Uusi valtionosuusjärjestelmä kurittaisi Pirkanmaata

Valtio suunnittelee valtionosuusjärjestelmän uudistusta. Selvitysmies Arno Miettinen on laatinut ehdotuksen, joka on parhaillaan lausuntokierroksella kunnissa. Järjestelmää on tarkoitus yksinkertaistaa ja selkeyttää. Valtionosuuksiin vaikuttavia kriteereitä vähennetään tuntuvasti.  Sairastavuuteen perustuvat kustannukset ovat ehdotuksessa aiempaa suuremmalla painolla. Ikäpainotusta muutetaan niin, että vanhusten lukumäärä vaikuttaa valtionosuuksiin nykyistä vähemmän, ja vastaavasti lasten osuus kasvattaa valtionosuuksia.

Järjestelmän muutokset vaikuttavat dramaattisesti pirkanmaalaisten kuntien asemaan. Maakunnan 22 kunnasta peräti 20 kuuluisi menettäjien joukkoon. Valtionosuudet vähenisivät maakunnassa yhteensä 32 milj. euroa. Se aiheuttaisi tuloveroon noin 0,4 prosenttiyksikön laskennallisen korotuspaineen. Pahiten kärsivät mm. Orivesi ja x ja x. Kysymys ei ole mistään pikku jutusta. Monella kunnalla kyse on selviytymisestä. Pystytäänkö kouluja, päiväkoteja ja terveysasemia enää ylläpitämään?

Uudistuksen perustavoitteet ovat kannatettavia. Mahdollisimman selkeä ja läpinäkyvä järjestelmä on tavoittelemisen arvoista. Mutta maakunnan näkökulmasta ehdotus ei huomioi riittävästi ikärakennetekijöiden ja työttömyyden kustannuksia. Julkisen menojen kasvu alkaa usein jo 50 ikävuoden jälkeen ja iän edelleen noustessa menot nousevat jyrkästi. Näihin ikäluokkiin kuuluvien ihmisten määrä on jatkossa merkittävässä kasvussa. Työttömyyspainotusta tulee nostaa verrattuna selvitysmiehen esitykseen. Työttömyyteen liittyvät kuntien moninaiset kustannukset ovat kiistattomat.

Ehdotuksen toteutus heikentäisi Pirkanmaan suhteellista asemaa valtionosuuksien jaossa ja johtaisi Pirkanmaan kunnat entistä haasteellisempaan tilanteeseen. Toivon, että maakunnan toimijat yhdistävät voimansa, ja uudistuksen sisältöön pystyttäisiin vielä vaikuttamaan.

 

Pekka Salmi (sd.)
Pirkanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja