siirtyä Vantaan malliin. Se toisi aktivointitoimenpiteiden piiriin valtavan määrän työttömiä.

Tampere hankkii vuosittain 700 miljoonalla eurolla tavaroita ja palveluita yksityisiltä toimijoilta. Jatkossa kaupungin yhteistyökumppaneilta on edellytettävä, että tietyn suuruista tilausta vastaan näiden tulisi työllistää tietyn määrän verran joko pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria työttömiä.

Työttömyyden kustannukset ovat erittäin merkittäviä yhteiskunnalle. Olisi vähintäänkin reilua, että verotuloista liikevaihtonsa keräävät yksityiset toimijat kantaisivat myös yhteiskuntavastuuta. Jos esimerkiksi 500 000 euron arvoista tilausta vastaan tulisi työllistää yksi työtön, olisi kokonaisvaikutus yli 1000 hengen luokkaa.

Kolmannella sektorilla on valtaisa kokemus työttömien aktivoinnista ja työllistämisestä. Kolmatta sektoria tulisi käyttää nykyistä enemmän pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin kehittämisessä. Kaupunki voisi kokeilla hankintatapaa, jossa hankintasumma on kiinteä, ja yhdistykset kilpailevat aktivoitavien määrällä. Tavoitteena olisi paitsi aktivoida mahdollisimman paljon työttömiä, myös hakea uusia ideoita työttömien aktivointiin.

Esitys: Esitämme, että Tampereen kaupunki ottaa käyttöönsä ns. Vantaan mallin, jossa KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu raha siirretään työllisyydenhoidon palveluyksikön käyttöön. Esitämme, että kaupungin yhteistyökumppaneilta edellytetään, että tietyn suuruista tilausta vastaan näiden tulisi työllistää tietyn määrän verran joko pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria työttömiä. Lisäksi esitämme, että kolmatta sektoria hyödynnettäisiin nykyistä enemmän kehittämällä hankintamenetelmiä.

 

Tampereella 11.8.2014

 

Tampereen SD. Valtuustoryhmä

 

Pekka Salmi